Загальні умови покупки в торговельних центрах metro c&c 

Цим METRO встановлює умови доступу Клієнтів до торговельних центрів METRO та здійснення покупок у них.

1. METRO продає товари на оптових та роздрібних умовах своїм Клієнтам, які: (1) є фізичними особами (які мають повну цивільну дієздатність, зокрема, досягли 18 років, або набули її в інших випадках, передбачених законодавством), юридичними особами чи фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності та (2) отримали картки Клієнта METRO.

2. При реєстрації Клієнта, одразу після заповнення та підписання «Реєстраційної форми Клієнта METRO», яка розташована на лицьовій стороні даних Правил (в торговельному центрі METRO) видається одна пластикова картка на ім’я Керівника Клієнта (у випадку, якщо реєстрацію здійснює керівник), або на довіреного Представника Клієнта. Довірені представники Клієнта, які визначені у цій Формі, після надання підтверджуючих документів та заповнення й підписання реєстраційної форми Клієнта METRO, отримують картки Клієнта.

Довіреним представником Клієнта METRO може бути особа, яка має повну цивільну дієздатність (досягла 18 років або набула її в інших випадках, передбачених законодавством). Під час активації Довіреного представника його повноваження повинні бути підтверджені документом за підписом та печаткою від імені Клієнта.

Клієнти, які заповнили реєстраційну форму Клієнта METRO онлайн, отримують картки Клієнта після особистого звернення до відповідного Торговельного центру METRO, вказаного при реєстрації. Для обміну картонної картки на пластикову, довірений представник повинен надати на вході клієнтів документ, що посвідчує його особу (паспорт, посвідчення водія тощо).

3. Клієнт METRO або уповноважений представник Клієнта, визначений Клієнтом у своїй реєстраційній формі («довірений представник» / «довірені представники»), може відвідувати та здійснювати покупки у торговельних центрах METRO тільки після пред’явлення дійсної картки Клієнта. Клієнт або довірений представник може супроводжуватись не більше ніж двома особами для здійснення покупок у торговельних центрах METRO.

4. Клієнт надає свою згоду, що вигодонабувачем за акціями, конкурсами, розіграшами, програмами лояльності тощо, які проводитимуться в торговельних центрах METRO, може бути будь-який з його довірених представників.

5. Діти без супроводу Клієнта МЕТRO або його довіреного представника до торговельних центрів METRO не допускаються. Під час перебування дитини у торговельному центрі МЕТRO Клієнт або його довірена особа зобов’язані забезпечувати безпеку дитини – тримати її на руках або за руку, не саджати та не возити на/в торговельному візку, не дозволяти дитині пересуватись на велосипедах, скейт-бордах, самокатах, роликових ковзанах, інших спортивних знаряддях тощо. У разі знаходження дитини у дитячому возику, вона має бути пристебнутою ременями безпеки (за наявності), під час перебування у торговій залі дитина має знаходитись на безпечній відстані від полиць та палет із товаром, з метою уникнення травмувань дитини через можливе падіння товару. Забороняється проносити до торговельних центрів METRO сумки, пакети, контейнери, а також оптичне, акустичне або інше записуюче обладнання, а також будь-які товари, продаж яких здійснюється в торговельних центрах METRO. Зазначені сумки, пакети, контейнери, а також обладнання можуть бути залишені у камері схову (при цьому METRO не несе відповідальності за цілісність речей), або ж поміщені до спеціального пакету працівником торговельного центру METRO на час перебування Клієнта в торговельному центрі.

6. Забороняється, окрім випадків прямо передбачених законодавством, або дозволу керівництва торговельних центрів METRO, здійснювати фото- та відео зйомку на території та в приміщеннях торговельних центрів METRO.

7. Забороняється доступ до торговельних центрів METRO із тваринами.

8. Представник та супроводжуючі особи несуть всі ризики та відповідальність, що пов’язані з використанням транспортних засобів на території торговельного центру METRO та на прилеглих територіях, включаючи зону для розташування автомобілів, тротуари, проїзні шляхи та ін.

