Вартові чистоти та гігієни від Metro і P&G

Офіційні Правила проведення Акції«Вартові чистоти та гігієни від Metro і P&G»(далі за текстом – «Правила»)

 

Терміни та загальні положення Правил: 1.1.Організатор - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 5/13 А, м. Київ, 04070, Україна; ЄДРПОУ 193410051.2. Виконавець - ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ»  (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 13Б, офіс 2.  ЄДРПОУ 413464031.3. Партнер – ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: м. Київ, пр. Григоренка 43, код ЄДРПОУ 32049199.1.4. Акція - Акція під назвою «Вартові чистоти та гігієни від Metro і P&G» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції ТМ Gillette, Venus, Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Pro Series, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Safeguard, Ariel, Tide, Lenor, Gala, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Old Spice, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. Перелік продукції що бере участь в Акції наведений в Доповненні № 2 до цих Правил (далі – «Акційна продукція»).1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), в торгівельних закладах (магазини, супермаркети  та торгівельні центри) мережі «Метро» згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1 до даних Правил (далі – «ТЦ Метро»). Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям  Акції лише в межах Території проведення Акції.1.6. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції та який триває з 00:01 год. 29 липня 2020 року по 23:59 год. 25 серпня 2020 року включно.1.7. Строк проведення Акції складається з таких акційних тижнів, а саме:1.7.1. Акційний тиждень № 1 триває з 00:01 год. 29.07.2020 р.  по 23:59 год. 04.08.2020 р. включно;1.7.2. Акційний тиждень № 2 триває з 00:01 год. 05.08.2020 р. по 23:59 год. 11.08.2020 р. включно;1.7.3. Акційний тиждень № 3 триває з 00:01 год.12.08.2020 р. по 23:59 год. 18.08.2020. р. включно,1.7.4. Акційний тиждень № 4 триває з 00:01 год. 19.08.2020 р. по 23:59 год. 25.08.2020 р. включно,що в тексті даних Правил разом визначаються як «Акційні тижні», а кожен окремо – «Акційний тиждень».1.8.  Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайті mypgworld.com.ua та за номером 0800505000. Правила Акції розміщуються на сайті mypgworld.com.ua (далі – Сайт)  у межах строку проведення акції.Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ Gillette, Venus, Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Pro Series, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Safeguard, Ariel, Tide, Lenor, Gala, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Old Spice не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.1.9.Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Акції за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.1.10. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.1.11. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети. 2. Фонд Заохочень Акції2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе:2.1.1 Заохочення Акції, для переможців Акції за результатами Акційного тижня №1:¾Заохочення 1: Сертифікат номіналом 500,00 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.)на використання в місцях проведення Акції зазначених в Доповненні 1 до цих Правил. Загальна кількість Заохочень 1 становить 50(п’ятдесят) одиниць.¾Заохочення 2: Робот-пилосос (Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1С). Загальна кількість Заохочень 2 становить 1 (одна) одиниця. 2.1.2. Заохочення Акції, для переможців Акції за результатами Акційного тижня №2:¾Заохочення 1: Сертифікат номіналом 500,00грн. (п’ятсот грн. 00 коп.) на використання в місцях проведення Акції зазначених в Доповненні 1 до цих Правил. Загальна кількість Заохочень 1 становить 50 (п’ятдесят) одиниць.¾Заохочення 2: Робот-пилосос (Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1С). Загальна кількість Заохочень 2становить 1 (одна) одиниця. 2.1.3. Заохочення Акції, для переможців Акції за результатами Акційного тижня №3:¾Заохочення 1: Сертифікат номіналом 500,00грн. (п’ятсот грн. 00 коп.)на використання в місцях проведення Акції зазначених в Доповненні 1 до цих Правил. Загальна кількість Заохочень 1 становить 50 (п’ятдесят)одиниць.¾Заохочення 2: Робот-пилосос (Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1С). Загальна кількість Заохочень 2становить 1 (одна) одиниця. 2.1.4. Заохочення Акції, для переможців Акції за результатами Акційного тижня №3:¾Заохочення 1: Сертифікат номіналом 500,00грн. (п’ятсот грн. 00 коп.)на використання в місцях проведення Акції зазначених в Доповненні 1 до цих Правил. Загальна кількість Заохочень 1 становить 50 (п’ятдесят)одиниць.¾Заохочення 2: Робот-пилосос (Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1С). Загальна кількість Заохочень 2становить 1 (одна)одиниця. 2.1.5 Заохочення 3: Домашній кінотеатр (Samsung UE65RU7200UXUA) 1 (одна) одиниця. Визначення переможця, що отримав право на отримання Заохочення №3 проводиться серед всіх Учасників, які прийняли участь в період дії  1 (одного) із Акційних тижнів визначених відповідно до п.2.1.1-2.1.4. цих Правил. 2.1.6. З умовами щодо використання Сертифікату Учасник може ознайомитись на самій картці Сертифікату, у Торговельному центрі METRO або на Інтернет-сторінці Партнера Акції https://www.metro.ua/about-metro/certificate. Сертифікат надає можливість його пред'явнику придбати товари та послуги в місцях проведення Акції зазначених в Доповненні 1 до цих Правил зазначеному на ньому на суму, що дорівнює номіналу сертифікату.2.2. Заохочення та/або їх характеристики визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор, Виконавець, Партнер Акції не несуть гарантійних зобов’язань щодо якості, строку придатності, строку служби Заохочень. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.2.3. Організатор, Виконавець, Партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після отримання таких Заохочень Переможцями, та не відповідають за неможливість Переможців Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.2.4. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.2.5. Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.2.6.  На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, які використовуються при реєстрації на Сайті mypgworld.com.ua для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього  строку проведення Акції та протягом строку вручення Заохочень.2.7. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України. 3. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень 3.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до розділу 3 цих Правил, за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки проводить визначення учасників, що здобудуть право на отримання відповідних Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень  можна отримати на відповідній сторінці Сайту: mypgworld.com.ua. Визначення Учасників, які отримали право на отримання Заохочень відбувається за наступним графіком: 3.1.1. 16:00 год. 06 .08.2020 р.  проводиться визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1,№2 серед Учасників Акції, які зареєструвались на Сайті та виконали умови цих Правил в період Акційного тижня №1. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2.  Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Кожен Учасник Акції має право брати участь у вищевказаному визначенні тільки 1 (один) раз в незалежності від кількості зареєстрованих чеків на Сайті в період Акційного тижня №1. 3.1.2. 16:00 год. 13.08.2020 р.  проводиться визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1,№2 серед Учасників Акції, які зареєструвались Сайті та виконали умови цих Правил в період Акційного тижня №2. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2.  Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Кожен Учасник Акції має право брати участь у вищевказаному визначенні тільки 1 (один) раз в незалежності від кількості зареєстрованих чеків на Сайті в період Акційного тижня №2. 3.1.3. 16:00 год. 20.08.2020 р.  проводиться визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1,№2 серед Учасників Акції, які зареєструвались Сайті та виконали умови цих Правил в період Акційного тижня №3. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2.  Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Кожен Учасник Акції має право брати участь у вищевказаному визначенні тільки 1 (один) раз в незалежності від кількості зареєстрованих чеків на Сайті в період Акційного тижня №3. 3.1.4. 16:00 год. 27.08.2020 р.  проводиться визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №1,№2 серед Учасників Акції, які зареєструвались Сайті та виконали умови цих Правил в період Акційного тижня №4. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2.  Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Кожен Учасник Акції має право брати участь у вищевказаному визначенні тільки 1 (один) раз в незалежності від кількості зареєстрованих чеків на Сайті в період Акційного тижня №4. У вищевказані дати визначається по 51 (п’ятдесят одному) основному Учаснику Акції, які здобули право на отримання  1 (одного) Заохочення №1 або №2  у разі виконання ними усіх умов цих Правил ( кожної вищевказаної дати визначається  51 (п’ятдесят один) основний Учасник Акції). Крім того, у вищевказані дати проводиться визначення по 10 (десять) резервних Учасників кожної дати на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2  , та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №1 або №2, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення, у тому числі згідно п.6.2 Правил 3.1.5. 17:00 год. 27.08.2020 р.  проводиться визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення №3 серед Учасників Акції, які зареєструвались на Сайті та виконали умови цих Правил в період Акції. Кожен Учасник Акції має право брати участь у вищевказаному визначенні тільки 1 (один) раз в незалежності від кількості зареєстрованих чеків на Сайті в період Акції У вищевказану  дату визначається  1 (один) основний Учасник Акції, який здобув право на отримання  1 (одного) Заохочення №3  у разі виконання ним усіх умов цих Правил. Крім того, у вищевказану дату проводиться визначення 10 резервних Учасників на отримання 1 (одного) Заохочення №3, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №3 , та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення  , у тому числі згідно п. 6.2. Правил. Один Учасник Акції має право за весь період Акції отримати 1 (одне) Заохочення. 3.2. Організатор/Виконавець  не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції,  які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.3.3.Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.3.4.Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками  інформації щодо контактів з ними.3.5. Після визначення Учасника, який отримав право на отримання  відповідного Заохочення, представник Виконавця та/або залучені ним треті сторони  протягом 3-х робочих днів з дати визначення таких Учасників зв'язується з Учасником за контактним телефоном, який Участник вказав при реєстрації на Сайті та просить надати документи зазначені в п.6.2 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.  Якщо у вищевказаний строк, такий Учасник не відповідає, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення та таке Заохочення переходить до  резервних переможців.УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п. 3.5 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах. 4. Учасники Акції, їх права та обов'язки:4.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), які проживають на території України, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі  та виконали всі умови цих Правил  (в тексті даних Правил іменуються  – «Учасники Акції» або «Учасники»).4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:працівники, Виконавця, Організатора, Партнера та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);іноземці та особи без громадянства;особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;недієздатні особи.4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 17.09.2020 року включно та надати на вимогу Виконавця та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.не здійснювати реєстрацію чеків з помилками та неточностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції; 4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником реєстрації на Сайті.4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції.4.7. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й , за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.4.8.Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили  п.4.4. цих  правил. Крім того, порушення п.4.4. цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення. 5. Порядок участі в Акції5.1. Для участі в Акції, особи які відповідають вимогам розділу 4 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж кожного окремо взятого Акційного тижня,  1 (один) раз впродовж такого Акційного тижня мають здійснити наступні дії в наступній послідовності:5.1.1. Придбати у супермаркеті «Метро» (згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1 до даних Правил) будь-яку продукцію ТМ Gillette, Venus, Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Pro Series, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Safeguard, Ariel, Tide, Lenor, Gala, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Old Spice на суму 1000,00  грн (одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ та більше в одному чеку.Перелік продукції що бере участь в Акції наведений в Доповненні № 2 до цих Правил.5.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції mypgworld.com.ua (надалі – «Сайт») та зареєструвати чек, який підтверджує здійснення Учасником Акції купівлі продукції ТМ Gillette, Venus, Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Pro Series, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Safeguard, Ariel, Tide, Lenor, Gala, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Old Spice на суму 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.) та більше з ПДВ одним чеком у відповідному ТЦ «Метро» (далі – чек).Кожен Учасник Акції може здійснювати необмежену кількість покупок продукції ТМ Gillette, Venus, Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Pro Series, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Safeguard, Ariel, Tide, Lenor, Gala, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Old Spice і необмежену кількість разів реєструвати чеки на Сайті, але в кожному визначенні відповідно до  п.3.1. цих Правил він бере участь тільки  1 (один) раз.5.1.3. Зберегти чек  до 17.09.2020 р. включно та надати на вимогу Виконавця відповідно до п.6.2. цих Правил.5.3. Реєструючи чек у порядку, передбаченому п. 5.1.2 даних Правил, Учасник фактом такої реєстрації чеку, заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 4.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.5.4. Визначення Учасників, що отримали право на отримання Заохоченнь Акції проводиться відповідно до п.3.1. цих Правил.5.5. Учасник має право реєструвати чеки не більше 10 чеків на день. 6. Порядок та строки отримання Заохочень 6.1. Порядок та строки отримання Заохочень.6.1.1. Виконавець Акції надсилає Учасникам Заохочення через Нову Пошту/ Укрпошту/служби кур’єрської доставки  (за вибором Виконавця) протягом 5(п’яти) робочих днів від дати надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та  виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих Правил відповідно до вимог Правил.  Учасники отримують Заохочення  у відділенні Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки, що обслуговує адресу, повідомлену Учасником при реєстрації на Сайті за пред’явленням документів, що засвідчують особу і відповідно до умов Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки.УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохоченнь.6.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення, для його отримання повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою або в інший спосіб погоджений з Виконавцем наступні документи/інформацію:фото зареєстрованих/ного чеку відповідно до умов погоджених із Виконавцем та вимогам вказаним в цьому пункті Правил;скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції. Чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам: a)    чек є справжнім, тобто наданим ТЦ Метро, реквізити якої написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;б)    чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;в)    список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;г)  придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції;д)  дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check У випадку, якщо чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор/Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення. 6.3. При відмові Учасника, який отримав  право на отримання Заохочення  вчинити зазначені в п.п. 6.2 Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення.6.4. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/ Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.6.5. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.6.6.  Право на отримання у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:- учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в п.п. 6.2. цих Правил; - в інших випадках передбачених даними Правилами.6.7. Організатор/Виконавець  не несуть відповідальності  за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;6.8. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.6.9. Організатор/Виконавець/Партнер  Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Організатора/Замовника Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.6.10. Виконавець та Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув право на його отримання. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених  відповідною службою доставки та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки здійснюється відповідно до правил відповідної служби доставки.6.11. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Організатор, Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.6.12. Виконавець, Організатор, Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини..6.13. