Акція мережі АЗК SOCAR та мережі METRO C&С

Офіційні правила Акції мережі АЗК SOCAR та мережі торгівельних центрів «METRO Cash&Carry»

 

з 01 по 31 жовтня 2020 р.

1. Загальні положення

1.1 Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в спільній акції мережі АЗК SOCAR та мережі торгівельних центрів «METRO Cash&Carry» (далі у тексті - Акція).

1.2 Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну та беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції та Партнером Акції за спільною згодою без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

2. Організатор та Партнер Акції

2.1 Організатором Акції виступає сервіс ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (далі у тексті - Організатор). Юридична адреса Організатора: 18001,м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1

2.2 Партнером Акції виступає ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (далі у тексті - Партнер). Юридична адреса Партнера: просп. Григоренка, 43, 02140, м. Київ, Україна, тел.: 044 354 60 00, код в ЄДРПОУ 32049199.

 

3. Учасники Акції та період проведення Акції, місце проведення Акції

3.1 Період проведення  Акції: з 01.10.2020 р. по 31.10.2020 р. включно (далі у тексті – Період Акції), це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.

3.2  Учасником Акції може бути кожна фізична особа, яка є повністю дієздатною та відповідає вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконала всі умови цих Правил. Співробітники Організатора та Партнера не можуть брати участь в Акції.

3.3. Місце проведення Акції:

3.3.1. На території Партнера Акція відбувається у торговельних центрах (ТЦ), що зазначені у Додатку 1 до цих Правил.

На території Організатора Акція відбувається на АЗК SOCAR, що зазначені у Додатку 2 до цих Правил.

 

4. Умови участі та Заохочення Акції

4.1 В Акції беруть участь:

-  фізичні особи - клієнти Партнера, які у період з 01.10.2020 р. по 31.10.2020 р. включно придбали будь-які товари в торгівельних центрах Києва (Додаток 1 до Правил) на суму від 1500грн. з ПДВ.

- фізичні особи – клієнти Організатора, які  у період з 01.10.2020 р. по 31.10.2020 р. включно отримали пропозицію через мобільний додаток, повідомлення або іншим шляхом визначеним Організатором. 

4.2 Особи, які виконали умови вказані в п. 4.1. цих Правил отримують заохочення. Клієнти Партнера отримують можливість на заохочення від Організатора. Клієнти Організатора отримують можливість на заохочення від Партнера.

4.3.1. Заохочення Організатора, що надається клієнтам Партнера, що виконали умови п.4.1. – це один з 2 можливих варіантів:

- спеціальна пропозиція за електронним сертифікатом на пальне – це право на отримання разової знижки в мережі АЗК SOCAR у розмірі -3 грн./л при заправці пальним  , та -1 грн./л. при заправці газом. Знижка нараховуються бонусами на картку SOCAR level.  

- спеціальна пропозиція за електронним сертифікатом на каву – це право на отримання будь-якого кавого напою в мережі АЗК SOCAR за акційною ціною 0,10 грн.

Знижка по електронному сертифікату не сумується зі знижками за іншими акціями та пропозиціями (бонусними чи дисконтними), що діють в мережі АЗК SOCAR.

4.3.2. Заохочення Партнера, що надається клієнтам Організатора - це один промо-код на знижку 200 грн. при здійсненні покупки від 1500 грн. (без урахування алкоголю та тютюну) у ТЦ Партнера. Для отримання заохочення, у мобільному додатку  Socar, на головній сторінці буде розміщено банер  Партнера,  обравши який, шляхом натискання на нього, відкриється опис з пропозицією від Партнера з посиланням  на METRO bot.  Встановивши METRO bot MB-2, Учасник Акції отримає  електронний сертифікат. Під час розрахунку на касі, для використання Заохочення, необхідно пред’явити касиру електронний промо-код для сканування разом із карткою METRO

4.4 Заохочення Партнера та Організатора надаються одноразово, тобто учасник не може ними скористатись більше одного разу.

4.5 Період, протягом якого можна активувати електронний сертифікат Організатора а мобільному додатку SOCAR level з 01.10.2020 р. по 31.10.2020 р.

Період, протягом якого можна використати електронний сертифікат Організатора на АЗК SOCAR з 01.10.2020 р. по 31.12.2020 р. включно.

