Операція Компенсація

Офіційні правила участі в акції під умовною назвою «Операція Компенсація»

(надалі – «Акція»)

 

1.1. Організатор - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 5/13 А, м. Київ, 04070, Україна; ЄДРПОУ 19341005

1.2. Технічний Партнер – ТОВ "КОНСУМЕР ІНТЕЛЛІДЖЕНС" (надалі – «Технічний Партнер»). Місцезнаходження: вул.Хорива, буд. 4, оф.10, Київ, 04071, Україна, ЄДРПОУ 43829017

1.3. Партнер – ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: м. Київ, пр. Григоренка 43, код ЄДРПОУ 32049199.

1.4. Акція - проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ Gillette (тільки системи), Venus (тільки системи), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. Перелік продукції, що бере участь в Акції, наведений в Доповненні № 2 до цих Правил (далі – «Акційна продукція»).

1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та території, що не контролюється українською владою (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), в торгівельних закладах (магазини, супермаркети та торгівельні центри) мережі «Метро», згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1 до даних Правил (далі – «ТЦ Метро»). Технічний партнер /залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям  Акції лише в межах Території проведення Акції.

1.6. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість взяти участь (зареєструватися) в Акції та який триває з 00:01 год. 09 листопада 2020 року по 23:59 год. 29 грудня 2020 року включно.

1.7.  Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайті mypgworld.com.ua (надалі – Сайт) та за номером «гарячої лінії» 0800505000 (з 09:00 до 18:00 години протягом Строку проведення Акції. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні в межах території України, надалі - гаряча лінія). Правила Акції розміщуються на Сайті у межах строку проведення акції.

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ Gillette (тільки системи), Venus (тільки системи), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, вказаної в Доповненні №2 до даних Правил, не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

1.8. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

1.9. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

1.10. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

 

2. Заохочення Акції

2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе заохочення Учасникам Акції у сумі (триста) 300 гривень за вирахуванням податків та банківської комісії, за умов виконання Правил Акції. Загальна кількість Заохочень є обмеженою та становить (тисяча) 1000 одиниць. Заохочення може бути надане виключно шляхом безготівкового переказу грошових коштів у розмірі 300 (триста) грн. на розрахунковий рахунок Учасника. Видача готівки не передбаачена.

2.2. Один Учасник Акції має право за весь період Акції отримати 1 (одне) Заохочення.

2.3. Технічний партнер гарантує сплату всіх податків і зборів, що застосовні до Заохочення, у відповідності до законодавства України.

3. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

3.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), які проживають на Території проведення Акції, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі  та виконали всі умови цих Правил  (в тексті даних Правил іменуються  – «Учасники Акції» або «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:

-         Працівники Технічного Партнера, Організатора і Партнера та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

-         працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

-         іноземці та особи без громадянства;

-         особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;

-         недієздатні особи.

3.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

3.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

-         дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

-          вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

-          свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

-          не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;

-          зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 15.01.2021 року включно та надати на вимогу Технічного Партнера та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

-          не здійснювати реєстрацію чеків з помилками та невідповідностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції;

 

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Технічному Партнеру та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником реєстрації на Сайті.

3.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції.

3.7. Учасник усвідомлює, що отримання Заохочення може вплинути на порядок призначення та/або отримання державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо, у зв’язку з чим Учасник на власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції та отримання Заохочення.

 

4. Порядок участі в Акції

4.1. Для участі в Акції особи, які відповідають вимогам розділу 3 даних Правил, та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж періоду проведення Акції мають здійснити дії в наступній послідовності:

4.1.1. Придбати у супермаркеті «METRO» (згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1  до даних Правил) будь-яку продукцію під ТМ Gillette (тільки системи), Venus (тільки системи), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers на загальну суму від 600,00  грн (шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ та більше в одному чеку.

Перелік продукції, що бере участь в Акції, наведений в Доповненні № 2 до цих Правил.

4.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції mypgworld.com.ua (надалі – «Сайт»).

4.1.3. Створити обліковий запис або увійти до існуючого облікового запису, відповідно до умов Сайту.

4.1.4. Додати віртуальний акційний ваучер на Заохочення в кошик, натиснувши кнопку «+ Додати».

4.1.5. Обрати опцію завантаження фотографії чека, виданого фізичній особі (далі — «Доказ покупки») не пізніше, ніж протягом 15 календарних днів після з моменту придбання Акційної продукції.

УВАГА: Якщо ви не завантажите Доказ покупки протягом 15 днів з моменту придбання Акційної продукції, ваучер зникне з вашого рахунку в особистому кабінеті, а Доказ покупки втратить силу.

4.1.6. Внести необхідні дані у форму для отримання Заохочення згідно інструкцій на Сайті.

УВАГА! Перед початком заповнення форми для отримання Заохочення у учасника повинен бути відкритий банківский рахунок в будь-якому банку України для здійснення переказів коштів в національній валюті. У форму необхідно внести IBAN банківського рахунку..