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації /Виконавець/Партнер  Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції. 7. Обмеження7.1.Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.7.2. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Замовника/Виконавця чеку та інше) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.7.3. Організатор/Виконавець  Акції не несуть відповідальності:7.3.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції,і відбувається на вільний розсуд користувачів;горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів.7.3.2. У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.7.3.3.За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.7.3.4.За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту7.3.5.У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.7.4. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення данних під час його реєстрації на Сайті. Чек може бути зареєстрований виключно один раз. Замовник/Виконавець/ та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації чеку  учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності чеку, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції -  не приймаються.7.5. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку (в тому числі неможливості реєстрації чеку) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до Форми зворотного зв’язку на Сайті.  Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає чек для додаткової перевірки.Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до Форми зворотного зв’язку та/або не надсилає чек для додаткової перевірки разом зі зверненням   у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками 8. Додаткові умови Акції. 8.1.Заохочення  можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.8.2.Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.8.3.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.8.4.Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.8.5.Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор /Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.8.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.8.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому цими Правилами.8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 9. Персональні дані 9.1.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:9.1.1.Власником персональних даних Учасників  є Організатор;9.1.2.Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин,  податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Акції відповідних Заохочень;9.1.3.з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;9.1.4.з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;9.1.5.Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, йому надається всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;9.1.6.персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;9.1.7.персональні дані Учасників  будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані  Учасників  будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;9.1.8.Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;9.1.9.Учасники, які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних».9.1.10.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.9.1.11.Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних  повідомлень від Організатора у майбутньому.9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил. Офіційні Правила проведення Акції«Вартові чистоти та гігієни від Metro і P&G»Доповнення №1Адресна програма№п/пМістоСупермаркетАдреса1КиївТоргівельний центр №10просп. Григоренка 432КиївТоргівельний центр №11вул. Кільцева дорога 1-в3ОдесаФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Одесівул. Аеропортівська 294ХарківФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Харковіпросп. Гагаріна 187/15ДніпроФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. ДніпропетровськуЗапорізьке шосе 636КиївТоргівельний центр №16просп. Степана Бандери 26-в7ЛьвівФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Львіввул. Городоцька 3008ЗапоріжжяФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. ЗапоріжжяОріхівське Шосе 7-А9Кривий рігФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Кривий Рігвул. Бикова 3110с. ЗарванціФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Вінницявул.Хмельницьке Шосе 0,5 км 111МиколаївФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в м. Харковіпросп. Героїв України 9-Д12с. СупрунівкаФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Полтававул. Київське Шосе 1-A13смт. СлобожанськеФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у смт Ювілейномувул. Каштанова 114с. ВовчинецьФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у селі Вовчинецьвул.Вовчинецька 225-М15ЧернівціФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в м. Чернівцівул. О.Вільшини 1-д16с. ЛиманкаФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у с. Мізікевичапросп. Маршала Жукова 101-M17смт. Мала ДанилівкаФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у смт Мала Данилівкавул. Кільцевий шлях 818КиївТоргівельний центр №33Сержа Лифаря, 2а19РівнеФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Рівневул. Макарова 2120ЛьвівФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Львів-2Джорджа Вашингтона 8г21МаріупольФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у місті МаріупольЗапорізьке шосе 422ЖитомирФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Житомирвул. Незалежності 55-В23ОдесаФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у місті ОдесаМиколаївська дорога 307/124ЛуцькФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Луцьквул. Електроапаратна 325   ТернопільФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Тернопіль   вул. Гайова 48-а26 ЧернігівФілія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Чернігіввул. Старобілоуська, 77 Офіційні Правила проведення Акції«Вартові чистоти та гігієни від Metro і P&G»Доповнення № 2Акційна ПродукціяНайменування товаруEAN (штрих)GILLETTE Піна для гоління Classic Clean (чисте гоління) 200мл3014260327682GILLETTE Fusion ProGlide Sensitive Пiна для голiння Active Sport 250мл7702018360499GILLETTE Піна для гоління Sensitive Skin 300мл7702018094493TGS Бальзам пiсля голiння Sensitive Skin (для чутливої шкіри) з алое вера 100мл7702018970261GILLETTE Гель для гоління Regular 200мл7702018981564VENUS&OLAY ComfortGlide Бритва зі 1 змінною касетою7702018088577VENUS&OLAY ComfortGlide Змінні касети для гоління 2шт7702018089031GILLETTE VENUS ComfortGlide Breeze Картрiдж 2шт (з гелевой стрiчкой)7702018886432GILLETTE TGS Гель для голiння Pure&Sensitive (нейтральний для чутливої ??шкіри) 200мл7702018403516GILLETTE VENUS Swirl Змінні касети 3 шт+Satin Care Гель для гоління для чутливої шкіри75мл7702018420650SLALOM Картрiдж Зволожуюча стрiчка з екстрактом алое 5шт7702018867912GILLETTE SIMPLY VENUS 2 Бритви одноразові для жінок 4шт3014260246693GILLETTE BLUEII Бритви одноразові для жінок 5шт3014260289287GILLETTE BlUE3 Бритва з 3 Змінними касетами7702018464104GILLETTE MACH3 Start Бритва з 1 змінною касетою+2 змінні касети для гоління7702018464005PANTENE Спрей Миттєве вiдновлення 150мл5013965635007ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Night Duo 12шт8001090430748ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Night Single 6шт8001090430700ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Duo 14шт8001090430663ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Single 7шт8001090430625ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Duo 16шт8001090430588ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Single 8шт8001090430540ALWAYS Ultra Sensitive Жіночі гігієнічні прокладки Night 14шт4015400552031ALWAYS Ultra Sensitive Жіночі гігієнічнi прокладки Normal Plus 20шт4015400069980ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 20шт ПрепакКоробка4015400006770ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 50шт4015400624240GALA Рiдина для миття посуду Бальзам для нiжних рук з глiцерином та алое вера 1л4820026788234GALA Рiдина для миття посуду Бальзам Лаванда 1л5413149992245GALA Рiдина для миття посуду Бальзам Лаванда 500мл5413149992214GALA Засіб для миття посуду Апельсин 500мл4820026780344GALA Рiдина для миття посуду Бальзам для нiжних рук з глiцерином та алое вера 500мл4820026782676GALA Порошок для чищення Лимон 500г5413149500501GALA Порошок для чищення Хлор 500г5413149500419GALA Порошок для чищення Весняна свiжiсть 500г5413149500440FAIRY Platinum Засiб для миття посуду Лимон та лайм 430мл4015400992400FAIRY Засiб для миття посуду Соковитий лимон 1л5413149314092FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Чайне дерево і м_ята 1л5413149395206FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Ромашка і вітамін Е 1л5413149477667FAIRY Засіб для миття посуду Апельсин і лимонник 1л5413149314191FAIRY Засіб для миття посуду Ягідна свіжість 1л5413149314160FAIRY Засіб для миття посуду Зелене яблуко 1л5413149314139GALA Засіб для миття посуду З вiтамiном Е + Глiцерин 500мл4820026783987GALA Засіб для миття