Період, протягом якого можна використати промо-код Партнера в ТЦ METRO з 01.10.2020 р. по 31.10.2020 р. включно.

4.6 Для реалізації права Учасника на отримання заохочення по електронному сертифікату у необхідно, активувати електронний сертифікат у мобільному додатку SOCAR level в розділі «Гаманець», після введення номера сертифікату, в розділі «Ваучери» звявиться новий ваучер – знижка на пальне, або на безкоштовну каву. Для отримання заохочення, під час розрахунку на касі готівковим або безготівковим способом оплати, необхідно надати касирові ваучер для сканування разом із карткою level до якої закріплено ваучер.   

4.7 Заміна промо-кодів/електронних сертифікатів грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальні компенсації не допускається. Промо-коди обміну чи поверненню не підлягають. При втраті промо-код/електронний сертифікат не відновлюється.

 

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

5.1. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України. 

6. Обмеження

6.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

6.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання наданих промо-кодів після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини Організатора або Партнера.

6.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції. Партнер не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора акції.

6.4. Організатор не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції Учаснику. Учасник Акції зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг) та має право пред’явити претензії щодо їх якості виключно до Партнера акції в порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів».

Партнер не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції. Партнер не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції Учаснику. Учасник Акції зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг) та має право пред’явити претензії щодо їх якості виключно до Організатора акції в порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів».

6.5. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками, але зобов’язується урегульовувати претензії  Учасників, які стосуються виконання ним обов’язків згідно з цими Умовами.

6.6. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора та Партнера є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7. Інші умови

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор та Партнер залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі ненадання Партнером акції Заохочень Учасникам Акції або у разі не отримання Учасником Акції акційних знижок з будь-яких інших причин. Партнер Акції не несе відповідальності у разі ненадання Організатором акції знижок, передбачених цими Умовами.

7.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою, і не має мети отримання прибутку.

7.7. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті www.socar.ua Ці Правила акції розміщуються на офіційних Сторінках Організатора та Партнера Акції за наступними Адресами: www.socar.uahttp://metro.ua

 

 

Додаток № 1 до Правил акції

Перелік Торговельних центрів Партнера, де здійснюється видача промо-кодів Організатора учасникам, що відповідають п.4.1.

ТЦ

Місто

Адреса торговельного центру

10

Київ-Позняки

02140, м. Київ, просп. Петра Григоренка, 43

11

Київ-Теремки

03191, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1В

16

Київ-Петрівка

04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 26-В

33

Київ-Троєщина

02660, м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 2А

 

 Перелік Торговельних центрів Партнера, де можна  використати , отриманий в мережі Організатора:

ТЦ

Місто

Адреса торговельного центру (місця проведення акції)

10

Київ-Позняки

02140, м. Київ, просп. Петра Григоренка, 43

11

Київ-Теремки

03191, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1В

12

Одеса-І

65033, м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29

13

Харків-І

61080, м. Харків, просп. Гагаріна, 187/1

14

Дніпро-І

49041, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 63

16

Київ-Петрівка

04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 26-В

17

Львів-І

м. Львів, 79000, вул. Городоцька, 300

18

Запоріжжя

69050, м. Запоріжжя, Оріхівське Шосе, 7

20

Кривий Ріг

50076, м. Кривий Ріг, вул. Бикова 31

21

Вінниця

23223, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці вул. Хмельницьке Шосе 0,5км, буд. 1.

23

Миколаїв

54025, м. Миколаєві, пр. Героїв України , 9-Д

25

Полтава

Полтавська обл.с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-А

26

Дніпро-ІІ

52005, Дніпровський р-н, смт Ювілейне, вул. Каштанова, 1

27

Івано-Франківськ

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-М

28

Чернівці

58007, м. Чернівці, вул. О.Вільшини, 1-Д

31

Одеса-ІІ

65037, Одеська область, Овідіопольський район, с.Лиманка, просп. Маршала Жукова, 101-М

32

Харків-ІІ

62341, Харківська область, Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 8

33

Київ-Троєщина

м. Київ, 02660, вул. Сержа Лифаря, 2А

34

Рівне

33024, м. Рівне, вул. Макарова, 21

37

Львів-ІІ

79037, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8-Г

38

Маріуполь

87512, Донецька область, м. Маріуполь, Запорізьке шосе, 4

39

Житомир

10029, м. Житомир, вул. Незалежності 55-В

42

Одеса-ІІІ

65102, м.Одеса, Миколаївська дорога 307/1

 

 

Додаток № 1 до Правил акції

Перелік АЗС Організатра, де можна використати промо-коди, отримані клієнтами Партнера, що відповідають вимогам п.4.1.

