Підпишіться на розсилку акційних пропозицій від METRO

Підписатися

Насолоджуйся життям, а про твій посуд подбає Somat


Somat-Family_Metro_940x200

Офіційні Правила проведення Акції

«Somat придбай - техніку вигравай»

(далі за текстом «Правила»)

 

1. Терміни та загальні положення Правил:

1. Організатор - ТОВ “Хенкель Україна” (код ЄДРПОУ 31283830, м. Київ, вул. Саксаганського, 120).

2. Виконавець - ТОВ «Рекламне агентство «АСС-ТВ», (код ЄДРПОУ 38737836, м. Київ, вул. Велика Васильківська,  будинок 72, поверх 27).

3. Партнер – ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (код ЄДРПОУ 32049199, м. Київ, пр. Григоренка 43).

4. Акція - Акція під назвою «#Насолоджуйся життям, а про твій посуд подбає Somat» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою популяризації серед існуючих та потенційних споживачів продукції, що реалізується під торговельною маркою «Somat» і перелік якої зазначено у Доповненні № 2 до даних Правил (далі – «продукція» або «продукція ТМ «Somat»), реклами такої продукції та підвищення споживчого інтересу до неї, та стимулювання її продажів.

5. Територія - Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території (АРК та окремі райони Донецької та Луганської областей) і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, в торгівельних закладах (магазини, супермаркети) мережі «Метро» згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1 до даних Правил (далі – «супермаркети Метро»).

6. Період проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції та який триває з 00:01 год. 29 січня 2020 року по 23:59 год. 25 лютого 2020 року включно.

6.1. Період проведення Акції складається з чотирьох акційних тижнів, а саме:

4.2.1. Акційний тиждень № 1 триває з 00:01 год.  29.01.2020р по 23:59 год. 05.02.2020р;

4.2.2. Акційний тиждень № 2 триває з 00:01 год.  06.02.2020р по 23:59 год. 12.02.2020р;

4.2.3. Акційний тиждень № 3 триває з 00:01 год.  13.02.2020р по 23:59 год. 19.02.2020р;

4.2.4. Акційний тиждень № 4 триває з 00:01 год.  20.02.2020р по 23:59 год. 25.02.2020р,

що в тексті даних Правил разом визначаються як «Акційні тижні», а кожен окремо – «Акційний тиждень».

 

7. Подарунковий фонд Акції:

7.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – «Подарунки», а кожен окремо – «Подарунок»))  включає в себе:

- Холодильник (надалі – «Подарунок 1») – всього 4 (чотири) одиниці;

- Кухонний комбайн (надалі – «Подарунок 2») – всього 8 (вісім) одиниць.

7.2. Подарунки та/або їх характеристики визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор, Виконавець, Партнер Акції не несуть гарантійних зобов’язань щодо якості, строку придатності, строку служби Подарунків.

7.3. Організатор, Виконавець, Партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Акції після отримання таких Подарунків Переможцями, та не відповідають за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

7.4. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Виконавця як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб / військового збору.

7.5. Виконавець купує за власний рахунок та вручає Подарунки Переможцям Акції, а також є платником податків/зборів, пов’язаних з врученням Подарунків.

7.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

 

8. Графік визначення Переможців (етапи):

8.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до розділу 8 цих Правил, з використанням системи генерування випадкового вибору переможців  www.random.org, проводить визначення переможців серед Учасників Акції, після чого такі Учасники отримують статус Переможців (в тексті даних правил іменуються разом «Переможцями», а кожен окремо – «Переможець»), та публікує результати розіграшу на Сайті:

8.1.1. До 15.00 год. 06.02.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №1;

8.1.2. До 15.00 год. 13.02.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №2;

8.1.3. До 15.00 год. 20.02.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №3;

8.1.4. До 15.00 год. 27.02.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №4.

 

9. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

9.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, які проживають на території України, та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даних Правил (в тексті даних Правил іменуються  – «Учасники Акції» або «Учасники»).

9.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця, Партнера, а також працівники ТОВ з ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції і їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

9.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

10. Порядок участі в Акції 

10.1. Для участі в Акції, Учасники - особи які відповідають вимогам розділу 9 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж кожного окремо взятого Акційного тижня, один раз впродовж такого Акційного тижня мають здійснити наступні дії в наступній послідовності:

10.1.1. Придбати у супермаркеті «Метро» будь-яку продукцію ТМ «Somat» на суму понад 200,00 грн (двісті гривень 00 коп.) з ПДВ в одному чеку.