4.2. Учасник зобов’язаний зберегти оригінал чеку до 15.01.2021 р. включно та надати на вимогу Організатора та/або Технічного Партнера, відповідно до п.6 цих Правил.

4.3. Реєструючи чек у порядку, передбаченому даними Правилами, Учасник фактом такої реєстрації чеку, заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 3.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 3.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

4.4. Учасник може взяти участь та отримати Заохочення лише один раз в Строк проведення Акції.

 

5. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень

 

5.1. Технічний Партнер Акції за дорученням Організатора, у відповідності до Правил Акції, за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua проводить валідацію учасників, що здобудуть право на отримання відповідних Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил.

5.2. Організатор/Технічний Партнер/Партнер не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень.

5.3. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

5.4. Організатор/Технічний Партнер/Партнер не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками  інформації щодо даних для отримання Заохочення.

5.5. Якщо Доказ покупки (чек) не буде схвалено за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua, Учасник отримає повідомлення під час валідації на Сайті.

5.6. На веб-сайті www.mypgworld.com.ua доступна лише обмежена кількість купонів для завантаження підтвердження покупки. Якщо кількість Заохочень на момент, коли Учасник здійснить всі дії, передбачені а.4.1. Правил, буде вичерпано, на Сайті з’явиться інформація про те, що «пропозиція більше недоступна», і Учасник не зможе нею скористатися та не може вже взяти участь в Акції.

5.7. Щоб поданий Доказ покупки (чек) був прийнятий, він має відповідати вимогам п.6.1 даних Правил.

5.8. Валідація учасника здійснюється в результаті процесу обробки чека, що може тривати до 72 годин.

5.9. В разі прийняття Доказу покупки (чеку), отриманняЗаохочення здійснюється виключно банківським переказом на банківський рахунок Учасника, який здійснює Технічний Партнер впродовж 30 робочих днів з моменту валідації учасника. Учасник не сплачуєбудь-які додаткові послуги для отримання Заохочення.

 

6. Порядок та строки отримання Заохочень

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

 

Чек вважається таким, що підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:

 

a)    чек є справжнім, тобто наданим ТЦ METRO, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;

б)    чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;

в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;

г)  придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції;

д) дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

 

У випадку, якщо чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор/Технічний Партнер матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.

 

6.2. У разі встановлення Організатором та/або Технічним Партнером факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається, а Учасник втрачає право участі в Акції.

6.3. Організатор/ Технічний Партнер /Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Організатора/ Технічного Партнера, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

6.4. Організатор, Технічний Партнер, Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Технічний Партнер, Організатор, Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.

6.5. Технічний Партнер, Організатор, Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

 

7. Обмеження

7.1. Організатор/Партнер/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності:

7.1.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

-          експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції,  і відбувається на вільний розсуд користувачів;

-          горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

-          які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,

-          які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

-          які мають інші технічні невідповідності.

7.1.2. У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

7.1.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

7.1.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

7.1.5.У випадку потрапляння електронних листів до Учасника Акції в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

7.2. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення даних під час його реєстрації на Сайті. Кожен чек може бути зареєстрований виключно один раз. Організатор/Партнер/Технічний Партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації чеку учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності чеку, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.

7.3. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку (в тому числі неможливості реєстрації чеку) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до Форми зворотного зв’язку на Сайті.  Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає фотографію чеку для додаткової перевірки.

Якщо Учасник Акції не звертається до Форми зворотного зв’язку та/або не надсилає чек для додаткової перевірки разом зі зверненням  у вищевказаний спосіб, Технічний Партнер/Організатор звільняються від необхідності надавати відповіді за такими питаннями Учасниками та від відповідальності за такі технічні збої.

 

8. Додаткові умови Акції.

 

8.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

8.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Технічний Партнер не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

8.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

8.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор  має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор /Технічний Партнер не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів інтернет, електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції.

8.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.

8.7. Організатор/Технічний Партнер ненесуть відповідальності занеможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органівдержавної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбузепідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор можеприйнятирішення про відтермінування Акціїабо зміну її умов, повідомивши про цеУчасниківАкціїу порядку, передбаченому цими Правилами.

8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором

 

9. Персональні дані

 

9.1. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

9.1.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор і Технічний Партнер.

9.1.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Акції відповідних Заохочень;

9.1.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил, Організатором обробляються наступні персональні дані Учасників: ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, поштовий індекс;

Технічним парнером обробляються наступні персональні дані Учасників: ім’я, прізвище, по батькові, індивідуальний податковий номер, IBAN банківського рахунку.

9.1.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

9.1.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

9.1.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані  Учасників  будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

9.1.7. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит через форму зворотного зв’язку на сайті www.mypgworld.com.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

9.1.8. Учасники, які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.1.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.

9.1.10. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил.