посуду З вiтамiном Е + Глiцерин 1л4820026788258GALA Засіб для миття посуду Яблуко 500мл4820026780276GALA Засіб для миття посуду Ягода 500мл4820026780825GALA Засіб для миття посуду Паризький аромат 500мл5410076397969GALA Засіб для миття посуду Лимон 500мл4820026780016GALA Засіб для миття посуду Лимон 1л4820026780023GALA Засіб для миття посуду Яблуко 1л4820026788210FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Ромашка і вітамін Е 500мл5413149477728FAIRY Засіб для миття посуду Зелене яблуко 500мл5413149313873FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Чайне дерево і м_ята 500мл5413149395237FAIRY Засіб для миття посуду Соковитий лимон 500мл5413149313842BLEND_A_MED Зубна паста Антi_Карієс Свіжість 100мл5000174418842ORAL_B Зубна щiтка 3_Effect Natural Fresh 40 середня 1+1шт безкоштовно3014260022808ORAL_B Зубна щiтка ProExpert Все в одному 40 середня 1шт + 1шт безкоштовно3014260022051ORAL_B Зубна щiтка 3D White Свiжiсть 40 середня 1+1шт безкоштовно3014260022709ORAL_B Зубна щітка UltraThin Чорний чай Екстра м_яка 1шт3014260094515ORAL_B Ополiскувач для порожнини рота Комплекс Тривала свіжість Арктична м'ята 250мл8001090132017ORAL_B Зубна щітка 1 2 3 Чистота Свіжість Навіть між зубів 40 cередня 1шт3014260808105ORAL_B Зубна щiтка ProExpert ЕкстраЧищення 40 середня 1шт + 1шт безкоштовно3014260022235ORAL_B Зубна щітка 3D White Відбілювання 40 cередня 1+1шт3014260022761ORAL_B Зубна щiтка Комплекс Глибоке чищення 40 середня 1+1шт3014260022617ORAL_B Зубна щітка 3_Effect Делікатне Відбілювання 40 cередня 1шт3014260801786ORAL_B Зубна нитка SatinFloss м_ятна 25м5010622018258ORAL_B Зубна щiтка Комплекс П'ятисторонне чищення 40 середня 1+1шт безкоштовно3014260022525ORAL_B Ополiскувач для ротової порожнини Pro Expert Професійний захист Свіжа М'ята 500мл4015600572969ORAL_B Електрична зубна щітка Frozen D12.513K (типу 3709)4210201154709ORAL_B Електрична зубна щітка D12.513K (типу 3709) Cars4210201181026ORAL_B Електрична зубна щітка Vitality D12.513S4210201033783ORAL_B Зубна щітка Pro-Expert Pro-Flex 38 середня 1шт3014260007232ORAL_B Зубна нитка Essential floss м_ятна 50м3014260280772GILLETTE 2 Бритви одноразові 5шт3014260282684PANTENE Бальзам-ополіскувач Захист від втрати волосся 360мл4084500145726PANTENE Бальзам-ополіскувач Густе та міцне 360мл5011321616790PANTENE Бальзам-ополіскувач Інтенсивне відновлення 200мл5011321856950PANTENE Бальзам-ополіскувач Інтенсивне відновлення 360мл5013965737510PANTENE Бальзам-ополіскувач Яскравість кольору 360мл5011321616820PANTENE Шампунь Зволоження та Відновлення 400мл5410076980529PANTENE Шампунь Живлення та блиск 400мл5000174409956PANTENE Шампунь Додатковий об_єм 400мл5000174409901PANTENE Шампунь Густе та міцне 400мл5000174651249PANTENE Легкий живильний шампунь Aqua Light 400мл5013965696381PANTENE Бальзам-ополіскувач Зволоження та Відновлення 360мл4015600263034PANTENE Легкий живильний бальзам-обполіскувач Aqua Light 200мл5013965695988PANTENE Бальзам-ополіскувач Aqua Light 360мл5013965696596PANTENE Шампунь Яскравість кольору 400мл5000174211900PANTENE Шампунь Інтенсивне відновлення 400мл5011321857018PANTENE Бальзам-ополіскувач Nature Fusion Очищення та Живлення 360мл4084500673861PANTENE Шампунь Nature Fusion Очищення та Живлення 400мл4084500673748PANTENE Бальзам-ополіскувач Nature Fusion Oil Therapy 360мл4015600612290PANTENE Бальзам-ополіскувач Nature Fusion Зміцнення та Блиск 200мл5410076582563PANTENE Бальзам-ополіскувач Nature Fusion Зміцнення та Блиск 360мл5410076560783PANTENE Шампунь Nature Fusion Oil Therapy 400мл4015600611811PANTENE Шампунь Захист від втрати волосся 400мл4084500146679PANTENE Шампунь Nature Fusion Зміцнення та Блиск 250мл5410076556670PANTENE Шампунь Nature Fusion Зміцнення та Блиск 400мл5410076560752PANTENE Шампунь Міцелярне Очищення та живлення 400мл8001090481108PANTENE Бальзам Міцелярне очищен та живлен 360мл8001090481160GILLETTE 2 Бритва одноразова 1шт3014260282707FAIRY Platinum Засiб для миття посуду Лимон та лайм 650мл4015400992356PANTENE Шампунь 3в1 Інтенсивне відновлення 360мл8001090673404PANTENE Шампунь 3в1 Живлення та блиск 360мл8001090673442PANTENE Шампунь 3в1 Додатковий об_єм 360мл8001090673480NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Maxi Quatro 32шт4084500844483NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Normal 40шт4015400197546NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцям Camomile Normal Quatro 40шт4015400317937BLEND_A_MED Зубна паста Complete Екстра відбілювання Мята 100мл5000174415728GILLETTE VENUS Бритва з 1 змiнною касетою7702018916504VENUS&OLAY ComfortGlide Змінні касети для гоління 4шт7702018267637NATURELLA Classic Прокладки гігієнічні Basic Maxi 8шт8001090160294NATURELLA Classic Прокладки гігієнічні Basic Normal 9шт8001090160256MR PROPER Спрей з відбілювачем Чистота та гігієна евкаліпт 500мл8001090628633FAIRY Professional Засіб для миття посуду Sensitive 5л4084500583115ORAL_B Зубна щітка 3_Effect Classic 40 середня 2 шт3014260023010MR PROPER Унiверсальний миючий засіб для твердих поверхонь Лимон Universal 5л4084500807327NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Maxi Single 8шт4015400317999NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Night Duo 14шт4015400437932NATURELLA Щоденнi Гігієніч прокладки CalendulaTenderness Normal (з ароматом календ) Quatro100шт ПрК8001090603722NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light Deo 100шт ПрКор8001090603760NATURELLA М_якi щоденнi прокладки Calendula Tenderness Normal (з ароматом календули) 52шт ПрКор8001090603845NATURELLA М_якi щоденнi прокладки Green Tea Magic Normal (з ароматом зеленого чаю) 52шт ПрКор8001090603883NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 14шт8001090586278BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Тривала свіжість Свіжа м'ята 100мл5000174415506ORAL_B Насадки для електричних зубних щіток 3D White EB18 відбілюючі 2шт4210201757757BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Свіжість трав М'ята і чебрець 150мл5000174840346ORAL_B Зубна щiтка ProExpert Антибактерiальна 40 середня 1шт3014260821470GILLETTE SIMPLY VENUS 3 Одноразові безпечні бритви 4шт ПрепакКороб7702018465675FAIRY Засіб для миття посуду Апельсин і лимонник 500мл5413149314016MR PROPER Універсальний чистячий спрей Делікатна прибирання 500мл8001090628619FAIRY Засіб для миття посуду Ягідна свіжість 500мл5413149313934BLEND-A-MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Свіжість трав М'ята і чебрець 100мл5000174415698BLEND_A_MED Зубна паста ProExpert Зниження чутливостi + дбайливе вiдбiлювання М_ята 100мл4015400880097ORAL_B Зубна щiтка Комплекс Глибокі Чищення 40 м_яка 1шт3014260318857BLEND_A_MED Зубна паста ProExpert Міцні зуби Тонізуюча м_ята 100мл4015400856917NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 28шт4015400624363NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 7шт4015400435846GILLETTE 2 Одноразові бритви 10 шт7702018874293FAIRY Piдина для миття посуду Соковитий Лимон 5л8001090424747BLEND_A_MED Зубна паста Анті_Карієс Mint 100мл5000174416237GILLETTE SIMPLY VENUS 3 Одноразові безпечні бритви 3шт7702018069927BLEND_A_MED Зубна паста ProExpert Захист вiд ерозiї емалi М_ята 100мл4015400921356TAMPAX CEF Гігієнічні тампони з апл. Super Plus Duo 16шт4015400075110TAMPAX CEF Гігієнічні тампони з апл. Super Duo 16шт4015400075097TAMPAX Compak Гігієнічні тампони з апл. Super Plus Duo 16шт ПрепакКороб4015400219620TAMPAX Compak Гігієнічні тампони з апл. Super Duo 16шт ПрепакКороб4015400219712TAMPAX Compak Тампони гігієнічні з аплікатором Super Single 8шт4015400219651TAMPAX Compak Гігієнічні тампони з апл. Regular Duo 16шт ПрепакКороб4015400219507TAMPAX Compak Тампони гігієнічні з аплікатором Regular Single 8шт4015400219446TAMPAX Discreet Pearl Гігієнічні тампони з аплікатором Super Duo 18шт4015400533016BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Освіжаюча чистота Перцева м_ята125мл5410076260935BLEND_A_MED Зубна паста Herbal Collection 100мл5000174726527PANTENE Олія для волосся Інтенсивне відновлення 100мл4015600812201HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Заспокiйливий догляд 600мл4015600767921NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Night Single 7шт4015400437543TIDE ЗМС рідк Color 1.235л8001090544605NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки ароматизованi Camomile Maxi 8шт4015400125099NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Normal 10шт ПрепакКороб4015400125037NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки ароматизованi Camomile Maxi 16шт8001090586032PANTENE Легкий живильний шампунь Aqua Light 250мл5013965695605GILLETTE MACH3 Turbo Картрiдж для гоління 8шт3014260331320ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh 5.4кг8001090434432PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Maxi (9-14 кг) Упаковка 684015400203551PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Junior (11-16 кг) Упаковка 584015400203582PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Maxi (9-14 кг) Упаковка 508001090669056PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Midi (6-10 кг) Упаковка 584015400224211PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Junior (11-16 кг) Упаковка 428001090784674PAMPERS Дитячі підгузники Sleep & Play Midi (6-10 кг) Упаковка 788001090669094ORAL_B Зубна щiтка 3D White Lux Pro-Flex 38 середня 1шт3014260010379GILLETTE Simply Venus 3 Basic Одноразові безпечні бритви 2шт7702018456482GILLETTE MACH3 Start Бритва з 1 змінною касетою7702018461882GILLETTE VENUS ComfortGlide SPA Breeze Бритва +2 картрiдж (з гелевой стрiчкой)7702018967230GILLETTE VENUS ComfortGlide Breeze Картрiдж 4шт (з гелевой стрiчкой)7702018886401ORAL_B Насадки для електричної зубної щітки PrecisionClean EB20 2шт4210201746324DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Spring Breeze Multiform 60шт ПрепакКороб8001090170316DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 60шт ПрепакКороб8001090161956DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Normal 60шт ПрепакКороб8001090162076DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 100шт ПрепакКороб8001090162274DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Spring Breeze Multiform 100шт ПрепакКороб8001090162113GILLETTE FUSION ProGlide Power Flexball Бритва з 1 змiнною касетою7702018388646GILLETTE MACH3 Бритва з 2 змінними касетами7702018020706GILLETTE MACH3 Turbo Бритва з 1 змінною касетою7702018421428DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 20шт4015400107774GILLETTE FUSION Станок +2 Картрiджа7702018874125NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки з крильцями Calendula Tenderness Normal Single 10шт4015400581369BLEND_A_MED Зубна паста Анти_Карієс Delicate Whitening 100мл5011321569935GILLETTE MACH3 Картрiдж для гоління 12шт3014260323240ARIEL ЗМС рiдк. Color 2x1.95л8001841031170ORAL_B Зубна щітка Комплекс Антибактеріальна Захист щетинок 40 середня 1шт4210201036548ORAL_B Зубна щітка UltraThin Дбайлива турбота про ясна Компакт 1шт3014260095925ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Вербени 3кг8001090961969ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Масла Ши 3кг8001090962089ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 48X27г8001090828859ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 48X27г8001090828897ORAL_B Зубна щітка Kids для дiтей (3-5) М_яка 1шт3014260099053ORAL_B Зубна щітка Junior для дiтей (6-12) М_яка 1шт3014260099084GILLETTE FUSION Картрiдж для гоління 2шт7702018877478GILLETTE FUSION Картрiдж для гоління 8шт7702018877508GILLETTE FUSION ProGlide Картрiдж для гоління 4шт7702018085514GILLETTE MACH3 Картрiдж для гоління 4шт3014260243531GILLETTE MACH3 Картрiдж для гоління 8шт3014260243548GILLETTE MACH3 Картрiдж для гоління 2шт3014260251970GILLETTE FUSION Power Картрiдж для гоління 4шт7702018877591GILLETTE FUSION Картрiдж для гоління 4шт7702018874460GILLETTE FUSION ProGlide Flexball Бритва з 1 змiнною касетою7702018388707GILLETTE MACH3 Turbo Картрiдж для гоління 4шт3014260331306GILLETTE FUSION ProGlide Power Картрiдж для гоління 2шт7702018085927GILLETTE FUSION Proshield Chill Картрiдж для гоління 2шт7702018412334DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 100шт ПрепакКороб8001090161918NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Normal Deo 100шт ПрКор8001090603807ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 12кг8001841053301PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Мега Упаковка 884015400697558NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки з крильцями Calendula Tenderness Normal Duo 20шт8001090586315GALA Авт СМЗ порошк. Лаванда i ромашка 4кг8001090924117PANTENE Iнтенсивна Маска Густе та міцне 300мл8001090377371PANTENE Маска Інтенсивне Відновлення 300мл8001090377296GILLETTE FUSION ProGlide Картрiдж для гоління 8шт7702018085545GILLETTE FUSION Power Картрiдж для гоління 2шт7702018877560PANTENE Маска Зволоження та відновлення 300мл8001090435811GILLETTE MACH3 Start Картрiдж для гоління 2шт7702018462513GILLETTE MACH3 Start Картрiдж для гоління 4шт7702018462544GILLETTE MACH3 Start Картрiдж для гоління 8шт7702018462575PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Extra Large (13-18 кг) Упаковка 568001090950130ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське джерело 9кг8001090157829GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 8кг8001090807373TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 2.4кг4015600800369ARIEL ЗМС рiдк. Аромат Масла Ши 1.3л8001090984982NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Normal Duo 20шт4015400317906NATURELLA Classic Гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Normal Single 10шт4015400317876NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Normal Trio 52шт ПрКор8001090604040PANTENE Бальзам-ополіскувач Повітряна Пінка Інтенсивне відновлення 180мл4084500854376TIDE ЗМС рідк. Альпийская свежесть 2.47л8001090467195ARIEL Авт СМЗ порошк. Professional Alpha 15кг5413149222144ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 2X(30X27г)8001841082899TAMPAX Discreet Pearl Гігієнічні тампони з аплікатором Regular Duo 18шт4015400532989ORAL_B Зубна щітка Всебічна чистка Black 40 Medium 3шт3014260101381BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Whitening Therapy Захист Емалi 75мл8001090743190BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Whitening Therapy Відбілювання для чутливих зубів 75мл8001090743237GILLETTE FUSION Proshield Chill Бритва з 1 змінною касетою7702018412846GILLETTE FUSION ProGlide Power Картрiдж для гоління 4шт7702018085576GILLETTE MACH3 Бритва+1 картрiдж3014260251147GALA Авт СМЗ порошк. Французький аромат 6кг8001090661111ARIEL ЗМС рiдк. Color 1.3л8001090383341ALWAYS Classic Гігієнічні прокладки Maxi Single 8шт Зразок8001090239402TIDE ЗМС рiдк. Альпійська свіжість 1.820л4015400880981ARIEL ЗМС рiдк. Гірське джерело 1.95л4015400892670BLEND_A_MED Зубна паста Bio Fluoride Oak Bark 100мл5000174898538GALA Авт СМЗ порошк. Французький аромат 8кг8001090807335PANTENE Маска Живильний Коктейль 300мл8001090821713ARIEL ЗМС рідк. Гiрське Джерело 2.6л8001090467102DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 60шт ПрепакКороб8001090170354NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light 20шт ПрКор4015400198277SAFEGUARD Мило туалетне Классическое Ослепительно Белое 90г5000174349672NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light Deo 52шт ПрКор8001090603968GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 4кг8001090807274ALWAYS Classic Гігієнічні прокладки Normal Single 9шт Зразок8001090239365ALWAYS Classic Sensitive Гігієнічні прокладки Normal Single 9шт Зразок8001090239327ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 30X27г8001090758446LENOR Конц. кондиціонер для білизни Садовi квiти 1.8л4084500365513LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Морські мінерали 910мл8001090509581LENOR Конц. кондицiонер для бiлизни Дитячий 500мл5413149280625LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Масло ши 1.785л8001090509642ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 3кг5413149333437PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Midi (6-11 кг) Упаковка 868001090994295PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15 кг) Упаковка 728001090994530PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17 кг) Упаковка 668001090994851PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Упаковка 608001090995179OLD SPICE Гелевий дезодорант-антиперспірант Lagoon 70мл5000174917741OLD SPICE Гелевий дезодорант-антиперспірант Whitewater 70мл5000174917710OLD SPICE Лосьйон після гоління Whitewater 100мл5000174440256OLD SPICE Лосьйон після гоління Wolfthorn 100мл4015600314590OLD SPICE Твердий дезодорант-антиперспірант Timber 50мл4084500940444OLD SPICE Твердий дезодорант-антиперспірант Odour Blocker Lasting Legend 50мл8001090159106OLD SPICE Аерозольний дезодорант-антиперспірант Odour Blocker Lasting Legend 150мл8001090159908OLD SPICE Аерозольний дезодорант Whitewater 150мл4084500507135OLD SPICE Аерозольний дезодорант Wolfthorn 150мл4015600306564OLD SPICE Гель для душу + шампунь 2в1 Bearglove 250мл4084500979437OLD SPICE Гель для душу + шампунь 2в1 Dirt Destroyer Sport 250мл4084500979499OLD SPICE Гель для душу + шампунь 2в1 Citron 250мл4084500979529OLD SPICE Твердий дезодорант Lagoon 50мл4084500490505OLD SPICE Твердий дезодорант Whitewater 50мл4084500490581OLD SPICE Твердий дезодорант Danger Zone 50мл5013965914171OLD SPICE Твердий дезодорант Wolfthorn 50мл4084500019195OLD SPICE Твердий дезодорант Bearglove 50мл4015600862640OLD SPICE Твердий дезодорант Lionpride 50мл4015600862718DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Irresistible Multiform Trio 60шт ПрепакКороб8001090161994DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Irresistible Multiform Single 20шт ПрепакКор4015400542476GILLETTE FUSION ProGlide Картрiдж для гоління 2шт7702018085897LENOR Конц. кондиціонер для білизни Скандинавская весна 500мл5413149280526LENOR Конц. кондиціонер для білизни Золота орхідея 930мл4084500693807LENOR Конц. кондиціонер для білизни Золота орхідея 1.8л4084500693845LENOR Конц. кондиціонер для білизни Альпийские луга 500мл5413149280595SAFEGUARD Мило туалетне Свежесть лимона 90г4015600847104SAFEGUARD Мило туалетне с