10.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції www.henkel.promo (надалі – «Сайт») та зареєструватися в якості Учасника (чим підтвердити свою участь у Акції), шляхом заповнення поля реєстраційної форми для Учасників Акції, і зареєструвати чек, що підтверджує здійснення купівлі продукції ТМ «Somat» на суму понад 200,00 грн (двісті гривень 00 коп.) з ПДВ у відповідному супермаркеті «Метро». Кожен такий чек можна зареєструвати лише один раз, а Учасник Акції має право зареєструвати лише один чек протягом одного Акційного тижня.

10.2. Учасники, що виконають вимоги п. 10.1.1, п. 10.1.2 даних Правил здобувають право на участь у розіграші одного з Подарунків в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

10.3. Реєструючи чек у порядку, передбаченому п. 10.1.2 даних Правил, Учасник фактом такої реєстрації заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 9.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 9.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

10.4. За кожним Акційним тижнем Виконавець серед всіх Учасників Акції, які в такому Акційному тижні зареєстрували на Сайті чек на купівлю продукції, розігрує Подарунки у порядку, встановленому цими Правилами, та визначає 3 (трьох) Переможців Акції, кожен з яких (Переможців) має можливість отримати визначені даними Правилами Подарунок 1 або Подарунок 2 у порядку, передбаченому даними Правилами.

10.5. Розіграш Подарунків серед Учасників Акції, за дорученням Організатора Акції, проводиться Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

10.6. В кожному розіграші Подарунків, що проводиться щодо кожного Акційного тижня, може брати участь тільки Учасник, який впродовж такого Акційного тижня здійснив покупку продукції ТМ «Somat» на суму понад 200,00 грн (двісті гривень 00 коп.) з ПДВ у одному чеку і зареєстрував такий чек на Сайті.

 

11. Визначення переможця:

11.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до цих Правил, проводить визначення Переможців серед учасників Акції з використанням системи генерування випадкового вибору www.random.org.

11.2. Визначення Переможців Акції буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У таких спеціальному обладнанні / спеціальній комп’ютерній програмі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції. Визначення Переможців буде знято на відео, яке буде доступне для перегляду на Сайті.

11.3.   Визначення Переможців відбувається:

11.3.1. 06.02.2020 року визначається 3 Переможці: 1 (перший) Переможець (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил) отримує можливість одержати Подарунок 1 та 2 (два) наступні Переможці - отримують можливість одержати Подарунок 2;

11.3.2. 13.02.2020 року буде визначено 3 Переможці: 1 (один) Переможець отримує можливість одержати Подарунок 1 та 2 (два) Переможці отримують можливість одержати Подарунок 2;

11.3.3. 20.02.2020 року буде визначено 3 Переможці: 1 (один) Переможець отримує можливість одержати Подарунок 1 та 2 (два) Переможці отримують можливість одержати Подарунок 2;

11.3.4. 27.02.2020 року буде визначено 3 Переможці: 1 (один) Переможець отримує можливість одержати Подарунок 1 та 2 (два) Переможці отримують можливість одержати Подарунок 2;

11.4. Виконавець публікує відео визначення Переможців Акції та список Переможців Акції на Сайті до 18:00 в день визначення Переможців Акції, а саме: 06.02.2020 року; 13.02.2020 року; 20.02.2020 року; 27.02.2020 року.

Після публікації списку Переможців Акції на Сайті, Виконавець Акції протягом трьох робочих днів зв’язується з кожним Переможцем Акції.

11.5. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками.

11.6. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику Виконавець Акції приймає за умови невиконання Учасником його зобов’язань, вказаних у цих Правилах та/або порушення Учасником вимог і умов даних Правил. Таке рішення Виконавця є остаточним, роз’ясненням, обґрунтуванням оскарженню не підлягає.

 

12. Офіційна сторінка:

12.1.  Поширення узагальненої стислої інформації про проведення Акції здійснюється шляхом розповсюдження промо-матеріалів.

12.2. Правила Акції та детальна інформація про Акцію, в т.ч. інформація про будь-які зміни, розміщуються для ознайомлення на Сайті. Безпосереднім місцем розміщення такої інформації є акційна сторінка Сайту.

 

13. Подарунки Акції та порядок їх отримання.

13.1. Результати розіграшу Подарунків Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. При цьому, Переможцям, які здобули право на отримання Подарунків, Виконавцем буде надана інформація щодо порядку отримання Подарунку за телефоном, який Переможець зазначив як контактний при реєстрації на Сайті.

