Загальні умови покупки в торгових центрах МЕТRО

Загальні умови покупки в торговельних центрах metro c&c 

Затверджено Наказом Директора з продажів, Директора комерційного (з управління комерційною діяльністю) Товариства№ 53-ОД від 07 квітня 2021 року

Загальні умови покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (далі - METRO)

Цим METRO встановлює умови доступу Клієнтів до торговельних центрів METRO та здійснення покупок у них.

1. METRO продає товари на оптових та роздрібних умовах своїм Клієнтам, які: (1) є фізичними особами (які досягли 14 років), юридичними особами чи фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності та (2) отримали картки Клієнта METRO.

Клієнти - фізичні особи, віком від 14 до 18 років можуть здійснювати покупки виключно для власних потреб.

2. Клієнти можуть мати довірених представників: (1) для фізичних осіб, які досягли 18 років – одного довіреного представника; (2) для юридичних осіб чи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності  – не більше тридцяти довірених представників (далі – Довірений представник).

Клієнти - фізичні особи, віком від 14 до 18 років не можуть мати довірених представників. 

Довіреним представником Клієнта METRO може бути особа, яка має повну цивільну дієздатність (досягла 18 років або набула її в інших випадках, передбачених законодавством). Під час активації Довіреного представника, його повноваження повинні бути підтверджені документом, що посвідчує особу (якщо він є Довіреним представником фізичної особи) або документом (довіреністю) за підписом та печаткою від імені Клієнта (якщо Клієнт - юридична особа чи фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності).

3. Картка Клієнта METRO (далі – Картка Клієнта) – це оформлена належним чином, згідно цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», картка, яка може бути: (1) пластикова, в разі, якщо вона оформлена безпосередньо в одному із торговельних центрів METRO; (2) електронна, в разі, якщо вона оформлена через додаток через Viber-bot або мобільний додаток, або шляхом реєстрації на сайті https://registration.metro.ua.

Клієнти, які заповнили реєстраційну форму Клієнта METRO онлайн, отримують пластикові картки Клієнта після особистого звернення до відповідного Торговельного центру METRO, вказаного при реєстрації. Для обміну картонної Картки Клієнта на пластикову Картку Клієнта, довірений представник повинен надати на вході клієнтів документ, що посвідчує його особу (паспорт, посвідчення водія тощо).

Пред’явлення при здійсненні покупки фотознімку Картки Клієнта, скріншоту Картки Клієнта, Картки Клієнта, оформленої на іншу особу – не допускається та може бути підставою для відмови у здійсненні обслуговування на касі та продажу товарів. Кожен із Клієнтів METRO несе повну відповідальність за збереження своєї Картки Клієнта. Передача своєї Картки Клієнта іншим особам забороняється. 

4. Картка Клієнта може бути оформлена на фізичну особу, яка досягла 14 років та має документ, що посвідчує її особу (паспорт).

Клієнти, які оформили Картку Клієнта, але не досягли 18-річного віку, не мають право здійснювати покупки алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів та зобов’язані на вимогу касира та відповідно до діючого законодавства, пред’явити документ, що посвідчує їх особу (паспорт).

5. При реєстрації Клієнта, одразу після заповнення та підписання «Реєстраційної форми Клієнта METRO», яка розташована на лицьовій стороні цих Правил (в торговельному центрі METRO) видається одна пластикова картка на ім’я Клієнта або Керівника Клієнта (у випадку, якщо реєстрацію здійснює керівник (якщо Клієнт – юридична особа), або на довіреного Представника Клієнта. Довірені представники Клієнта, які визначені у цій Формі, отримують Картки Клієнта тільки після надання підтверджуючих документів та заповнення й підписання реєстраційної форми Клієнта METRO.

6. Клієнт METRO або довірений представник Клієнта, визначений Клієнтом у своїй реєстраційній формі («довірений представник» / «довірені представники»), може відвідувати та здійснювати покупки у торговельних центрах METRO тільки після пред’явлення дійсної картки Клієнта. Клієнт або довірений представник може супроводжуватись не більше ніж двома особами для здійснення покупок у торговельних центрах METRO.