Ромашкой 90г5000174645712SAFEGUARD Мило туалетне Нежный уход с Алоэ 90г5000174645675SAFEGUARD Мило туалетне Деликатное 90г5000174831399SAFEGUARD Мило туалетне Классическое Ослепительно Белое 125г4015400930419SAFEGUARD Мило туалетне Нежный уход с Алоэ 125г4015400930440OLD SPICE Твердий дезодорант-антиперспірант Bearglove 50мл8001090660336SAFEGUARD Рідке мило Ніжний догляд з ароматом лаванди 225мл8001090338143OLD SPICE Твердий дезодорант Champion 50мл5410076515691ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське джерело 4кг8001090434340SAFEGUARD Рідке мило Медове 225мл4015400935391SAFEGUARD Рiдке мило Класичне Яскраво Біле 225мл5410076352623SAFEGUARD Рiдке мило з Алое 225мл4015600716004SAFEGUARD Рiдке мило Квітковий аромат 225мл4015600716066PANTENE Шампунь 3в1 Nature Fusion Зміцнення та блиск 360мл8001090673527PANTENE Шампунь 3в1 Густе та Міцне 360мл8001090673329PANTENE Шампунь и бальзам ополаскиваетль 3в1 Яскравість кольору 360мл8001090673282GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 6кг8001090660763ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Touch of Lenor Fresh 30X27г4015600950972TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 12х24.8г4084500569478ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 30X27г4015600950859GALA Авт СМЗ порошк. Французький аромат 4кг8001090807243NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки Camomile Normal 20шт8001090585592ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 13X27г8001090762634TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах З дотиком аромату Lenor 23х24.8г4015400897705LENOR Конц. кондиціонер для білизни Скандинавська весна 2л5413149426702LENOR Конц. кондиціонер для білизни Альпийские луга 2л5413149433533LENOR Конц. кондиціонер для білизни Прохолода океану 930мл4084500691315LENOR Конц. кондицiонер для бiлизни Дитячий 2л5413149426740ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 13X27г8001090762672MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Троянда 1л4084500644892FAIRY Засіб для миття посуду Pure & Clean 650мл8001090837455ARIEL ЗМС рідк. Color 2x2.6л8001841053868TIDE ЗМС рідкий Color 2x2.47л8001841053899SAFEGUARD Мило туалетне Классическое Ослепительно Белое 5х70г8001841028989SAFEGUARD Мило туалетне Деликатное 5Х70г8001841029016SAFEGUARD Мило туалетне с Ромашкой 5х70г8001841029047OLD SPICE Гель для душу WhiteWater 250мл4084500979239PANTENE Бальзам-ополіскувач Повітряна Пінка Aqua Light 180мл4084500854345PANTENE Бальзам-ополіскувач Повітряна Пінка Густе та міцне 180мл4084500854550TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 30х24.8г8001090758491DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 20шт4015400107835GILLETTE Гелевий антиперспiрант-дезодорант Triumph Sport 70мл7702018271788GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Лаванда i ромашка 4кг8001090924087LENOR Конц. кондицiонер для бiлизни Дитячий 1л5413149280786LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Масло ши 910 мл8001090509550GILLETTE VENUS Embrace Змінні касети для гоління 4шт7702018955527GILLETTE VENUS Embrace Змінні касети для гоління 2шт7702018955558GILLETTE VENUS Embrace Бритва з 1 змiнною касетою7702018487172HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Яблучна свіжість 275мл8001841136684HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Основний догляд 275мл8001841136813HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Густе та міцне 275мл8001841209050HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач 2в1 проти лупи Основний догляд 900мл8001841012490HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ментол 900мл8001841012537MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Лимон 1л4084500644762HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Яблучна свіжість 400мл5410076659128HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 200мл5000174194289HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 600мл4015600767754HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Цитрусова свіжість 400мл4015600765156HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Основний догляд 200мл5601059396677HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Основний догляд 400мл5000174900637HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 600мл4015600778439HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 200мл5601059062534HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 400мл5000174900774HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Зволожуючий догляд 400мл5013965676604HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Миттєва допомога 400мл8001090144331HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ментол 400мл5000174896190HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 200мл5000174028447HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 600мл4015600778460HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Живильний догляд 400мл4084500607781HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ocean energy 400мл5000174511871HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ocean energy 600мл4015600767723HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Максимальний контроль жирності 400мл8001090138552HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи з ароматом Old Spice 400мл4084500265325HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Догляд за чутливою шкірою голови 600мл4015600767884HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Гладеньке та шовковисте 400мл5000174184174HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Sports Fresh 600мл4015600767785HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Густе та міцне 400мл4084500148819HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 200мл8001090359889HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 400мл8001090359919HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 600мл8001090359957TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 6кг4015600800420BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Ніжна м_ята 100мл5000174415773BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Бадьорить Свіжість 100мл5013965612725BLEND_A_MED Зубна паста 3D White арктична Свіжість 125мл5410076475834LENOR Конц. кондиціонер для білизни Скандинавская весна 1л5413149280724TIDE ЗМС рiдк в розчинних капсулах Color 2X(30х24.8г)8001841082929BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Luxe Pearl Glow 75мл5410076893423LENOR Конц. кондицiонер для бiлизни Мигдалева Олiя 2л4015600848675OLD SPICE Гелевий дезодорант-антиперспірант Captain 70мл8001090999153OLD SPICE Аерозольний дезодорант Roamer 150мл8001090962768TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 12х24.8г8001090758231OLD SPICE Аерозольний дезодорант Captain 150мл8001090962836OLD SPICE Твердий дезодорант Captain 50мл8001090970459OLD SPICE Твердий дезодорант Roamer 50мл8001090970541OLD SPICE Гель для душу Dirt Destroyer Strong Slugger 250мл8001090542830OLD SPICE Гель для душу Captain 250мл8001090965431OLD SPICE Гель для душу Roamer 250мл8001090965516OLD SPICE Лосьйон після гоління Captain 100мл8001090978752FAIRY Засіб для миття Дитячого посуду 450мл8001841107202LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Лаванда 910мл8001841188430LENOR Конц. кондиціонер для білизни Скандинавская весна 3x1л8001841280301LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Лаванда 1.785л8001841188461GILLETTE BLUEII Plus Бритви одноразовi 8+2шт безкоштовно7702018467600ORAL_B Електрична зубна щітка PRO_750 CrossAction D16.513.UX (типу 3756) + футляр4210201219224OLD SPICE Гель для душу WhiteWater 400мл4084500978911OLD SPICE Гель для душу + шампунь 2в1 Citron 400мл8001090533890GILLETTE FUSION Станок +1 Картрiдж7702018951376GILLETTE FUSION Proshield Chill Картрiдж для гоління 4шт7702018412518GILLETTE FUSION ProGlide Styler Стайлер + 1 картрiдж Power + 3 насадки д/моделювання бороди/усiв7702018273386ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh4кг8001090434319ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 5.4кг8001090434401TIDE ЗМС рідк. Color 1.820л8001090544636MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Лимон 500мл5413149070066TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 4.5кг4015600800390SAFEGUARD Мило туалетне Сила свежести 90г5000174349610ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 4кг4015600431068GALA Авт СМЗ порошк. Французький аромат 2кг8001090807090GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 2кг8001090807151TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий Color 2.4кг8001090971098TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий Color 4.5кг8001090971128BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Luxe Досконалість 75мл8001090073907GILLETTE BLUE Simple3 Бритви одноразові 4шт ПрепакКор7702018429622GILLETTE BLUEII Maximum Бритви одноразовi 8шт безкоштовно7702018956692GILLETTE BLUE Simple3 Бритви одноразові 8шт ПрепакКор7702018429660TIDE ЗМС рідк. Color 2.47л8001090544667ARIEL ЗМС рiдк. Гірське джерело 1.3л4015400892649LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Цвітіння шовкової акації 