13.2. Переможець Акції (визначений таким, що має право на отримання Подарунка), який виявить бажання отримати Подарунок, повинен протягом 10 календарних днів після отримання телефонного дзвінка від Виконавця з повідомленням про право отримати відповідний Подарунок, повідомити Виконавцю адресу доставки Подарунку (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).

Кожен Переможець Акції повинен відправити на мобільний номер +38(063)178-20-22 застосунку «Viber» Виконавцю Акції фотографію чека, який став виграшним, що буде підтвердженням того, що це дійсно чек Переможця Акції. Фотографія чеку, який став виграшним, має бути чіткою та розбірливою. Чек, який став виграшним, має бути зображений на фотографії повністю.   

Доставка Подарунка буде здійснюватися за допомогою кур'єрської служби «Турман Експрес» особисто в руки Переможцю Акції.

 

Кожен Переможець Акції повинен під час одержання Призу надати кур'єру служби доставки «Турман Експрес»:

 

- копія першої, другої сторінки внутрішнього паспорта громадянина України (Учасника Акції) та сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання (або паспорту у формі ID-картки);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків Учасника Акції (у разі наявності); 

-  оригінал виграшного чеку, фотографія якого була направлена Переможцем Акції Виконавцю, за умови що такий чек відповідає вимогам, встановленим п. 10.1.2. Правил;

- заповнити акт про вручення Подарунку, який Переможцю Акції надасть для заповнення кур’єр служби доставки «Турман Експрес».

 

Відправлення Подарунку кур’єрською службою «Турман Експрес» Переможцям Акції здійснюється за рахунок Організатора Акції.

Подарунок Акції отримує лише Учасник Акції, який отримав статус Переможця та виконав умови цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 

13.3. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний в пункту 13.2 Правил строк та не надасть Виконавцю інформацію/документи, вказані в п.13.2 Правил та/або якщо Переможець Акції вчасно не отримає Подарунок від кур’єрської служби доставки «Турман Експрес» (в тому числі внаслідок відсутності Переможця за місцем доставки Подарунку в момент такої доставки), то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

13.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.

13.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

13.6. Виконавець/Організатор Акції мають право:

13.6.1. Відмовити у видачі Подарунку Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;

13.6.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець вказав недостовірну інформацію про себе.

13.7. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми, пов’язані з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу (в тому числі будь-які помилки) Інтернет-сайтів та операторів зв’язку, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасник (Переможець) Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків Акції.

13.8. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

13.9. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції та/або будь-яких інших осіб, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

13.10. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції або будь-яких інших осіб скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

13.11. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Організатор, Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Подарунків Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції спільно з Замовником і таке рішення оскарженню не підлягає.

13.12. Виконавець, Організатор, Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

13.13. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Подарунку, перемогу в Акції.

12.14. Заміна Подарунку Акції будь-яким іншим благом, в тому числі грошима, не допускається. Грошовий еквівалент Подарунків не видається.

13.14. Зовнішній вигляд Подарунків Акції, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду Подарунків, які можуть отримати Переможці.

13.15. Отримання Подарунків допускається лише Переможцями Акції, що здобули право на їх отримання. Не допускаються будь-які дії, операції, правочини, де Подарунок або право на його отримання є предметом правочину, засобом платежу чи предметом забезпечення виконання будь-яких зобов’язань.

13.16.Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).

 

14. Персональні дані

14.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, на обробку та використання його персональних даних Організатором, Виконавцем, Партнером Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності, попередньо повідомивши Організатора, Виконавця, Партнера про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами продукції Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

14.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

14.2.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Замовник;

14.2.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

14.2.3. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасника / Переможця, тощо;

14.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

14.2.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, або залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

14.2.6. Персональні дані Учасників / Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 14.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

14.2.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 14.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

14.2.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Замовнику письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.