 

Офіційні Правила проведення Акції під умовною назвою «Операція Компенсація»

Доповнення №1

Адресна програма

№п/п

Місто

Супермаркет

Адреса

1

Київ

Торгівельний центр №10

просп. Григоренка 43

2

Київ

Торгівельний центр №11

вул. Кільцева дорога 1-в

3

Одеса

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Одесі

вул. Аеропортівська 29

4

Харків

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Харкові

просп. Гагаріна 187/1

5

Дніпро

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Дніпропетровську

Запорізьке шосе 63

6

Київ

Торгівельний центр №16

просп. Степана Бандери 26-в

7

Львів

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Львів

вул. Городоцька 300

8

Запоріжжя

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Запоріжжя

Оріхівське Шосе 7-А

9

Кривий ріг

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Кривий Ріг

вул. Бикова 31

10

с. Зарванці

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Вінниця

вул.Хмельницьке Шосе 0,5 км 1

11

Миколаїв

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в м. Харкові

просп. Героїв України 9-Д

12

с. Супрунівка

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Полтава

вул. Київське Шосе 1-A

13

смт. Слобожанське

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у смт Ювілейному

вул. Каштанова 1

14

с. Вовчинець

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у селі Вовчинець

вул.Вовчинецька 225-М

15

Чернівці

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в м. Чернівці

вул. О.Вільшини 1-д

16

с. Лиманка

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у с. Мізікевича

просп. Маршала Жукова 101-M

17

смт. Мала Данилівка

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у смт Мала Данилівка

вул. Кільцевий шлях 8

18

Київ

Торгівельний центр №33

Сержа Лифаря, 2а

19

Рівне

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Рівне

вул. Макарова 21

20

Львів

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Львів-2

Джорджа Вашингтона 8г

21

Маріуполь

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у місті Маріуполь

Запорізьке шосе 4

22

Житомир

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Житомир

вул. Незалежності 55-В

23

Одеса

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у місті Одеса

Миколаївська дорога 307/1

24

Луцьк

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Луцьк

вул. Електроапаратна 3

25

 

 

 

Тернопіль

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Тернопіль

 

 

 

вул. Гайова 48-а

26

 

Чернігів

Філія товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у м. Чернігів

вул. Старобілоуська, 77

 

Офіційні Правила проведення Акції під умовною назвою «Операція Компенсація»

Доповнення № 2

Акційна Продукція

Бренд

Назва товару

EAN Код

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 20шт ПрепакКор

4015400006770

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 20шт

4015400041627

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 16шт ПрепакКор

4015400041801

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 14шт ПрепакКор

4015400032328

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Expert 15кг

4015400850236

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh 3кг

5413149601413

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 3кг

5413149333437

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Expert Color 15кг

4015400850267

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 9кг

5413149462014

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Normal Plus 60шт

8001090162076

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Spring Breeze Multiform 60шт

8001090170316

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 100шт

8001090161918

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Spring Breeze Multiform 100шт

8001090162113

Fairy

FAIRY Засiб для миття посуду Соковитий лимон 1л

5413149314092

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Зелене яблуко 1л

5413149314139

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Апельсин та лимонник 1л

5413149314191

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Чайне дерево та м_ята 1л

5413149395206

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Ромашка та вітамін Е 1л

5413149477667

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ягідна свіжість 1л

5413149314160

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 400мл

5000174900774

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Основний догляд 400мл

5000174900637

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Гладеньке та шовковисте 400мл

5000174184174

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 400мл

5000174194401

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ocean energy 400мл

5000174511871

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Об_єм від самих коренів 400мл

5000174900972

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 400мл

5000174028522

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 200мл

5601059062534

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 200мл

5000174028447

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 200мл

5000174194289

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Яблучна свіжість 400мл

5410076659128

Mr Proper

MR PROPER Унiверсальний миючий засіб для твердих поверхонь Лимон Universal 5л

4084500807327

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Лимон 1.5л

5410076957484

Oral B

ORAL_B Зубна нитка Essential floss м_ятна 50м

3014260280772

Oral B

ORAL_B Зубна нитка SatinFloss м_ятна 25м

5010622018258

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка ProExpert Антибактерiальна 40 середня 1шт

3014260821470

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Pro-Expert Pro-Flex 38 середня 1шт

3014260007232

Oral B (POC)

ORAL_B Насадки для електричної зубної щітки PrecisionClean EB20 2шт

4210201746324

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Цитрусова свіжість 600мл

4015600767754

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Основний догляд 600мл

4015600778439

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ментол 600мл

4015600778460

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ocean energy 600мл

4015600767723

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач проти лупи 2в1 Цитрусова свіжість 400мл

4015600765156

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскув пр/лупи 2в1 Проти випадiння волосся д/чоловіків 400мл

4015600765187

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Густе та міцне 400мл

4084500147416

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Густе та міцне 400мл

4084500148819

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Ocean Energy 400мл

4084500265172

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи з ароматом Old Spice 400мл

4084500265325

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 200мл

8001090359889

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Миттєва допомога 400мл

8001090144331

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 400мл

8001090359919

Tampax

TAMPAX CEF Гігієнічні тампони з апл. Super Duo 16шт

4015400075097

Tampax

TAMPAX CEF Гігієнічні тампони з апл. Super Plus Duo 16шт

4015400075110

Tampax

TAMPAX Compak Гігієнічні тампони з апл. Super Duo 16шт ПрепакКороб

4015400219712

Tampax

TAMPAX Compak Тампони гігієнічні з аплікатором Regular Single 8шт

4015400219446

Tampax

TAMPAX Compak Тампони гігієнічні з аплікатором Super Single 8шт

4015400219651

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Expert Альпійська свіжість 15кг

