Підпишіться на розсилку акційних пропозицій від METRO

Підписатися

Купуй на 650 грн продукцію в вакуумній упаковці 4 кг– отримай знижку 65 грн

940x200

Офіційні правила проведення рекламної акції по продукції  ТМ «Наша Ряба» під назвою «Купуй на 650 грн продукцію в вакуумній упаковці 4 кг– отримай знижку 65 грн» (надалі – Акція)

 

Це Офіційні правила проведення рекламної акції під умовною назвою «Купуй на 650 грн продукцію в вакуумній упаковці 4 кг ТМ «Наша Ряба» – отримай знижку 65 грн» (надалі по тексту – Правила), Організатором проведення якої є ПРАТ «Миронівський хлібопродукт», адреса: 03143 Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного 158, Виконавцем акції є ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», адреса: 02140, Україна, м. Київ, просп. П. Григоренка, 43

визначають період дії, умови та порядок участі, місце проведення акції (надалі – Акція).  

Визначення термінів 

Рекламна акція про продукцію під ТМ «Наша Ряба» під умовною назвою «Купуй на 650 грн продукцію в вакуумній упаковці 4 кг – отримай знижку 65 грн» – рекламний захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку продукції під ТМ «Наша Ряба», яка продається в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», адреси яких вказані в п.2.1 цих Правил. Акція має на меті рекламування, сприяння продажу продукції під ТМ «Наша Ряба», та організована за рахунок Організатора/ Виконавця. 

«Місце проведення Акції» – Акція проводиться в торговельних центрах МЕТРО на всій території України. Інформація про перелік торговельних центрів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», в яких проходить Акція, вказана в п.2.1 цих Правил.  

«Правила» – це Офіційні правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання вигоди.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція: з 05.06.2019 по 18.06.2019 включно.

«Учасники Акції» – громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років – уповноважені особи клієнта МЕТРО (фізичні особи), фізичні особи-клієнти МЕТРО та фізичні особи-підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна».

«МЕТРО» – торгівельна мережа ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», на території Торговельних центрів якої буде проводитися Акція.

1. Участь в Акції.

 1.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років – уповноважені особи клієнтів МЕТРО (фізичні особи), фізичні особи – клієнти МЕТРО та фізичні особи-підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна». 

1.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

 - іноземці та особи без громадянства;

 - участь в Акції, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 1.3. У випадку, якщо в момент продажу продукції на умовах Акції буде встановлено, що клієнт МЕТРО, що бере участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції та отриманні знижки.

1.4. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням  знижки по Акції.

2. Місце проведення Акції

 2.1 Акція проводиться в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на всій території України, які знаходяться за такими адресами (надалі – Місце проведення Акції):

2

Акція діє у відповідному ТЦ лише за наявності Акційної продукції, передбаченої п. 3.1. цих Правил.

3. Умови та порядок участі у Акції

3.1 Перелік продукції, яка бере участь в Акції такий (надалі – Акційна продукція):

2
32

3.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

- придбати у в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», який бере участь у Акції, в період проведення Акції  Акційну продукцію ТМ «Наша Ряба» на сумму від 650 грн (з ПДВ) та отримати знижку на суму 65 грн (з ПДВ)».

3.3.1. Покупка Акційної продукції ТМ «Наша Ряба» повинна бути здійснена одним чеком, але не більше 2 упаковок в одному чеку.

3.4. Учасник Акції може взяти участь в Акції (купувати Акційну продукцію) необмежену кількість разів.       

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має можливості одержати подарунок по Акції із зазначених в умовах акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої іншої (в тому числі грошової) компенсації. 

5. Обмеження під час проведення Акції та відповідальність Сторін

5.1.  Заміна знижки подарунком або будь-яким іншим благом, не допускається. 

5.2.  Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальність, якщо Учасник Акції не одержав знижку у строки й порядку, не передбаченими цими Правилами. Знижка надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.

5.3. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будьяким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

5.4.  Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні свого зображення та відеозапису за його участі. 

5.5. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. 

5.6 Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання знижки та/або неможливості надання знижки у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у чинному законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції непереборні обставини. Організатор та/ або Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, пошти внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено.

5.7. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання Учасником Акції придбаної Акційної продукції протягом дії Акції.

5.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

5.9.Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання знижки. 

5.10. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися в повному обсязі.

6. Персональні дані

6.1 Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки. 

6.2 Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення одержувачів знижки, для підготовки статистичної інформації тощо), що не суперечить законодавству України.

6.3 Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: - на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних; - вимагати від Організатора/Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;  - застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.4 Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. 

6.5 Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

6.6 Організатор/Виконавець не несуть будь-якої відповідальності за захист персональних даних, наданих Учасником при отриманні знижки, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор/Виконавець не несуть будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

6.7. МЕТРО не збирає жодних персональних даних щодо Учасників цієї Акції та не несе відповідальності за порушення Організатором/Виконавцем вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

7. Інші Умови Акції

7.1 Інформування щодо Правил здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил на сайті www.metro.ua у cтрок з 04.06.2019 року або за телефоном 0 800 501 401. Дзвінки зі стаціонарних телефонів - безкоштовні. Дзвінки з мобільних – згідно з тарифами відповідного оператора). Крім того, інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів в торгівельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна».

7.2 Організатор/Виконавець Акції має право змінити Строки проведення Акції та Місце її проведення та повідомити учасників Акції про це тим же способом, яким були оприлюднені ці Правила.

7.3 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.