14.3.  Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника (як володільця персональних даних Учасника) та Організатора (як розпорядника персональних даних Учасника);

- вимагати від Замовника і Організатора, як від володільців і розпорядників його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

14.4. Обробка персональних даних Учасника / Переможця Акції може здійснюватися Виконавцем / Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.5. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Виконавця / Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

 

15. Технічні умови

15.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

 

16. Додаткові умови:

16.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

16.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Переможець Акції надає Організатору, Виконавцеві, Партнеру Акції та/або залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції (фактом своєї реєстрації на Сайті) Учасник Акції підтверджує достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання у обсязі, передбаченому даними Правилами. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

16.3. Організатор, Виконавець, Партнер  Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

16.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

16.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

16.6. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

16.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

16.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору, Виконавцю, Партнеру Акції свою  згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

16.9. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим погоджується що будь-які можливі наслідки отримання Подарунка Учасником Акції, в тому числі і можливі наслідки в разі оформлення соціальних виплат, субсидій і т.п. повинні зважуватись Учасником Акції самостійно. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є його доходом та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи – Переможця Акції, та сум утриманого з нього податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.

16.10. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

 

 

Офіційні Правила проведення Акції

«Somat придбай – техніку вигравай»

Доповнення №1

 

Адресна програма

 

№п/п

Місто

Супермаркет

Адреса

1

Дніпропетровськ

Метро Кеш енд Кері

Запорізьке шосе 63

2

Дніпропетровськ

Метро Кеш енд Кері

п. Ювілейний, вул. Каштанова, 1

3

Запоріжжя

Метро Кеш енд Кері

Оріхівське шосе

4

Київ

Метро Кеш енд Кері

пр.Григоренка, 43

5

Київ

Метро Кеш енд Кері

Кільцева дорога 1 В

6

Київ

Метро Кеш енд Кері

вул. Сабурова, 2а

7

Київ

Метро Кеш енд Кері

пр.Степана Бандери,26В

8

Кривий Ріг

Метро Кеш енд Кері

вул. Бикова, 31

9

Львів

Метро Кеш енд Кері

вул. Городоцька, 300

10

Львів

Метро Кеш енд Кері

вул. Джорджа Вашингтона, 8

11

Одеса

Метро Кеш енд Кері

вул. Аеропортівська, 29

12

Одеса

Метро Кеш енд Кері

вул. М. Жукова, 101

13

Одеса

Метро Кеш енд Кері

Миколаївська дорога №307

14

Харків

Метро Кеш енд Кері

пр. Гагаріна, 187\1

15

Харків

Метро Кеш енд Кері

вул. Окружна дорога, 8

16

Маріуполь

Метро Кеш енд Кері

Володарське шосе, 4

17

Полтава

Метро Кеш енд Кері

пгт Супрунівка, вул. Київське шосе, 1а

18

Вінниця

Метро Кеш енд Кері

Хмельницьке шосе, 0,5 км

19

Івано Франківськ

Метро Кеш енд Кері

вул. Вовчинецька, 225м

20

Миколаїв

Метро Кеш енд Кері

пр. Героїв Сталінгрвда, 9д

21

Чернівці

Метро Кеш енд Кері

Вул. Вільшини 1

22

Житомир

Метро Кеш енд Кері

вул. Ватутіна, 55 в

23

Рівне

Метро Кеш енд Кері

Вул, Макарова, 21

24

Луцьк

Метро Кеш енд Кері

вул. Електроапартна, 3

25

Тернопіль

Метро Кеш енд Кері

15го Квітня, 6

 

 

Офіційні Правила проведення Акції

«Somat придбай – техніку вигравай »

Доповнення №2

 

Товар, що приймає участь в Акції:

Внутрішній артикул МЕТРО

Штрих код

Назва продукції МЕТРО

12291

9000100147293

SOMAT СІЛЬ 1,5КГ

25327

9000100344098

SOMAT ОПОЛІСКУВАЧ 750МЛ

385055

9000100999786

SOMAT ЗАС Д/ДОГ ЗА ПММ 60Г

376114

9000101000436

SOMAT АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ ПММ 17Г

376123

9000101020236

SOMAT ТАБ.Д/ПММ ALL IN ONE 100ШТ

376119

9000101045161

SOMAT ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПММ ALL IN ONE 48+48

394836

9000101067330

SOMAT CLASSIC ТАБ. Д/ПММ 120 ШТ

397630

9000101067392

SOMAT CLASSIC 80 ШТ

403380

9000101320930

SOMAT ТАБ.Д/ПММ GOLD 36ШТ

403381

9000101321036

SOMAT ТАБ.Д/ПММ GOLD 72ШТ

416402

9000101344530

SOMAT GOLD ГЕЛЬ АНТИЖ 990МЛ

403379

9000101347975

SOMAT ТАБЛ.ALL IN 1 48ШТ

403378

9000101400434

SOMAT ПОРОШ.Д/ПОС 3КГ