7. Клієнт надає свою згоду, що вигодонабувачем за акціями, конкурсами, розіграшами, програмами лояльності тощо, які проводитимуться в торговельних центрах METRO, може бути будь-який з його довірених представників.

8. Діти до 14 років (далі – дитина/діти) без супроводу Клієнта МЕТRO або його довіреного представника до торговельних центрів METRO не допускаються. Під час перебування дитини у торговельному центрі МЕТRO Клієнт або його довірений представник зобов’язані забезпечувати безпеку дитини – тримати її на руках або за руку, не саджати та не возити на/в торговельному візку, не дозволяти дитині пересуватись на велосипедах, скейт-бордах, самокатах, роликових ковзанах, інших спортивних знаряддях тощо. У разі знаходження дитини у дитячому возику, вона має бути пристебнутою ременями безпеки (за наявності), під час перебування у торговій залі дитина має знаходитись на безпечній відстані від полиць та палет із товаром, з метою уникнення травмувань дитини через можливе падіння товару. Забороняється проносити до торговельних центрів METRO сумки, пакети, контейнери, а також оптичне, акустичне або інше записуюче обладнання, а також будь-які товари, продаж яких здійснюється в торговельних центрах METRO. Зазначені сумки, пакети, контейнери, а також обладнання можуть бути залишені у камері схову (при цьому METRO не несе відповідальності за цілісність речей), або ж поміщені до спеціального пакету працівником торговельного центру METRO на час перебування Клієнта в торговельному центрі.

Представник охорони торговельного центру METRO та/або уповноважений працівник торговельного центру METRO, в разі, якщо у останнього виникне підозра, що особа, яка завітала до торговельного центру, не досягла 14 років, може попросити таку особу пред’явити документ, що посвідчує її особу та підтверджує її вік.  

9. Забороняється, окрім випадків прямо передбачених законодавством, або дозволу керівництва торговельних центрів METRO, здійснювати фото- та відео зйомку на території та в приміщеннях торговельних центрів METRO.

10. Забороняється доступ до торговельних центрів METRO із тваринами, в тому числі, тими, що знаходяться в спеціальних переносних сумках або у Клієнтів на руках.

11. Клієнти, Довірені представники та супроводжуючі особи несуть всі ризики та відповідальність, що пов’язані з використанням транспортних засобів на території торговельного центру METRO та на прилеглих територіях, включаючи зону для розташування автомобілів, тротуари, проїзні шляхи та ін.

12 Клієнт несе відповідальність за те, що покупки на його Карту Клієнта в торговельних центрах METRO будуть здійснювати лише його довірені представники, а також, зобов’язується компенсувати METRO всі витрати та/чи збитки, які METRO може зазнати у разі неналежного використання Карти Клієнта чи порушень цих Загальних умов Покупки (включаючи порушення з боку представників Клієнта чи осіб, які їх можуть супроводжувати). Клієнт несе відповідальність за коректність та достовірність документів та копій, а також всієї інформації, наданої МЕТRО для оформлення карток Клієнта для довірених представників Клієнта, а також, за всю інформацію, підписи та документи, необхідні при оформленні покупок (наприклад, але не обмежуючись: коректність підписів та печаток на товарних накладних при покупках по картках Клієнта), правомірність здійснення покупок і використання коштів на такі покупки).

Клієнти несуть відповідальність за завдані METRO збитки. В разі, якщо у Клієнта - неповнолітньої особи (від 14 до 18 років) недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

13. Картка Клієнта та його довірених представників, є власністю METRO. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити METRO у письмовій формі про втрату Карти Клієнта, а також, про зміни у своїй діяльності (в тому числі, у випадку набуття статусу фізичної особи-підприємця та/або скасування реєстрації, зміни статусу платника/неплатника податків, зміни групи системи оподаткування тощо), адреси чи іншої контактної інформації. За не повідомлення про такі зміни, Клієнти несуть відповідальність за настання негативних наслідків. 

