Юридичне застереження

У разі відвідання цього сайту, Ви автоматично погоджуєтесь із правилами та вимогами Юридичного застереження. У разі Вашої незгоди із умовами, Ви маєте залишити цей сайт. 

ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” може у будь-який час переглянути дане Юридичне застереження та поновити його. Ви маєте зобов’язання стосовно цих змін та маєте відвідувати цю сторінку час від часу для перегляду поточної редакції застереження. 
ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” вживає заходів, щоб інформація на її електронній сторінці була достовірною. Проте, ми не беремо на себе відповідальність та не гарантуємо, що надана інформація та дані є точними, об’єктивними та оновленими. Це також поширюється на всі електронні сторінки, на які користувачі можуть потрапити через посилання з нашої електронної сторінки. 
Так само, ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” не приймає відповідальність за зміст електронних сторінок, на які Ви можете потрапити через посилання розміщені на цій електронній сторінці. В свою чергу якщо посилання з сайту третьої особи ведуть на даний сайт, це не означає, що МЕТРО підтверджує достовірність змісту сайту третіх осіб чи те, що несе відповідальність за нього.
ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” залишає за собою право змінювати, додавати та видаляти інформацію чи дані без попереднього повідомлення.   
Інформація та дані на нашій електронній сторінці надають користувачам лише огляд нашої  компанії, не гарантуючи, що користувач може бути повністю переконаним у точності та оновленості інформації.   
ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” не бере на себе відповідальність за будь-яку шкоду, якої може завдати інформація та дані на цій електронній сторінці. Між ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” та користувачем, а також будь-якими третіми особами не існує жодних прав та зобов'язань. 
У межах, які максимально дозволяє закон, ані ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження чи за пошкодження, яке є логічним наслідком, або за штрафні втрати, які будь-коли завдавалися, та які були спричинені тим, що Ви мали доступ до цього сайту, користувалися ним або сподівалися на нього, навіть якщо ми попереджала Вас про можливість таких пошкоджень та втрат. 
ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” в жодному разі не буде причетне до жодної із сторін прямого, непрямого, навмисного, або ненавмисного нанесення збитків за будь-яке використання цього сайту, або на будь-якому іншому взаємопов’язаному сайті включаючи, без обмеження, будь-яку втрати доходів, гудвілу, втрату програм або інших даних у Вашій системі обробки інформації, навіть якщо ми були швидко проінформовані про можливість таких збитків. 
Шляхом реєстрації на цьому сайті, Ви надаєте добровільну письмову згоду у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та дозволяє використовувати свої персональні данні ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» відповідно до Положення про захист персональних даних. 
Адміністратор сайту гарантує захист та конфіденційність персональних даних, які можуть бути надані користувачами під час користування даним сайтом, відповідно до Положення про захист персональних даних.  
Усі права на цей сайт та його зміст належать ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна”. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи такі як (включно, але не обмежуючись) елементи дизайну, зміст, програмний код, бази даних охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Ви можете переглядати цей портал з метою особистого, некомерційного використання. Будь-яке інше використання, крім перегляду, завантаження та роздрукування сторінок сайту для особистого, некомерційного використання, заборонене. 
Всі об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщенні на даному порталі належать МЕТРО або використовуються Товариством за згодою із правовласниками. 
Дублювання інформації та даних, і безпосередньо використання тексту, частин тексту та/або графічних матеріалів має бути попередньо узгоджено з ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна”.   
Будь-яка інформація або дані, включаючи використання або посилання на електронну сторінку ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, як і будь-які інші дії, помилки, або дозволи надані стосовно електронної сторінки ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” регулюються виключно чинним законодавством України. 
Кожна Сторона даного Юридичного застереження визнає, що всі спори пов’язані з використанням порталу будуть вирішуватись судами загальної чи спеціальної юрисдикції за місцем реєстрації МЕТРО.
Будь-яке невиконання Юридичного застереження з боку ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” не означатиме відмову від інших своїх прав.
Час від часу проглядайте це Юридичне застереження, щоб знати, яким чином ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна” захищає Вашу інформацію.   

ТОВ „МЕТРО Кеш енд Кері Україна”
Номер державної реєстрації на Україні № 1 074 105 002 000 278 від 13.05.2002
Номер свідоцтва платника ПДВ №38830692