1.785л8001090509703LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Морські мінерали 1.785л8001090509673LENOR Конц. кондиціонер для білизни Перлинний пiон 1.8л4015400895572Venus Змінні касети для гоління 2 шт3014260264505PAMPERS Дитячі одноразові підгузники Premium Care New Baby (4-8 кг) Упаковка 1484015400770275PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Midi (6-10 кг) Упаковка 1204015400465461PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Maxi (9-14 кг) Упаковка 1044015400465447PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Junior (11-16 кг) Упаковка 884015400541813PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Newborn (2-5 кг) Упаковка 268001841104614PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Mini (4-8 кг) Упаковка 238001841104652PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Newborn (2-5 кг) Упаковка 788001841104836PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Mini (4-8 кг) Упаковка 688001841104874PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Midi (6-10 кг) Упаковка 604015400274780PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Maxi (9-14 кг) Упаковка 524015400278818PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Junior (11-16 кг) Упаковка 444015400278870ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Normal Single 20шт8001841009353ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Large Single 16шт8001841009414FAIRY Засіб для миття посуду Pure & Clean 450мл8001090837424ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Екстрадовгi Single 18шт8001841009513ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Large Duo 28шт8001841009445ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Normal Duo 32шт8001841009384ORAL_B Зубна паста Junior для дiтей Нiжна м_ята 75мл8001090655141ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 26шт8001090378217ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 36шт8001090378330LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Цвітіння шовкової акації 910мл8001090509611MR PROPER Універсальний чистячий спрей для делікатна прибирання Лимон 750мл8001841093369ARIEL ЗМС рiдк. Color 1.95л8001090383372MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Бодрящий лайм и мята 1л4084500644816MR PROPER Рiдкий миючий засiб для прибирання пiдлоги та стiн Лавандовое Спокойствие 500мл5413149819092MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Гірське Джерело та Прохолода 1л4084500644991MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Делікатна прибирання 500мл8001090628848MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Океан 500мл5413149071131ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh 3кг5413149601413GILLETTE VENUS Бритва с 1 сменной кассетой + Сменные кассеты для бритья 2шт7702018469826ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 14шт ПрепакКор4015400032328ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 7шт4015400041603ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 20шт4015400041627ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 10шт4015400041641ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 10шт4015400041665ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 8шт4015400041788ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 16шт ПрепакКор4015400041801ALWAYS Ultra Гігієнічні прокладки з ароматом Night екстра захист 7шт4015400612346ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 36шт4015400624301ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 30шт8001090378255ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 36шт8001090378293GILLETTE VENUS Змiннi касети для голiння 4шт3014260262709TIDE Авт СМЗ порошк. Lenor Touch of Scent 2.4кг8001090434586PRO SERIES Шампунь Об'єм надовго 500мл8001090880161PRO SERIES Шампунь Глибоке відновлення 500мл8001090879127PRO SERIES Шампунь Активне зволоження 500мл8001090879189PRO SERIES Шампунь Яскравий колір 500мл8001090879240PRO SERIES Бальзам-ополiскувач Об'єм надовго 500мл8001090879400PRO SERIES Бальзам-ополiскувач Глибоке відновлення 500мл8001090879523PRO SERIES Бальзам-обполіскувач Активне зволоження 500мл8001090879585PRO SERIES Бальзам-ополiскувач Яскравий колір 500мл8001090879646GILLETTE VENUS Swirl Бритва з 1 змiнною касетою7702018400935ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 9кг5413149462014GILLETTE BLUE 3 Comfort Бритви одноразовi 6шт7702018489916ORAL_B Насадки для електричної зубної щітки Stages Power Incredibles2 EB10 2шт4210201220718GILLETTE BLUE 3 Comfort Бритви одноразовi 3шт7702018489695ORAL_B Зубна щітка Бережна турбота 30 Extra Soft 1шт3014260100414PANTENE Шампунь Захист від твердої води 400мл8001841265100PANTENE Бальзам-ополіскувач Захист від твердої води 360мл8001841265308TIDE Руч СМЗ порошк. Альпійська свіжість 400г5413149359031ARIEL Руч СМЗ порошк. Ніжний піон 450г8001090743855GALA Руч СМЗ порошк. для кольорових речей Лаванда i ромашка 400г8001090661036GALA Руч СМЗ порошк. Лаванда i ромашка 400г8001090660978TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 400г4015600799830TIDE Авт СМЗ порошк. Color 450г5413149003958GALA Руч СМЗ порошк. Французький аромат 400г5410076265800GALA Руч СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 400г8001090660947GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Морська свiжiсть 400г8001090660794TIDE Авт СМЗ порошк. Lenor Touch of Scent 450г5413149403741GALA Авт СМЗ порошк. для кольорових речей Лаванда i ромашка 400г8001090661227GALA Авт СМЗ порошк. Лаванда i ромашка 400г8001090660886ARIEL Руч СМЗ порошк. Гірське Джерело 450г5413149032224GALA Авт СМЗ порошк. Французький аромат 400г4084500319103TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 450г5413149045392ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Масла Ши 450г8001090962027ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 450г5413149193987TIDE Авт СМЗ порошк. Lenor Лаванда 2.5кг8001090828415ARIEL Авт СМЗ порошк. Ніжний піон 3кг8001090743794GILLETTE MACH3 Гель для гоління Extra Comfort (екстракомфорт) 200мл7702018291038GILLETTE Пiна для голiння Regular (класична) 200мл3014260228842GILLETTE FUSION Гель для гоління Ultra Sensitive (для чутливої шкіри) 75мл7702018464913HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Відновлення з аргановою олією 275мл8001090570031HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Зміцнення з аргановою олією 275мл8001090678164HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Захист від пошкоджень з маслом аргани 275мл8001090883551HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Відновлення з аргановою олією 300мл8001090678379HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Зміцнення з аргановою олією 300мл8001090678409HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Захист від пошкоджень з маслом аргани 300мл8001090883438HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Проти випадіння волосся для чоловіків 600мл4015600767983HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскув пр/лупи 2в1 Проти випадiння волосся д/чоловіків 400мл4015600765187HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Яблучна свіжість 600мл4015600767822HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 400мл5000174194401HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Глибоке очищення 360мл8001090997456HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 400мл5000174028522HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ocean Energy 400мл4084500265172HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Sports Fresh 400мл5410076688371HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Густе та міцне 400мл4084500147416HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Об_єм від самих коренів 400мл5000174900972TIDE Авт СМЗ порошк. Color 9кг5410076454693ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh 450г5413149487345TIDE Авт СМЗ порошк. Color Lenor Touch of Scent 2.5кг8001090828569TIDE Авт СМЗ порошк. Color 2.4кг8001090434524TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 9кг5413149838017ORAL_B Зубна паста Kids для дiтей Ніжний смак 75мл8001090655066ORAL_B Зубна нитка Pro-Expert Clinic Line 25м5410076635078ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське джерело 12кг8001841053271ARIEL ЗМС рідк. Color 2.6л8001090467041ORAL_B Зубна щітка Всебічна чистка Black 40 Medium 1шт3014260101350ORAL_B Зубна щітка Ультратонка Антибактерiальний захист Золото Екстра м_яка 1шт3014260099503ORAL_B Зубна щітка Ультратонка Антибактерiальний захист Срiбло Екстра м_яка 1шт3014260099411ORAL_B Зубна щітка 3D White Відбілювання 40 cередня 1шт3014260795085TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 2.4кг8001090434494OLD SPICE Аерозольний дезодорант-антиперспірант Odour Blocker Strong Slugger 150мл8001090605597TIDE Авт СМЗ порошк. Color 5.4кг8001090434678TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 5.4кг8001090434647GILLETTE BLUE 3 Cool Бритви одноразовi 6шт ПрепакКор7702018457304PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики PremiumCare Pants ExtraLarge (15+кг) Экономич Упаковка 318001090759917ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 