9. Клієнт несе відповідальність за те, що покупки в торговельних центрах METRO будуть здійснювати лише його довірені представники, а також зобов’язується компенсувати METRO всі витрати та/чи збитки, які METRO може зазнати у разі неналежного використання Карти Клієнта чи порушень цих Загальних умов Покупки (включаючи порушення з боку представників Клієнта чи осіб, які їх можуть супроводжувати). Клієнт несе відповідальність за коректність та достовірність документів та копій, а також всієї інформації, наданої МЕТRО для оформлення карток Клієнта для довірених представників Клієнта, а також за всю інформацію, підписи та документи, необхідні при оформленні покупок (наприклад, але не обмежуючись: коректність підписів та печаток в товарних накладних при покупках по картках Клієнта, правомірність здійснення покупок і використання коштів на такі покупки).

10. Карта Клієнта та довірених представників є власністю METRO. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити METRO у письмовій формі про втрату Карти Клієнта, а також про зміни у своїй діяльності (в тому числі, у випадку набуття статусу фізичної особи-підприємця та/або скасування реєстрації, зміни статусу платника/неплатника податків, зміни групи системи оподаткування тощо), адреси чи іншої контактної інформації.

11. METRO може припинити свої відносини з Клієнтом – юридичною особою та/або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності в будь-який час на свій розсуд. Відносини з Клієнтом – юридичною особою та/або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності припиняються автоматично, якщо Клієнт зупиняє, чи більше не має права здійснювати господарську діяльність. Відносини з Клієнтами – фізичними особами можуть бути припинені виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, про що METRO без зволікань інформує таких Клієнтів. Після припинення відносин Клієнту та його довіреним представникам забороняється доступ до торговельних центрів METRO, а Клієнт та всі його довірені представники мають повернути картки Клієнта METRO. Клієнт зобов’язаний відшкодувати METRO всі збитки, завдані останньому внаслідок втрати статусу суб’єкта господарювання.

12. Якщо Клієнт та/або довірений представник (чи особа, яка його супроводжує) відкриє чи пошкодить упаковку товару з будь-якої причини, як навмисно, так і випадково, Клієнт зобов’язаний відшкодувати METRO вартість відповідної одиниці товару («METRO – одиниці»). Після відшкодування товар переходить до власності Клієнта.

13. Шляхом оплати вартості товару Клієнт або його Довірений представник підтверджує отримання товару та відсутність зовнішніх дефектів на товарі. Товари можуть бути повернені чи замінені, якщо вони повертаються в межах встановленого законом строку в оригінальній упаковці та супроводжуються оригінальним чеком, що підтверджує факт покупки.

14. З метою перевірки вірності виданих касирами торговельних центрів METRO розрахункових документів (чеків), наданих Клієнтам чи довіреним представникам, представникам компаній, які надають послуги охорони та працівникам Управління безпеки METRO надається право здійснювати перевірку товарів, придбаних Клієнтом чи довіреним представником, та наданих касиром документів, щодо відповідності кількості та асортименту придбаних товарів тим, що вказані у документах (чеку). Перевірка здійснюється з метою максимального захисту Клієнта від будь-яких можливих у майбутньому розбіжностей або суперечок з контролюючими органами щодо невірно складених документів та запобігання таких розбіжностей.

15. У випадку виявлення недоліків товару під час гарантійного терміну, у разі наявності належно оформлених відповідних гарантійних документів, виробник чи уповноважений сервісний центр повинен здійснити виправлення недоліків, а у разі, якщо виправити недоліки неможливо, МЕТRО зобов’язується здійснити заміну товару. Якщо замінити товар неможливо, то ціну товару може бути зменшено, або повернено гроші за товар (згідно з пред’явленим розрахунковим документом).

16. Разом із ознайомленням із даними загальними умовами покупки, Ви приймаєте та надаєте свою однозначну та добровільну згоду на виконання Умов придбання та використання подарункових сертифікатів в мережі торговельних центрів METRO, що доступні для ознайомлення за посиланням: https://www.metro.ua/about-metro/certificate

17. У випадку визнання будь-якого із положень цих Загальних Умов Покупки недійсним, решта положень залишається чинними. Складовими частинами даних «Загальних Умов Покупки» є «Застереження щодо захисту персональних даних» та «Правила повернення товарів в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА».

Правила повернення товарів в торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» здійснює продаж товарів на оптових умовах Клієнтам, які є суб’єктами підприємницької діяльності, або ж Клієнтам-фізичним особам. Повернення товару може здійснюватись лише до того торговельного центру, де його було придбано. Обмін товару може бути здійснений в будь-якому торговельному центрі.

Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути повернені протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар не використовувався, повертається в оригінальній упаковці, в повному комплекті, з непошкодженими пломбами, із захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) – в такому ж стані, в якому він був придбаний, та має супроводжуватися оригінальним чеком, що підтверджує факт придбання товару Клієнтом. В суперечливих випадках, коли перевірка наявності слідів експлуатації технічно складних побутових товарів вимагає офіційної експертної оцінки, Клієнту необхідно звернутись до авторизованого сервісного центру та отримати акт технічного огляду, на основі якого буде прийматись рішення щодо задоволення чи відхилення вимоги Клієнта щодо повернення такої продукції.

Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний термін, можуть бути повернені в торговельний центр протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, в тому числі чеку, що підтверджує факт придбання товару, збереження комплектності товару, пломб, пакування тощо.

Будь ласка, перевіряйте якість та комплектацію товарів за касовою зоною. Якщо дефект виявляється до того моменту, як Клієнт залишив торговельний центр, товар обмінюється безпосередньо в торговельному центрі; після виходу Клієнта з торговельного центру товар з претензією щодо дефектів «механічне пошкодження» або «некомплект» не приймається.

Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в спеціалізованих майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.

Повернення таких товарів можливе тільки:

- протягом гарантійного терміну за умови наявності висновку спеціалізованої майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого є недоцільним або неможливим;
- при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність товару показникам якості.

Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.

Повернення неякісного товару Клієнтам-фізичними особами здійснюється відповідно до викладених вище умов з урахуванням діючого законодавства про захист прав споживачів.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):

Якісні харчові товари, пухово-пір’яна група товарів, нижня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфумерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, транспортні засоби та нумеровані агрегати, що підлягають реєстрації в органах МВС України, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню), згідно з діючим законодавством про захист прав споживачів.

Повернення неякісного продовольчого товару можливе протягом терміну придатності товару до споживання (за умови дотримання Клієнтом встановленого виробником температурного режиму зберігання та транспортування такого харчового продукту).

Вимоги не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги Клієнта) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення правил користування товаром або його зберігання.

Застереження щодо захисту персональних даних

1.Збір, використання та мета обробки:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (далі «METRO») збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається у Реєстраційній формі Клієнта METRO для видачі картки Клієнта (далі – «Персональні дані») з метою адміністрування та виконання підписаних Вами з METRO Загальних умов покупки в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», загального та довгострокового обслуговування Клієнтів, індивідуалізації послуг для Клієнтів, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних, та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку), аналізу покупок Клієнтів. METRО не проводить збір, не ініціює збір та не обробляє персональні дані, що стосуються Клієнта як особистості (стан здоров‘я, релігійні переконання, членство у політичних партіях або професійних спілках, расове або етнічне походження тощо). Строк зберігання персональних даних Клієнтів на паперових носіях становить десять років, а у електронних базах даних – безстроково.

2. Згода

Підписанням / ознайомленням із даними Загальними умовами покупки в торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», Ви, як Клієнт, надаєте однозначну та добровільну згоду METRO на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних, згідно з метою збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даного Застереження в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Клієнтів METRO та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних, що визначені чинним законодавством (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку METRO; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації METRO; маєте право на отримання інформації, згідно із запитом, про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред’являти METRO вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення шляхом деперсоналізації своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних. Ви, як Клієнт METRO, добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від METRO та його партнерів поштою, через пропозиції «МЕТРО пошта» за факсом, телефоном, електронною поштою або через ОТТ – додатки.

3. Розкриття даних для технічної обробки третім особам:

Оскільки METRO є частиною «МЕТРО Груп», великої міжнародної групи компаній, Ваші персональні дані можуть бути передані до одного з інформаційних центрів «МЕТРО – Груп», (далі – «Інформаційні центри») і можуть оброблятись в Інформаційних центрах для досягнення мети, зазначеної у частині 1 даного Застереження (транскордонна передача персональних даних), при цьому METRO має відповідні договірні правовідносини із Інформаційними центрами та зобов‘язання Інформаційних центрів не передавати поза межі Інформаційних центрів або METRO персональні дані або результати обробки персональних даних. Дані можуть передаватися також третім особам із якими МЕТRO або Інформаційні центри мають договірні правовідносини щодо надання послуг з обробки та аналізу персональних даних при цьому треті особи не можуть передавати персональні дані або результати обробки персональних даних поза межі METRO або Інформаційних центрів. Персональні дані в межах порядку розкриття для технічної обробки передаються третім особам, що зазначені вище, до країн з різними рівнями захисту даних, проте METRO, Інформаційні центри та треті особи, які мають договірні правовідносини із METRO працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил чинного законодавства України, Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Директиви Ради Європейського союзу про захист персональних даних.