адреса АЗС

Одеса

1

м.Одеса, ул. Лиманна, 28

2

Одеська обл., Любашівський район, с.Демідівка,  а/д Київ-Одеса 318 км

3

Одеська обл., Лиманський  р-н, с. Сичавка, а/д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 51км+150м 

4

Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул.Базова, 18

5

Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Таїрове, вул. 40р Перемоги, 1

6

Одеська обл., Ширяєвський р-н, с.Ревова, а/д Київ-Одеса 377км

7

Одеська обл., Біляївський р-н, с. Холодна Балка  а/д Київ-Одеса 452км + 800м

8

м. Одеса, вул. Київське шосе 12/1

9

м.Одеса,  вул. Люстдорфська дорога 94а

10

м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога 11а

11

м.Одеса, вул.Стовпова, 85/1

12

м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 90

13

Одеська обл., смт. Авангард, вул. Ангарська, 2В

14

м. Одеса,  вул. Чорноморського козацтва, 159.

Миколаїв

15

Миколаївська область, Миколаївський район, с. Нечаяне, вул.Одеська, 2а

16

м. Миколаїв, п-кт. Богоявленський буд. 189/5

Київ

17

м. Київ, вул. Героїв Космосу, 9

18

м. Київ, вул. Кільцева дорога, 11

19

м. Київ, бульв. Дружби Народів, 35

20

м.Київ, вул. Лугова, 13а

21

м. Обухів, вул. Загребля, 21

22

Київська обл., Бориспільський р-н., тер. Гірської с/р 28км+680м

23

м. Київ, вул. Богатирська 1Е

24

Києво-Святошинський район,  с. Гатне, вул. Інститутська, 4

25

м. Київ, вул. Протасів Яр, 15

26

м. Київ, Броварський пр-т, 53а

27

м. Київ, Столичне шосе, 100

28

м. Київ, вул. Сортувальна 24

Львів

29

Львівська обл., с. Холодновідка, вул. Городоцька, 9б

30

Пустомитівський р-н., с/р Сокільницька,
а/д Львів-Пустомити-Меденич 6км + 620 м

31

м. Львів, вул.Залізнична, 1А

32

м. Львів, вул. Навроцького, 25

33

Львівська обл., с.Малехів, вул. Київська,7

34

м. Львів, вул. Півколо, 14

35

Львівська.обл., с.Підрясне, вул. Стуса, 15

36

Львівська.обл., с.Малехів, вул. Жовківська, 14

Рівне

37

Рівненський район, тер. с/р Білокриницької с/р, а/д Київ-Чоп 321км+800м (ліворуч)

38

Рівненський район, тер. с. Біла Криниця, вул. 24-го Серпня, 16

Черкаси

39

Черкаська обл., с. Шарин, вул. Польова, 6, а/д Київ-Одеса, 222км+30м

40

Черкаська обл., с. Ропотуха, а/д Київ-Одеса, 223км

41

Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 25а

42

Черкаська обл., м. Умань, вул.Незалежності, 64

43

Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Софіївка, вул. Черкаський Шлях, 68

44

м. Черкаси, вул. Надпільна,  226/1

Харків

45

м. Харків, вул. Москалівська 131а (вул.Жовневої революції)

46

м. Харків, вул. Амвросія Бучми, 15 (вул.Уборевича)

47

м. Харків, вул. Коломенська, 4-а

48

м. Харків, вул.Мар'їнська, 2-Б

49

м. Харків, Московський проспект, 109-а

Кременчук

50

Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Лесі Українки, 146 

51

Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Київська, 66а

Житомир

52

Житомирський район, тер. Глибочицької с/р, а/д М-06 Київ-Чоп 127км (ліворуч)

53

Житомирський район, тер. Глибочицької с/р, а/д М-06 Київ-Чоп км 127(праворуч)

Кам'янець-Подільський

54

Хмельницька обл, м.Кам'янець-Подільський., вул.Привокзальна, 31б/2

Дніпро

55

м. Дніпро, вул. Шинна, 14-а