14. METRO може припинити свої відносини з Клієнтом – юридичною особою та/або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності в будь-який час на свій розсуд. Відносини з Клієнтом – юридичною особою та/або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності припиняються автоматично, якщо Клієнт зупиняє, чи більше не має права здійснювати господарську діяльність.

Відносини з Клієнтами – фізичними особами можуть бути припинені виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, про що METRO без зволікань інформує таких Клієнтів або за їх власним бажанням (зверненням) у формі письмової заяви.

Після припинення відносин, Клієнт та його довірений(і) представник(и) не можуть більше здійснювати покупки у торговельних центрах METRO та Клієнт та всі його довірені представники мають повернути картки Клієнта METRO. Клієнт (юридична особа та/або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності) зобов’язаний відшкодувати METRO всі збитки, завдані останньому, внаслідок втрати статусу суб’єкта господарювання.

15. Якщо Клієнт та/або довірений представник (чи особа, яка його супроводжує) відкриє чи пошкодить упаковку товару з будь-якої причини, як навмисно, так і випадково, Клієнт та/або довірений представник, зобов’язаний відшкодувати METRO вартість відповідної одиниці товару («METRO – одиниці»). Після відшкодування товар переходить до власності Клієнта.

16. Шляхом оплати вартості товару Клієнт та/або його Довірений представник підтверджує отримання товару та відсутність зовнішніх дефектів на товарі. Товари можуть бути повернені чи замінені, якщо вони повертаються в межах встановленого законом строку в оригінальній упаковці та супроводжуються оригінальним чеком, що підтверджує факт покупки та виключно відповідно до законодавчо встановлених вимог (обмежень) щодо обміну та поверненню товарів.

17. З метою перевірки вірності виданих касирами торговельних центрів METRO розрахункових документів (чеків), наданих Клієнтам чи довіреним представникам, представникам компаній, які надають послуги охорони та працівникам Управління безпеки METRO надається право здійснювати перевірку товарів, придбаних Клієнтом чи довіреним представником, та наданих касиром документів, щодо відповідності кількості та асортименту придбаних товарів тим, що вказані у документах (чеку). Перевірка здійснюється з метою максимального захисту Клієнта від будь-яких можливих у майбутньому розбіжностей або суперечок з контролюючими органами щодо невірно складених документів та запобігання таких розбіжностей.

18. У випадку виявлення недоліків товару під час гарантійного терміну, у разі наявності належно оформлених відповідних гарантійних документів, виробник чи уповноважений сервісний центр повинен здійснити виправлення недоліків, а у разі, якщо виправити недоліки неможливо, МЕТRО зобов’язується здійснити заміну товару. Якщо замінити товар неможливо, то ціну товару може бути зменшено, або повернуто гроші за товар (згідно з пред’явленим оригіналом розрахункового документу).

19. Разом із ознайомленням із цими загальними умовами покупки, Клієнт приймає їх та надає свою однозначну (беззаперечну) та добровільну згоду на: (1)  дотримання та виконання цих Загальних умов покупки; (2) дотримання Умов придбання та використання подарункових сертифікатів в мережі торговельних центрів METRO, що доступні для ознайомлення за посиланням: https://www.metro.ua/about-metro/certificate.

20. У випадку визнання будь-якого із положень цих Загальних Умов Покупки недійсним, решта положень залишається чинними. Складовими частинами цих «Загальних Умов Покупки» є «Застереження щодо захисту персональних даних» та «Правила повернення товарів в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА».

21. Ці Загальні умови покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» вступають в силу з 26 квітня 2021 року. З прийняттям цим Загальних умов покупки, всі попередні редакції Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» втрачають свою силу.

22. Внесення змін (доповнень) до цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» проводяться МЕТРО в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» здійснюється МЕТРО шляхом розміщення зазначених змін (доповнень) на офіційному Інтернет-сайті МЕТРО. Клієнти зобов’язуються особисто відслідковувати наявність або відсутність змін до цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА». Клієнт несе всі ризики невиконання цього обов’язку. Всі зміни (доповнення), що вносяться до цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», набувають чинності і стають обов’язковими для всіх Клієнтів МЕТРО – з моменту їх розміщення. Коли Клієнт здійснює покупки, бере учать в акціях, дослідженнях або іншим чином взаємодіє з МЕТРО, Клієнт автоматично погоджується з новими умовами цих Загальних умов покупки в оптових торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» в редакції, що діє на цей момент.