4. Доступ до персональних даних та їх безпека:

Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам METRO у відповідності до мети, зазначеної у частиною 1 даного Застереження, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. METRO використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних, також, за необхідності, регулярно переглядає та покращує ці засоби для відображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей. Кожен уповноважений працівник МЕТРО, який має доступ до електронної бази персональних даних Клієнтів METRO або результатів обробки персональних даних Клієнтів або до Реєстраційної форми Клієнта – надали зобов‘язання про нерозголошення персональних даних в період перебування у трудових відносинах із METRO та після можливого їх припинення.

5. Правильність персональних даних, внесення змін та відмова від згоди:

METRO не здійснює перевірку Ваших персональних даних, що надані Вами у Реєстраційній формі Клієнта METRO та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. Ви маєте право доступу до Ваших персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до Ваших персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення у відповідності до прав суб‘єкта персональних даних, визначених частиною 2 даного Застереження. Ви, як суб’єкт персональних даних, можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданої Вами за цим Застереженням.

6. Інформація про контактну особу METRO:

Якщо у вас виникатимуть будь-які питання та/або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від METRO електронною поштою або телефоном, будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста із забезпечення захисту даних за телефонним номером гарячої лінії 0-800-501-401 (оплата вартості зв’язку, згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку), у разі бажання відмовитись від Вашої згоди на обробку персональних даних, наданої за цим Застереженням, або їх блокування чи видалення, будь ласка, звертайтесь до відділу «Вхід Клієнтів» будь - якого з торговельних центрів METRO, або надсилайте відповідне звернення на адресу: Україна, м. Київ, проспект Петра Григоренко, буд. 43, поштовий індекс 02140.

7. Зміни до форми згоди:

Якщо METRO матиме намір змінити дане Застереження, METRO повідомить Вас про це. Якщо Ви не висловите заперечень щодо такої зміни протягом двох тижнів після отримання такого повідомлення, зміна вважатиметься прийнятою. METRO нагадає вам про особливе значення Ваших дій на початку такого періоду, тобто передаючи Вам повідомлення про зміни.

Від ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»

Від Клієнта

 

Підписанням цього документа, Я письмово надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в розумінні так як це передбачено Законом України «Про захист персональних даних» та добровільно дозволяю використовувати мої персональні дані, внесені у цю Реєстраційну форму Клієнта METRO, з метою отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) від METRO та його партнерів поштою, через пропозиції «METRO Пошта», за факсом, телефоном, на електронну пошту та ОТТ - додатки, а також із іншою метою та на умовах, передбачених даними Загальними умовами та Положенням про захист персональних даних Клієнтів METRO, якщо про інше не зазначено в реєстраційній формі.

Про внесення моїх персональних даних у базу Клієнтів METRO та про свої права, як суб‘єкта персональних даних повідомлений.

 

«____» _______________________ 20___року

 

П.І.Б. __________________________________

 

_________________________________ підпис

М.П.

«____» _______________________ 20___року

 

П.І.Б. __________________________________

 

_________________________________ підпис

М.П.

ДОПОВНЕННЯ

до Загальних умов покупки в оптових торгових центрах
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (далі - METRO)

УМОВИ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ
в мережі торговельних центрів METRO ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

Затверджено наказом Директора з
продажів Товариства № 84-ОД
від 22 лютого 2019 року.

Ці Умови придбання та використання подарункових сертифікатів в мережі торговельних центрів Метро ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» є невід’ємною частиною  Загальних умов покупки в оптових торгових центрах ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (далі – МЕТРО або Товариство )

1. Товариство продає Подарункові Сертифікати своїм клієнтам  (надалі -  Покупці, або Покупець) згідно з  цими Умовами, або ж на підставі окремих Договорів поставки, укладених між Товариством та його клієнтами.