4084500897748

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 9кг

5413149838017

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Expert Color 15кг

5413149878051

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-обполіскувач проти лупи 2в1 Комлексний догляд 600мл

8001090359957

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Максимальний контроль жирності 400мл

8001090138552

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Sports Fresh 400мл

5410076688371

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Живильний догляд 400мл

4084500607781

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Зволожуючий догляд 400мл

5013965676604

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка 3D White Lux Pro_Flex 38 середня 1шт

3014260010379

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Анти_Карієс Delicate Whitening 100мл

5011321569935

Naturella

NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки з крильцями Calendula Tenderness Normal Single 10шт

4015400581369

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Ніжна м_ята 100мл

5000174415773

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Антi_Карієс Свіжість 100мл

5000174418842

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Color 9кг

5410076454693

Pantene

PANTENE Шампунь Яскравість кольору 400мл

5000174211900

Pantene

PANTENE Шампунь Густе та міцне 400мл

5000174651249

Pantene

PANTENE Шампунь Інтенсивне відновлення 400мл

5011321857018

Pantene

PANTENE Шампунь Додатковий об_єм 400мл

5000174409901

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Інтенсивне відновлення 360мл

5013965737510

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Густе та міцне 360мл

5011321616790

Pantene

PANTENE Легкий живильний шампунь Aqua Light 400мл

5013965696381

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Normal 40шт

4015400197546

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Irresistible Multiform Trio 60шт

8001090161994

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Irresistible Multiform Single 20шт

4015400542476

Tampax

TAMPAX Discreet Pearl Гігієнічні тампони з аплікатором Regular Duo 18шт

4015400532989

Tampax

TAMPAX Discreet Pearl Гігієнічні тампони з аплікатором Super Duo 18шт

4015400533016

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Апельсин та лимонник 500мл

5413149314016

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Соковитий лимон 500мл

5413149313842

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Зелене яблуко 500мл

5413149313873

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Ромашка та вітамін Е 500мл

5413149477728

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Чайне дерево та м_ята 500мл

5413149395237

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Лимон 500мл

5413149070066

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Океан 500мл

5413149071131

Mr Proper

MR PROPER Рiдкий миючий засiб для прибирання пiдлоги та стiн Лавандовое Спокойствие 500мл

5413149819092

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 450г

5413149193987

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Touch of Lenor Fresh 450г

5413149487345

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Color 450г

5413149003958

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 450г

5413149045392

Pantene

PANTENE Спрей Миттєве вiдновлення 150мл

5013965635007

Pantene

PANTENE Спрей Aqua Light 150мл

5013965634536

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Яскравість кольору 360мл

5011321616820

Pantene

PANTENE Шампунь Nature Fusion Зміцнення та Блиск 400мл

5410076560752

Naturella

NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцям Camomile Normal Quatro 40шт

4015400317937

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light 20шт ПрКор

4015400198277

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 20шт

4015400107774

Oral B

ORAL_B Зубна щітка 3D White Відбілювання 40 cередня 1шт + 1шт

3014260022761

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Свіжість трав М_ята і чебрець 140мл

8001841037219

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Air Multiform 60шт

8001090161956

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 10шт

4015400041665

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 10шт

4015400041641

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 8шт

4015400041788

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 7шт

4015400041603

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 7шт

4015400435846

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Normal 10шт ПрепакКороб

4015400125037

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки ароматизованi Camomile Maxi 8шт

4015400125099

Naturella

NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Normal Duo 20шт

4015400317906

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Інтенсивне відновлення 200мл

5011321856950

Tide

TIDE Руч СМЗ порошк. Альпійська свіжість 400г

5413149359031

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 60шт

8001090170354

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ягідна свіжість 500мл

5413149313934

Oral B

ORAL_B Зубна щітка 1 2 3 Чистота Свіжість Навіть між зубів 40 cередня 1шт

3014260808105

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка Комплекс П'ятисторонне чищення 40 середня 1+1шт безкоштовно

3014260022525

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White арктична Свіжість 125мл

5410076475834

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 30х22.8г

4015400892311

Tampax

TAMPAX Compak Гігієнічні тампони з апл. Regular Duo 16шт ПрепакКороб

4015400219507

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 28шт

4015400624363

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Maxi Quatro 32шт

4084500844483

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах З дотиком аромату Lenor 23х24.8г

4015400897705

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка ProExpert Все в одному 40 середня 1шт + 1шт безкоштовно

3014260022051

Fairy

FAIRY Platinum Засiб для миття посуду Лимон та лайм 650мл

4015400992356

Fairy

FAIRY Platinum Засiб для миття посуду Лимон та лайм 430мл

4015400992400

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста ProExpert Міцні зуби Тонізуюча М_ята 100мл

