Підпишіться на розсилку акційних пропозицій від METRO

Підписатися

Зустрічайте оновлений МЕТРО-ПЕТРІВКА

Офіційні правила участі

у рекламній Акції ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»

під назвою «Зустрічайте оновлений МЕТРО»

(надалі – Акція)

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» ТЦ № 16 за адресою: м. Київ, Проспект Московський, 26Б (мережа центрів оптової торгівлі METRO, далі – «METRO», «Організатор»).

Місцезнаходження Організатора:

Торговий центр

Адреса центру оптової торгівлі

1

16

м. Київ, Проспект Московський, 26Б

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є збільшення кількості візитів покупців, збільшення суми середнього чека покупця, оновлення даних в базі клієнтів та підвищення лояльності покупців до мережі торгівельних центрів МЕТRO в м. Харків за рахунок проведення даної рекламної Акції.

3. Учасники Акції

3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які є уповноваженими представниками клієнтів Організатора (фізичні особи) та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які мають право здійснювати закупівлю товарів у центрах оптової торгівлі МЕТRO (далі – «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Період проведення Акції

4.1. Акція триватиме з 8.00 до 23.00 «05» листопада 2016 (далі – «Період проведення Акції»).

5. Територія проведення Акції

5.1. Акція проводиться в Торговому центрі Метро №16 (місце проведення акції):

Торговий центр

Адреса центру оптової торгівлі

1

16

м. Київ, Проспект Московський, 26Б

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

6.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у центрі оптової торгівлі Організатора у Місці проведення Акції протягом Періоду проведення Акції за адресою м. Київ, Проспект Московський, 26Б; та на сайті www.metro.ua.

7. Участь в Акції та порядок отримання Подарунків*

7.1. В Акції може взяти участь будь-який Учасник Акції згідно з п.3 Правил, який зробив в період  проведення акції одноразову покупку на будь-яку суму у центрі оптової торгівлі у Місці проведення Акції. Учасник Акції може взяти участь у Акції та стати Переможцем лише один раз протягом одного дня, в разі прийняття участі та отримання Призу, учасник втрачає право на повторну участь у акції та отриманні подарунку.

7.2. Отримати подарунок можуть перші 500 учасників акції (перші 500 покупців, які здійснять покупку 05.11.2016 року), які в період  проведення акції зробили одноразову покупку на будь-яку суму у центрі оптової торгівлі у Місці проведення Акції.

8. Подарунковий фонд Акції

8.1. Під час Акції у  Місці проведення Акції як Подарунки надаються товари продовольчої групи.

8.1.1 Загальний розмір подарункового фонду складає 31 950 грн. (тридцять одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят гривень) з ПДВ і без урахування сум податку з доходів фізичних осіб.

8.2. Кількість Подарунків обмежена, 500 одиниць за весь період Акції. Організатор самостійно визначає характеристики подарунків, та має право на власний розсуд обирати подарунковий фонд (без зміни кількості) та змінювати подарунки в разі необхідності.

8.3. Оподаткування вартості Подарунка проводиться відповідно до чинного законодавства України. 
Організатор Акції проводить нарахування та сплату податку з доходів фізичної особи - Учасника Акції, що отримав Подарунок. В подальшому Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Учасників Акції, що отримали Подарунки, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.

8.4. Подарунок може бути отриманий Учасниками Акції, відповідно до умов даних правил, клієнтам що наділені правом на отримання такого Подарунку.

8.5. Подарунки надаватимуться Переможцям  під наглядом одного з членів Комісії Організатора (відповідальним співробітником).

8.6. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має можливості одержати будь-який Подарунок Акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої іншої (в тому числі грошової) компенсації.

8.7. Подарунок не підлягає обміну та поверненню чи грошовій компенсації.

9. Інші умови

9.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

9.2. Учасники Акції не можуть передавати право на отримання Подарунку будь-яким третім особам.

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

9.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, перелік товарів, що беруть участь в Акції, шляхом розміщення нової редакції у центрах оптової торгівлі Організатора у Місцях проведення Акції протягом Періоду проведення Акції.

9.5. Відповідно до цих Правил Організатор не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора.

9.6. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання Подарунку, що отримали Учасники, які висувають претензії.

Правила погоджені 4 листопада 2016 року:

Організатор

Директор ТЦ 16                                                                        Дмитро Синевід

 

                              


1.      Визначення термінів

1.1.  Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», адреса: просп. Григоренка, 43, 02140, м. Київ, Україна, тел./факс: 044 492 11/1000, код в ЄДРПОУ 32049199 (надалі - «Організатор акції»).

