Сертифікація сталих рішень

Сертифікація сталих рішень

Система управління охороною здоров'я та безпекою праці Метро, яка сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 45001, покликана на створення безпечних умов праці, попередження нещасних випадків та зменшення негативного впливу на здоров'я працівників, підрядників та клієнтів Товариства. Наш пріоритет - створення сильної культури безпеки, в побудову та підтримання якої кожний працівник вносить свою частку, починаючи з вищого керівництва та закінчуючи рядовим персоналом. Рушійна сила цього процесу - це лідерство, яке демонструється відповідальним ставленням кожного працівника! Ми постійно проводимо роботу з ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та впровадження ефективних заходів контролю для мінімізації їх впливу на безпеку та здоров'я. Впроваджуємо сучасні практики, які покликані на постійне поліпшення системи управління охороною здоров'я та безпекою праці.

Система екологічного менеджменту ISO 14001 створена для підвищення рівня екологічної культури та свідомості персоналу Метро. Ми постійно проводимо роботу щодо оцінки ризиків та зменшення кількості випадків з несприятливими екологічними наслідками, що можуть призвести до забруднення довкілля. Ми зменшуємо рівень екологічного навантаження на довкілля, дотримуємося вимог щодо охорони навколишнього природного середовища в частині поводження з відходами, охорони атмосферного повітря, відведення стічних вод та охорони ґрунтів.

Планування та контроль операційної діяльності дозволяє нам підвищувати екологічну безпеку шляхом усунення небезпек, або, якщо це неможливо, шляхом зниження впливу на навколишнє природне середовище до законодавчих вимог або до такого низького рівня, який є розумно досяжним для операційних зон і видів діяльності.

Метро є першою компанією на ринку food рітейлу України, яка отримала сертифікати відповідності стандартам ISO 45001 та 14001. Також ми були першою країною, хто отримав ці сертифікати серед країн присутності METRO Cash & Carry.

Сертифікати відповідності

Сертифікат відповідності ISO 14001 : 2015

Подивитися сертифікат

Сертифікат відповідності ISO 45001 : 2018

Подивитися сертифікат