4015400856917

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста ProExpert Зниження чутливостi + дбайливе вiдбiлювання М_ята 100мл

4015400880097

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське джерело 9кг

8001090157829

Always

ALWAYS Classic Sensitive Гігієнічні прокладки Normal Single 9шт Зразок

8001090239327

Always

ALWAYS Classic Гігієнічні прокладки Normal Single 9шт Зразок

8001090239365

Always

ALWAYS Classic Гігієнічні прокладки Maxi Single 8шт Зразок

8001090239402

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 26шт

8001090378217

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Super 30шт

8001090378255

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 36шт

8001090378293

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 36шт

8001090378330

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Океан 1л

4084500644847

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Лавандовое Спокойствие 1л

4084500644946

Pantene

PANTENE Шампунь Захист від втрати волосся 400мл

4084500146679

Pantene

PANTENE Шампунь Nature Fusion Очищення та Живлення 400мл

4084500673748

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Nature Fusion Очищення та Живлення 360мл

4084500673861

Pantene

PANTENE Шампунь Живлення та блиск 400мл

5000174409956

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Color 2.4кг

8001090434524

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 2.4кг

8001090434494

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Lenor Touch of Scent 2.4кг

8001090434586

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Тривала свіжість Свіжа м'ята 100мл

5000174415506

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Complete Екстра відбілювання Мята 100мл

5000174415728

BAM

BLEND-A-MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Свіжість трав М'ята і чебрець 100мл

5000174415698

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка Комплекс Глибокі Чищення 40 м_яка 1шт

3014260318857

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Бережна мята 100мл

5000174379495

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Бадьорить Свіжість 100мл

5013965612725

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Luxe Гламур 75мл

5410076893454

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста 3D White Luxe Сяйво перлів 75мл

5410076893423

Oral B

ORAL_B Зубна щітка UltraThin Чорний чай Екстра м_яка 1шт

3014260094515

Oral B

ORAL_B Ополiскувач для порожнини рота Комплекс Тривала свіжість Арктична м'ята 250мл

8001090132017

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Aqua Light 360мл

5013965696596

Pantene

PANTENE Шампунь Міцелярне Очищення та живлення 400мл

8001090481108

Pantene

PANTENE Бальзам Міцелярне очищен та живлен 360мл

8001090481160

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Густе та міцне 200мл

8001090490681

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Aqua Light 200мл

8001090374035

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Комплекс з ополіскувачем Освіжаюча чистота Перцева м_ята125мл

5410076260935

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Інтенсивне відновлення 200мл

8001090374141

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 400г

4015600799830

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 6кг

4015600800420

Naturella

NATURELLA Classic Прокладки гігієнічні Basic Normal 9шт

8001090160256

Naturella

NATURELLA Classic Прокладки гігієнічні Basic Maxi 8шт

8001090160294

Pantene

PANTENE Маска Інтенсивне Відновлення 300мл

8001090377296

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Single 8шт

8001090430540

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Single 7шт

8001090430625

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Night Single 6шт

8001090430700

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Night Duo 12шт

8001090430748

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Duo 16шт

8001090430588

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі Жіночі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Duo 14шт

8001090430663

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Normal 50шт

4015400624271

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Night 36шт

4015400624301

Always

ALWAYS Ultra Жіночі гігієнічні прокладки з ароматом Light 50шт

4015400624240

Tide

TIDE ЗМС рідк. Color 2.47л

8001090544667

BAM

BLEND_A_MED Зубна паста Анті_Карієс Mint 100мл

5000174416237

Fairy

FAIRY Piдина для миття посуду Соковитий Лимон 5л

8001090424747

Oral B (POC)

ORAL_B Електрична зубна щітка Vitality D100.413.1 PRO Sensi Ultrathin типу 3710

4210201262183

Oral B (POC)

ORAL_B Електрична зубна щітка (3+ років) D100.413.2K Frozen типу 3710

4210201245216

Oral B (POC)

ORAL_B Електрична зубна щітка (3+ років) D100.413.2K Cars типу 3710

4210201244554

H&S

HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Зміцнення з аргановою олією 275мл

8001090678164

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Зміцнення 300мл

8001090678409

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Professional Alpha 15кг

5413149222144

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Відновлення 300мл

8001090678379

H&S

HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Відновлення з аргановою олією 275мл

8001090570031

Pantene

PANTENE Шампунь и бальзам ополаскиваетль 3в1 Яскравість кольору 360мл

8001090673282

Pantene

PANTENE Шампунь 3в1 Густе та Міцне 360мл

8001090673329

Pantene

PANTENE Шампунь 3в1 Інтенсивне відновлення 360мл

8001090673404

Pantene

PANTENE Шампунь 3в1 Живлення та блиск 360мл

8001090673442

Pantene

PANTENE Шампунь 3в1 Додатковий об_єм 360мл

8001090673480

Pantene

PANTENE Шампунь 3в1 Nature Fusion Зміцнення та блиск 360мл

8001090673527

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Основний догляд 200мл

5601059396677

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ментол 400мл

5000174896190

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Яблучна свіжість 600мл

4015600767822

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Лимон 1л

4084500644762

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Делікатна прибирання 1л

8001090628879

Fairy

FAIRY Professional Засіб для миття посуду Sensitive 5л

4084500583115

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 100шт

8001090162274

Naturella

NATURELLA Classic Гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Normal Single 10шт