1.2.  Подарунок – знижка в розмірі 10% (під 10% мається на увазі знижка 75 грн. з ПДВ), яка надається в період проведення Акції за умови придбання одним чеком товарів в торгівельних центрах Організатора на суму від 750 грн. з ПДВ.

При купівлі відповідних товарів в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» ваучери, що надають право на знижку, не сумуються. Знижка надається від регулярної ціни товарів в торгівельних центрах Організатора.

1.3.   МЕТРО - мережа торговельних центрів ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», які знаходяться на території проведення Акції.

2.     Мета проведення Акції

2.1.  Метою проведення Акції є підвищення лояльності покупців до мережі торгівельних центрів МЕТРО на території України за рахунок проведення даної рекламної Акції.

3.     Учасники Акції

3.1.    До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які є уповноваженими представниками клієнтів Організатора (фізичні особи),фізичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у центрах оптової торгівлі МЕТРО (далі - «Учасники»).

3.2.    Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

-     власники та працівники партнерів Організатора, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

-     іноземці та особи без громадянства;

-     участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.      Період проведення Акції


4.1. Акція триває протягом 8 календарних днів, а саме – протягом 4 календарних днів до дати дня народження Учасника, протягом дати дня народження Учасника та 3 календарних днів після дати дня народження Учасника.

4.2. Акція триває з 1 липня 2016 року по 30 червня 2017 року.

5. Територія проведення Акції

Акція проводиться у 23 (двадцяти трьох) центрах оптової торгівлі METRO на території України (далі - «Місце проведення Акції»), а саме:6.      Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.metro.ua та/або за телефоном контактного центру +380 800 501 401 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на території України, з мобільних - за тарифами мобільних операторів) протягом Періоду проведення Акції.

7.      Порядок і спосіб інформування Учасників про Акцію

Інформування Учасників проводиться шляхом розповсюдження листівок в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», смс повідомлень та електронної розсилки.

8.      Умови участі в Акції

8.1.    Учаснику акції надається можливість отримати Подарунок до свого дня народження–за умови дотримання умов, передбачених цими Правилами.

8.2.    Днем народження вважається дата, вказана учасником при заповненні анкети клієнта.

8.3.    Учасник акції може використати Подарунок, починаючи з дати за 4 календарні дні до дати дня народження, у  день народження та 3 календарні дні після дати дня народження. Тривалість дії Подарунку не може перевищувати 8 календарних днів.

8.4.   Інформування Учасника про можливість отримання Подарунку буде проводитись за 7 календарних днів до  дати початку проведення Акції.

8.5.   Подарунок не може бути використаний разом із будь-якими іншими ваучерами та знижками на товари. Подарунок не підлягає передачі іншим особам та обміну на гроші (інший еквівалент). Подарунок не є засобом платежу, а надає право на знижку. Невикористані Подарунки жодній компенсації не підлягають. Подарунок не може бути використаний на товари за спеціальними оптовими цінами. При застосуванні на касі подарунки не сумуються.

8.6.   Працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) (далі разом - «Працівники») в рамках дії цієї Акції діють як незалежні клієнти МЕТРО і не мають будь-яких преференцій та переваг перед іншими Учасниками Акції. В разі виявлення будь-яких зловживань (підозр у зловживанні) Працівників своїм правом на отримання Подарунку, Організатор має право за своїм одноосібним рішенням, без надання будь-якої аргументації та надання будь-якого роду компенсації, відмовити Працівнику в праві отримання Подарунку або повернути Подарунок, який вже був раніше отриманий Працівником.

9.Персональні дані

9.1. Збір персональних даних проводиться відповідно до правил реєстрації нових клієнтів ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».

10. Інші умови

10.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

10.2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

10.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайтіwww.metro.ua.

10.5. Обробка персональних даних клієнтів проводиться протягом 45 днів. У випадку, ящо клієнт надав персональні дані і його день народження припадає на період 45 днів з моменту подачі інформації, отримання Подарунку не гарантується.

10.6. Відповідно до цих Правил Організатор/Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс­мажору).

Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора/Виконавця, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора/Виконавця.

10.7. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання Подарунка, що отримали Учасники, які висувають претензії.

10.8. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку, що зазначений в цих Правилах, після їх одержання Учасниками.

10.9. Оподаткування вартості Подарунка проводиться відповідно до чинного законодавства Організатором Акції.

10.10. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/ Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

Начальник Управління з маркетингу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»

Оксана Кулікова