2. Ці Умови регулюють порядок придбання Подарункових сертифікатів безпосередньо в Торговельних центрах Товариства за умови оплати їх вартості безпосередньо на касі. Умови придбання Сертифікатів з оплатою шляхом безготівкового розрахунку регулюються  умовами окремих Договорів поставки.

3. Під Подарунковим Сертифікатом (надалі по тексту також - Сертифікат) розуміється  документ, що складається Товариством, є підтвердженням внесеної Покупцем передоплати та надає право його пред’явнику  придбати (отримати у власність) товари в будь-якому з Торговельних центрів Товариства,  з асортименту, наявного у відповідному Торговельному центрі на дату отримання таких товарів, на суму, визначену в Сертифікаті, а також містить наступні реквізити: номінал сертифікату, строк  дії сертифікату, тощо. Вартість Сертифікату дорівнює номіналу, вказаному на ньому. Номінали сертифікатів, які  пропонуються до Продажу Товариством: 300 грн, 500 грн та 1000 грн з ПДВ

4. Подарункові сертифікати можуть придбати всі клієнти Товариства.

5. Покупець здійснює оплату за Товар на касі відповідного Торговельного центру Товариства у розмірі 100% вартості Подарункових Сертифікатів, безпосередньо при отриманні Сертифікатів.

6. Отримання (придбання) Сертифікатів супроводжується наданням передбачених законодавством первинних документів Умови використання Подарункового Сертифікату:

6.1.Сертифікат може використати з метою  отримання товарів в Торговельних Центрах виключно зареєстрований клієнт Товариства, який є фізичною особою, або фізичною особою-підприємцем не платником ПДВ (надалі – Пред’явник ) , у володінні якого перебуває Сертифікат та який пред’явив його Товариству.
Якщо тримач Сертифікату не є зареєстрованим клієнтом Товариства, він має зареєструватися клієнтом Товариства, пред’явивши документ, що посвідчує особистість, та отримати персональну картку клієнта в будь-якому Торговельному Центрі Товариства.

6.2.Для того, щоб використати Подарунковий Сертифікат, Пред’явник  має надати  даний Сертифікат касиру на касовій зоні Торговельного центру Товариства під час безпосереднього придбання Товару.

6.3.Подарунковий Сертифікат може бути використаний виключно під час однієї операції (придбання товару за одним фіскальним чеком). Під час придбання Товару за допомогою Сертифікату загальна вартість придбаного Товару повинна перевищувати номінал Сертифікату не менше ніж на 5%, різниця має бути оплачена Пред’явником під час безпосереднього придбання Товару готівкою або платіжною карткою.

У випадку, якщо вартість обраного Товару є меншою, використання Сертифікату не є можливим.

МЕТРО вважається таким, що передав право власності на Товар Пред’явнику, а Пред’явник  таким, що отримав таке право власності після (і)отримання Товару Пред’явником у торгівельному центрі МЕТРО та (іі) видачі відповідного фіскального чеку Пред’явнику.

6.4.Подарунковий Сертифікат має бути використаний у термін, зазначений на ньому. В іншому випадку Сертифікат втрачає свою дію та не може бути використаний  з метою отримання права власності на товари, вказані в п.3 цих Умов після настання зазначеної дати.

1. Сплачена Покупцем вартість переданих Сертифікатів (ту) не повертається.

2. Покупець та/або Пред’явник не має(ють) права обміняти Сертифікати на гроші та вони не підлягають поверненню. У випадку втрати, Сертифікат відновленню не підлягає.

3. Покупець несе повну відповідальність за подальше збереження Сертифікатів та їх поширення серед Пред’явників. Товариство не перевіряє повноважень у Пред’явника правомірність набуття Пред’явником Сертифікату та не здійснює перевірку правомірності набуття Сертифікату Пред’явником.

4. Ці Умови набувають чинності з 01 березня 2019 року та діють для всіх торговельних центрів Товариства на території України та діють до їх скасування Товариством.

5. Ці Умови не змінюють Загальних умов покупки в оптових торгових центрах
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», а є їх невід’ємною частиною.

6. Товариство залишає за собою право періодично переглядати та вносити зміни до цих Умов. Актуальна версія цих Умов розміщується на сайті Товариства www.metro.ua.

7. У випадку придбання Сертифікатів в мережі Торговельних центрів Товариства, Покупці погоджуються з цими Умовами та підтверджують їх виконання, а також зобов’язуються довести умови використання Сертифікатів до Пред’явників.