4015400317876

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Water Lily Multiform 20шт

4015400107835

Tampax

TAMPAX Compak Тампони гігієнічні з аплікатором Super Plus Duo 16шт ПрепакКороб

4015400219620

Naturella

NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Maxi Single 8шт

4015400317999

Naturella

NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Night Duo 14шт

4015400437932

Naturella

NATURELLA Classic Жіночі гігієнічні прокладки з крильцями Camomile Night Single 7шт

4015400437543

Naturella

NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки Camomile Normal 20шт

8001090585592

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки ароматизованi Camomile Maxi 16шт

8001090586032

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієніч прокладки CalendulaTenderness Normal (з ароматом календ) Quatro100шт ПрК

8001090603722

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light Deo 100шт ПрКор

8001090603760

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Normal Deo 100шт ПрКор

8001090603807

Naturella

NATURELLA М_якi щоденнi прокладки Calendula Tenderness Normal (з ароматом календули) 52шт ПрКор

8001090603845

Naturella

NATURELLA М_якi щоденнi прокладки Green Tea Magic Normal (з ароматом зеленого чаю) 52шт ПрКор

8001090603883

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Light Deo 52шт ПрКор

8001090603968

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Normal Trio 52шт ПрКор

8001090604040

Naturella

NATURELLA Ultra Жіночі гігієнічні прокладки Camomile Night 14шт

8001090586278

Naturella

NATURELLA Ultra Гігієнічні прокладки з крильцями Calendula Tenderness Normal Duo 20шт

8001090586315

Oral B (POC)

ORAL_B Насадки для електричних зубних щіток 3D White EB18 відбілюючі 2шт

4210201757757

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 12х24.8г

8001090758231

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 23х22.8г

8001090758361

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 30х24.8г

8001090758491

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 12х24.8г

4084500569478

Ariel

ARIEL Руч СМЗ порошк. Ніжний піон 450г

8001090743855

Pantene

PANTENE Iнтенсивна Маска Густе та міцне 300мл

8001090377371

Pantene

PANTENE Маска Зволоження та відновлення 300мл

8001090435811

Pantene

PANTENE Олія для волосся Інтенсивне відновлення 100мл

4015600812201

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Sports Fresh 600мл

4015600767785

Pantene

PANTENE Легкий живильний шампунь Aqua Light 250мл

5013965695605

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Pure & Clean 450мл

8001090837424

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Pure & Clean 650мл

8001090837455

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Комплекс Антибактеріальна Захист щетинок 40 середня 1шт

4210201036548

Oral B

ORAL_B Зубна щітка UltraThin Дбайлива турбота про ясна Компакт 1шт

3014260095925

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Масла Ши 3кг

8001090962089

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка Kids для дiтей (3-5) Cars/Frozen Екстра м_яка 1шт

3014260099053

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Junior для дiтей (6-12) М_яка 1шт

3014260099084

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач 3 Minute Miracle Живильний Коктейль відновлення волосся 200мл

8001090855879

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Живильний Коктейль 360мл

8001090861177

Pantene

PANTENE Шампунь Живильний Коктейль 400мл

8001090861719

Oral B

ORAL_B Зубна паста Junior для дiтей Нiжна м_ята 75мл

8001090655141

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Всебічна чистка Black 40 Medium 3шт

3014260101381

Pantene

PANTENE Шампунь Живильний Коктейль 250мл

8001090861535

Pantene

PANTENE Маска Живильний Коктейль 300мл

8001090821713

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Supreme Захист від пошкоджень 300мл

8001090883438

H&S

HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Supreme Захист від пошкоджень з маслом аргани 275мл

8001090883551

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Глибоке очищення 360мл

8001090997456

H&S

HEAD & SHOULDERS Бальзам-ополіскувач проти лупи Основний догляд 275мл

8001841136813

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь та бальзам-ополіскувач 2в1 проти лупи Основний догляд 900мл

8001841012490

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Ментол 900мл

8001841012537

Oral B (POC)

ORAL_B Електрична зубна щітка PRO_750 CrossAction D16.513.UX (типу 3756) + футляр

4210201219224

Always

ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Normal Single 20шт

8001841009353

Always

ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Large Single 16шт

8001841009414

Always

ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Екстрадовгi Single 18шт

8001841009513

Always

ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Large Duo 28шт

8001841009445

Always

ALWAYS Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Непомітний Захист Normal Duo 32шт

8001841009384

Oral B (POC)

ORAL_B Насадки для електричної зубної щітки Stages Power Incredibles2 EB10 2шт

4210201220718

Pantene

PANTENE Шампунь Захист від твердої води 400мл

8001841265100

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Захист від твердої води 360мл

8001841265308

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Всебічна чистка Black 40 Medium 1шт

3014260101350

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Ультратонка Антибактерiальний захист Золото Екстра м_яка 1шт