Правила повернення товарів в торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» здійснює продаж товарів на оптових та роздрібних умовах Клієнтам, які є суб’єктами підприємницької діяльності, або ж Клієнтам-фізичним особам. Повернення товару може здійснюватися лише до того торговельного центру, де його було придбано. Обмін товару може бути здійснений в будь-якому торговельному центрі. Повернення та обмін товарів здійснюється згідно з вимогами та обмеженнями, встановленими чинним законодавством.

Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути повернені протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар не використовувався, повертається в оригінальній упаковці, в повному комплекті, з непошкодженими пломбами, із захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) – в такому ж стані, в якому він був придбаний, та має супроводжуватися оригіналом чеку, що підтверджує факт придбання цього товару Клієнтом. В суперечливих випадках, коли перевірка наявності слідів експлуатації технічно складних побутових товарів вимагає офіційної експертної оцінки, Клієнту необхідно звернутись до авторизованого сервісного центру та отримати акт технічного огляду, на основі якого буде прийматись рішення щодо задоволення чи відхилення вимоги Клієнта щодо повернення такого товару.

Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний термін, можуть бути повернені в торговельний центр протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, в тому числі оригіналу чеку, що підтверджує факт придбання цього товару, збереження комплектності товару, пломб, пакування тощо.

Будь ласка, перевіряйте якість та комплектацію товарів за касовою зоною. Якщо дефект виявляється до того моменту, як Клієнт залишив торговельний центр, товар обмінюється безпосередньо в торговельному центрі; після виходу Клієнта з торговельного центру товар з претензією щодо дефектів «механічне пошкодження» або «некомплект» не приймається.

Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в спеціалізованих майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.

Повернення таких товарів можливе тільки:

- протягом гарантійного терміну за умови наявності висновку спеціалізованої майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого є недоцільним або неможливим;
- при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність товару показникам якості.

Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.

Повернення неякісного товару Клієнтами-фізичними особами здійснюється відповідно до викладених вище умов з урахуванням діючого законодавства про захист прав споживачів.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), зокрема:

Якісні продовольчі товари, предмети сангігієни, алкогольні напої, тютюнові вироби.

Непродовольчі товари: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір, корсетні товари,  парфюмерно-косметичні вироби, пір'яно-пухові вироби, дитячі іграшки м'які, дитячі іграшки гумові надувні, зубні щітки, мундштуки, апарати для гоління, помазки для гоління, розчіски, гребенці та щітки масажні, рукавички, білизна натільна, білизна постільна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці, друковані видання, товари для немовлят (пелюшки, соски,  пляшечки для годування тощо), інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо) та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню), згідно з діючим законодавством про захист прав споживачів.

Обміну та поверненню також не підлягають живі квіти та рослини. 

Повернення неякісного продовольчого товару можливе протягом терміну придатності товару до споживання (за умови дотримання Клієнтом встановленого виробником температурного режиму зберігання та транспортування такого харчового продукту).

Вимоги не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги Клієнта) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення правил користування (вживання) товаром(у) та/або його зберігання.

Застереження щодо захисту персональних даних

1.Збір, використання та мета обробки:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (далі «METRO») збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається у Реєстраційній формі Клієнта METRO для видачі картки Клієнта (далі – «Персональні дані») з метою адміністрування та виконання підписаних Вами з METRO Загальних умов покупки в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», загального та довгострокового обслуговування Клієнтів, індивідуалізації послуг для Клієнтів, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних, та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку), аналізу покупок Клієнтів. METRО не проводить збір, не ініціює збір та не обробляє персональні дані, що стосуються Клієнта як особистості (стан здоров‘я, релігійні переконання, членство у політичних партіях або професійних спілках, расове або етнічне походження тощо). Строк зберігання персональних даних Клієнтів на паперових носіях становить десять років, а у електронних базах даних – безстроково.