50шт4015400624271MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Океан 1л4084500644847MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Лимон 1.5л5410076957484MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Делікатна прибирання 1л8001090628879MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Лавандовое Спокойствие 1л4084500644946MR PROPER Універсальний чистячий спрей для делікатна прибирання Лимон 500мл8001090628596GILLETTE VENUS Swirl Змінні касети для голiння 2шт7702018401116GILLETTE VENUS Swirl Змінні касети для голiння 4шт7702018401147GILLETTE Аерозольний дезодорант-антиперспiрант Arctic Ice 150мл8001841198170GILLETTE Аерозольний дезодорант-антиперспiрант Cool Wave 150мл8001841198279GILLETTE Аерозольний дезодорант-антиперспiрант Power Rush 150мл8001841198378OLD SPICE Гель для душу + шампунь 2в1 Охолоджуючий 400мл4084500978942GILLETTE BLUE Гель для гоління Sensitive (для чутливої шкiри) 200мл7702018358403PAMPERS Дитячі вологі серветки Sensitive 52 ПрепакКороб8001841041391PAMPERS Дитячі вологі серветки Sensitive 80 ПрепакКороб8001841041421PAMPERS Дитячі вологі серветки Sensitive 2x52 ПрепакКороб8001841062334PAMPERS Дитячі вологі серветки Sensitive 4x52 ПрепакКороб8001841062624PAMPERS Дитячі вологі серветки Fresh Clean 4х52 ПрепакКороб8001841077949ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Quatro 30шт8001841208282ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Quatro 26шт8001841208329ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Night Plus Quatro 22шт8001841208367TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 30х24.8г4015400892311BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Бережна мята 100мл5000174379495GILLETTE Гелевий антиперспiрант-дезодорант PowerBeads Cool Wave 75мл7702018913374GILLETTE Гелевий антиперспiрант-дезодорант PowerBeads Power Rush 75мл7702018911981PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Aqua Light 200мл8001090374035PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Живильний Коктейль відновлення волосся 200мл8001090855879PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Густе та міцне 200мл8001090490681PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Інтенсивне відновлення 200мл8001090374141PANTENE Бальзам-ополіскувач Живильний Коктейль 360мл8001090861177PANTENE Шампунь Живильний Коктейль 250мл8001090861535PANTENE Шампунь Живильний Коктейль 400мл8001090861719OLD SPICE Аерозольний дезодорант-антиперспiрант Bearglove 150мл8001090595126OLD SPICE Твердий дезодорант-антиперспірант Citron 50мл4084500940383OLD SPICE Твердий дезодорант-антиперспірант Odour Blocker Strong Slugger 50мл8001090660268ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 23X27г4084500078710PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Midi (6-11кг) Джамбо Упаковка 604015400682882PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15кг) Джамбо Упаковка 524015400672869PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17кг) Джамбо Упаковка 484015400672906PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Джамбо Упаковка 444015400674023PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15кг) Мега Упаковка 1044015400697534PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17кг) Мега Упаковка 964015400697541PAMPERS Дитячі одноразові підгузники-трусики Premium Care Pants Midi (6-11кг) Экономич Упаковка 488001090759795PAMPERS Дитячі одноразові підгузники-трусики Premium Care Pants Maxi (9-15кг) Экономич Упаковка 388001090759832PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики PremiumCare Pants Junior (12-17кг) Экономич Упаковка 348001090759870TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 23х24.8г8001090758361SATIN CARE Гель для гоління Чутлива Шкіра для жінок 200мл3014260223007SATIN CARE Гель для гоління Avocado Twist для жінок 200мл7702018968855SATIN CARE Гель для гоління Olay Vanilla Dream 200мл7702018399536GILLETTE TGS Піна для гоління Conditioning (живляча та тонізуюча) з маслом какао 250мл3014260258276GILLETTE MACH3 Гель для гоління Smooth (для м_якого гоління) 200мл7702018088485GILLETTE MACH3 Гель для гоління Sensitive (для чутлiвої шкiри) 200мл7702018837816GILLETTE TGS Гель для гоління Moisturizing (зволожуючий) з маслом какао 200мл3014260220051GILLETTE FUSION ProGlide Sensitive Гель для голiння Active Sport 170мл7702018357970GILLETTE TGS Піна для гоління Sensitive (для чутливої шкіри) з алое 250мл3014260214678GILLETTE TGS Гель для гоління Sensitive (для чутливої шкіри) з алое 200мл3014260214692GILLETTE TGS Пiна для гоління Sensitive Cool (дбайливе охолодж.) з ментолом 250мл7702018457984GILLETTE FUSION Гель для гоління Ultra Sensitive (для чутливої шкіри) 200мл7702018464753GILLETTE FUSION Гель для гоління Зволоження 200мл7702018465194GILLETTE Бальзам після гоління Comfort Cooling (комфортне охолодження) 100мл7702018255511PAMPERS Дитячі вологі серветки Aqua Pure 2x48 ПрепакКор8001090603357PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi Plus (9-15 кг) Упаковка 508001841133164PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi Plus (9-15 кг) Упаковка 998001841133485PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Midi (6-11кг) Мега Упаковка 1204015400697527PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15 кг) Мега Упаковка 1768001090807922PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17 кг) Мега Упаковка 1528001090808004PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Мега Упаковка 1328001090808080PANTENE Спрей Aqua Light 150мл5013965634536GILLETTE Гель після гоління Conditioning 75мл3014260284367GILLETTE TGS Гель для гоління Sensitive Cool (дбайливе охолодження) з ментолом 200мл7702018457847GILLETTE VENUS Snap Embrace Компактна бритва з 1 змiнною касетою7702018364510TIDE Авт СМЗ порошк. Expert Color 15кг5413149878051TIDE Авт СМЗ порошк. Expert Альпійська свіжість 15кг4084500897748ARIEL Авт СМЗ порошк. Expert Color 15кг4015400850267GALA Авт 3в1 СМЗ порошк. Морська Свiжiсть 15кг4015400850328ARIEL Авт СМЗ порошк. Expert 15кг4015400850236GALA Авт 3в1 СМЗ порошк. Яскравi кольори 15кг4015400850359PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики Premium Care Pants Midi (6-11 кг) Джамбо Плюс Упаковка 708001090759955PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики Premium Care Pants Maxi (9-15 кг) Джамбо Плюс Упаковка 588001090759993PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики PremCare Pants Junior (12-17 кг) Джамбо Плюс Упаковка 528001090760036BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Luxe Гламур 75мл5410076893454GILLETTE SKINGUARD Sensitive Бритва з 2 змінними касетами7702018488148GILLETTE SKINGUARD Sensitive Змiннi касети для голiння 2шт7702018488209GILLETTE SKINGUARD Sensitive Змiннi касети для голiння 4шт7702018488261GILLETTE MACH3 Turbo Бритва з 2 змінними касетами7702018020942GILLETTE FUSION ProGlide Flexball Бритва з 2 змінними касетами7702018388677GILLETTE SKINGUARD Sensitive Гель д/гоління д/чутливої шкіри з екстрактом алое Захист Шкiри 200мл7702018493920GILLETTE SKINGUARD Sensitive Піна д/гоління д/чутливої шкіри з екстрактом алое Захист Шкiри 250мл7702018493944GILLETTE BLUE 3 Бритви одноразовi 4+2шт Red7702018516759GILLETTE BLUE 3 Бритви одноразовi 3шт Red7702018516780PAMPERS Дитячі одноразові підгузники New Baby Newborn (2-5 кг) Средняя Уп.278001090910080PAMPERS Дитячіодноразові підгузники Active Baby Midi (6-10 кг) Мега Супер Упаковка 2088001090910745PAMPERS Дитячі одноразові підгузники Active Baby Maxi (9-14 кг) Мега Супер Упаковка 1748001090910820PAMPERS Дитячіодноразові підгузники Active Baby Junior (11-16 кг) Мега Супер Упаковка 1508001090910981PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Midi (6-10 кг) Джайнт Упаковка 908001090949455PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Maxi (9-14 кг) Джайнт Уп. 768001090949615PAMPERS Дитячi одноразові пiдгузники New Baby Mini (4-8 кг) Экономичная Упаковка 688001090949653PAMPERS Дитячi одноразові пiдгузники Active Baby Midi (6-10 кг) Экономичная Упаковка 588001090949707PAMPERS Дитячi одноразові пiдгузники Active Baby Maxi (9-14 кг) Экономичная Упаковка 498001090949851PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Junior (11-16 кг) Джайнт Уп. 648001090949974PAMPERS Дитячi одноразові пiдгузники Active Baby Junior (11-16 кг) Экономичная Упаковка 428001090950178PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Midi (6-10 кг) Мега Упаковка 1528001090951533PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Maxi (9-14 кг) Мега Упаковка 1328001090951618PAMPERS Дитячі одноразові пiдгузники Active Baby Junior (11-16 кг) Мега Уп. 1108001090951779LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Вербена 910 мл8001090980021LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Вербена 1.785л8001090980052ARIEL Авт ЗМС порошк. Гірське джерело 5.4кг8001090434371GILLETTE Лосьйон після гоління Coolwave (освiжаючий) 100мл3014260218799GILLETTE Лосьйон після гоління Arctic Ice (тонiзуючий) 100мл3014260258313TIDE ЗМС рiдк. Альпійська свіжість 1.235л4015400880929ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Масла Ши 5.4кг8001090962140