3014260099503

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Ультратонка Антибактерiальний захист Срiбло Екстра м_яка 1шт

3014260099411

Oral B

ORAL_B Зубна паста Kids для дiтей Легкий смак Frozen/Cars 75мл

8001841175003

Oral B

ORAL_B Зубна щітка 3D White Відбілювання 40 cередня 1шт

3014260795085

Oral B

ORAL_B Зубна нитка Pro-Expert Clinic Line 25м

5410076635078

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Normal Plus Quatro 30шт

8001841208282

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Super Plus Quatro 26шт

8001841208329

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки Platinum Night Plus Quatro 22шт

8001841208367

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Гірське джерело та прохолода 1.5л

8001841097077

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання пiдлоги та стiн Лавандовое спокойствие 1.5л

8001841097107

Oral B

ORAL_B Ополiскувач для ротової порожнини Pro Expert Професійний захист Свіжа М_ята 250мл

5013965850455

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка Комплекс П_ятисторонне чищення 40 середня 1шт

3014260017156

Oral B

ORAL_B Зубна щiтка Бiо 40 середня 2шт

3014260104757

Pantene

PANTENE Шампунь Minute Miracle Інтенсивне зміцнення 270мл

8001841506425

Pantene

PANTENE Шампунь Minute Miracle Інтенсивне відновлення 270мл

8001841506463

H&S

HEAD & SHOULDERS Шампунь проти лупи Глибоке зволоження 400мл

8001841406480

H&S

HEAD & SHOULDERS Бальзам-обполіскувач проти лупи Глибоке зволоження 275мл

8001841406602

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 45X27г

8001841456058

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 45X27г

8001841456096

Oral B

ORAL_B Зубна щітка Бережна турбота 30 Extra Soft 1шт

3014260100414

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 12X27г

4015600949709

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 12X27г

4015600949747

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Скандинавська весна 2.905л

8001841163581

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Летний день 2.905л

8001841163628

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Дитячий 2.905л

8001841163666

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Для будинків з домашн. улюбленцями 1л

8001841517698

Mr Proper

MR PROPER Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Делікатне прибирання із содою 1л

8001841517667

Mr Proper

MR PROPER Універсальний спрей для чищення Універсальний лимон 750мл

8001841517728

Mr Proper

MR PROPER Універсальний спрей для чищення Чистота та гігієна евкаліпт 750мл

8001841517759

Naturella

NATURELLA М_якi щоденнi прокладки Calendula Tenderness Normal (з ароматом календули) 20шт ПрКор

4015400481836

Naturella

NATURELLA Щоденнi Гігієнічні прокладки Camomile Normal Deo 20шт ПрепакКор

4015400240310

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки ароматизованi Platinum Secure Night Single 5шт

8001841449784

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки ароматизованi Platinum Secure Night Duo 10шт

8001841449869

Always

ALWAYS Ultra Гігієнічні прокладки з ароматом Night екстра захист Duo 12шт

4015400612377

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Альпійська свіжість 6кг

5413149837997

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Color 6кг

5413149257252

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 6кг

5413149273122

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Масло Ши 15X23.8г

8001090993229

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Аромат Масла Ши 6кг

8001090962171

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 45х22.8г

8001841582160

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Color 4.4л

8001090791719

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Гірське джерело 4.4л

8001090790866

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Liquid Capsules Color 60X23.8г

8001841583426

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Color 2x2.64л

8001841222059

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське Джерело 6кг

5413149836433

Tide

TIDE ЗМС рідк. Альпийская свежесть 2.47л

8001090467195

Tide

TIDE Авт СМЗ порошк. Дитячий 2.4кг

4015600800369

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 15х24.8г

8001090758286

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Color 2.2л

8001090791559

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Гірське джерело 2.2л

8001090790705

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Touch Of Lenor Fresh 2.2л

8001090790941

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Для чутливої шкіри 2.2л

8001090791313

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Color 2.860л

8001841662992

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Гірське джерело 2.860л

8001841663074

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Touch Of Lenor Fresh 2.86л

8001841664101

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 15х24.8г

4084500569508

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Miracles Зміцнення від коренів до кінчиків 200мл

8001841689302

Pantene

PANTENE Шампунь Miracles Зміцнення від коренів до кінчиків 300мл

8001841907185

Pantene

PANTENE Маска Miracles Довге та сильне 160мл

8001841660417

Pantene

PANTENE Крем- бальзам Miracles Захист кератину Довге та сильне 270мл

8001841681399

Pantene

PANTENE Шампунь Інтенсивне відновлення 1000мл

8001841617817

Pantene

PANTENE Бальзам-ополіскувач Інтенсивне відновлення 1000мл

8001841618968

Pantene

PANTENE Засіб для потовщення волосся Miracles Пробудження коренів 100мл

8001841660837

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Лаванда та Розмарин 650мл

8001841785691

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Бергамот та Імбир 650 мл

8001841785738

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Соковитий лимон 1.35л

8001090621924

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Ромашка та вітамін Е 1.35л

8001090622129

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Ніжні руки Чайне дерево та м_ята 1.35л