2. Згода

Підписанням / ознайомленням із даними Загальними умовами покупки в торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», Ви, як Клієнт, надаєте однозначну та добровільну згоду METRO на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних, згідно з метою збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даного Застереження в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Клієнтів METRO та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних, що визначені чинним законодавством (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку METRO; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації METRO; маєте право на отримання інформації, згідно із запитом, про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред’являти METRO вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення шляхом деперсоналізації своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних. Ви, як Клієнт METRO, добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від METRO та його партнерів поштою, через пропозиції «МЕТРО пошта» за факсом, телефоном, електронною поштою або через ОТТ – додатки.

3. Розкриття даних для технічної обробки третім особам:

Оскільки METRO є частиною «МЕТРО Груп», великої міжнародної групи компаній, Ваші персональні дані можуть бути передані до одного з інформаційних центрів «МЕТРО – Груп», (далі – «Інформаційні центри») і можуть оброблятись в Інформаційних центрах для досягнення мети, зазначеної у частині 1 даного Застереження (транскордонна передача персональних даних), при цьому METRO має відповідні договірні правовідносини із Інформаційними центрами та зобов‘язання Інформаційних центрів не передавати поза межі Інформаційних центрів або METRO персональні дані або результати обробки персональних даних. Дані можуть передаватися також третім особам із якими МЕТRO або Інформаційні центри мають договірні правовідносини щодо надання послуг з обробки та аналізу персональних даних при цьому треті особи не можуть передавати персональні дані або результати обробки персональних даних поза межі METRO або Інформаційних центрів. Персональні дані в межах порядку розкриття для технічної обробки передаються третім особам, що зазначені вище, до країн з різними рівнями захисту даних, проте METRO, Інформаційні центри та треті особи, які мають договірні правовідносини із METRO працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил чинного законодавства України, Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Директиви Ради Європейського союзу про захист персональних даних.

4. Доступ до персональних даних та їх безпека:

Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам METRO у відповідності до мети, зазначеної у частині 1 даного Застереження, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. METRO використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних, також, за необхідності, регулярно переглядає та покращує ці засоби для відображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей. Кожен уповноважений працівник МЕТРО, який має доступ до електронної бази персональних даних Клієнтів METRO або результатів обробки персональних даних Клієнтів або до Реєстраційної форми Клієнта – надали зобов‘язання про нерозголошення персональних даних в період перебування у трудових відносинах із METRO та після можливого їх припинення.

5. Правильність персональних даних, внесення змін та відмова від згоди:

METRO не здійснює перевірку Ваших персональних даних, що надані Вами у Реєстраційній формі Клієнта METRO та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. Ви маєте право доступу до Ваших персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до Ваших персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення у відповідності до прав суб‘єкта персональних даних, визначених частиною 2 даного Застереження. Ви, як суб’єкт персональних даних, можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданої Вами за цим Застереженням.

6. Інформація про контактну особу METRO:

Якщо у вас виникатимуть будь-які питання та/або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від METRO електронною поштою або телефоном, будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста із забезпечення захисту даних за телефонним номером гарячої лінії 0-800-501-401 (оплата вартості зв’язку, згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку), у разі бажання відмовитись від Вашої згоди на обробку персональних даних, наданої за цим Застереженням, або їх блокування чи видалення, будь ласка, звертайтесь до відділу «Вхід Клієнтів» будь - якого з торговельних центрів METRO, або надсилайте відповідне звернення на адресу: Україна, м. Київ, проспект Петра Григоренко, буд. 43, поштовий індекс 02140.

7. Зміни до форми згоди:

Якщо METRO матиме намір змінити дане Застереження, METRO повідомить Вас про це. Якщо Ви не висловите заперечень щодо такої зміни протягом двох тижнів після отримання такого повідомлення, зміна вважатиметься прийнятою. METRO нагадає вам про особливе значення Ваших дій на початку такого періоду, тобто передаючи Вам повідомлення про зміни.