8001090622044

Fairy

FAIRY Засіб для миття посуду Зелене яблуко 1.35л

8001090621962

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Скандинавская весна 930мл

8001090206855

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Золота орхідея 750мл

8001841375762

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Дитячий 930мл

8001090206930

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Скандинавська весна 1360мл

8001090207333

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Дитячий 1360мл

8001090207418

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Золота орхідея 1080мл

8001841375847

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Смарагд та квітка кольору айворі 1420мл

8001841375724

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Аметист та квітковий букет 1420мл

8001841375922

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Мінерали морських глибин 1.38л

8001090505026

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Цвіт шовкового дерева 1.38л

8001090504968

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Альпийские Луга 1800мл

8001841375403

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Скандинавська весна 1800мл

8001841375489

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Дитячий 1800мл

8001841375564

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Золота орхідея 1420мл

8001841375885

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Золота орхідея 2000мл

8001841372082

Lenor

LENOR Концентрований кондиціонер для білизни Аметист та квітковий букет 2000мл

8001841372129

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 15X23.8г

4015600949822

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Гірське джерело 4.5кг

5413149253247

Ariel

ARIEL Авт СМЗ порошк. Color 4.5кг

5413149193956

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Liquid Capsules Для чутливої шкіри 13X24.2г

8001841609942

Tide

TIDE ЗМС рідкий Color 1.705л

8001841677927

Tide

TIDE ЗМС рідкий Альпійська свіжість 1.705л

8001841677958

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Liquid Capsules Для чутливої шкіри 26X24.2г

8001841610160

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Color 27X23.8г

8001090456151

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Гірське джерело 27X25.2г

8001090456113

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Liquid Capsules Масло Ши 35X23.8г

8001841582207

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий в розчинних капсулах Liquid Capsules Гірське джерело 35X25.2г

8001841582245

Tide

TIDE ЗМС рідкий Color 2.750л

8001841678016

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Альпійська свіжість 45х22.8г

8001841582122

Tide

TIDE СМЗ рідк.Color 2x1.65л

8001841707686

Tide

TIDE ЗМС рiдк. в розчинних капсулах Color 60х22.8г

8001841583464

Ariel

ARIEL ЗМС рідкий Для чутливої шкіри 4.4л

8001090791436

H&S

HEAD & SHOULDERS Гель для душу та шампунь Заряджаючий енергією 270мл

8001841718040

H&S

HEAD & SHOULDERS Гель для душу та шампунь Глибоке очищення 270мл

8001841717739

H&S

HEAD & SHOULDERS Гель для душу та шампунь Освіжаючий 270мл

8001841717838

Always

ALWAYS Ultra Ультратонкі гігієнічні прокладки ароматизованi Secure Night 6шт

8001841733012

Tide

TIDE ЗМС рідкий Color 2.145л

8001841677989

Ariel

ARIEL Авт Гель СМЗ рідкий у розчинних капсулах Масло Ши 18X23.8г

8001841433509

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Spring Breeze Multiform 20шт

4015400179634

Discreet

DISCREET Щоденні гігієнічні прокладки Deo Summer Fresh Multiform 60шт

8001090162236

Naturella

NATURELLA Cotton Protection Жіночі гігієнічні прокладки Maxi Single 10шт

8001841657868

Naturella

NATURELLA Cotton Protection Жіночі гігієнічні прокладки Night Single 9шт

8001841658117

Naturella

NATURELLA Cotton Protection Жіночі гігієнічні прокладки Normal Single 12шт

8001841658384

Naturella

NATURELLA Cotton Protection Жіночі гігієнічні прокладки Normal Duo 22шт

8001841658421

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Maxi (9-14 кг) Упаковка 104

4015400465447

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Midi (6-10 кг) Упаковка 120

4015400465461

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Junior (11-16 кг) Упаковка 88

4015400541813

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Midi (6-10 кг) Упаковка 60

4015400274780

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Maxi (9-14 кг) Упаковка 52

4015400278818

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Junior (11-16 кг) Упаковка 44

4015400278870

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Newborn (2-5 кг) Упаковка 78

8001841104836

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Mini (4-8 кг) Упаковка 68

8001841104874

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15кг) Джамбо Упаковка 52

4015400672869

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17кг) Джамбо Упаковка 48

4015400672906

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Джамбо Упаковка 44

4015400674023

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Maxi (9-15кг) Мега Упаковка 104

4015400697534

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Junior (12-17кг) Мега Упаковка 96

4015400697541

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Extra Large (15+ кг) Мега Упаковка 88

4015400697558

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Newborn (2-5 кг) Упаковка 26

8001841104614

Pampers

PAMPERS Дитячі підгузники Premium Care Mini (4-8 кг) Упаковка 23

8001841104652

Pampers

PAMPERS Дитячi Підгузники-трусики Pants Midi (6-11кг) Джамбо Упаковка 60

4015400682882

Pampers

PAMPERS Дитячі одноразові підгузники Premium Care New Baby (4-8 кг) Упаковка 148

4015400770275

Pampers

PAMPERS Дитячі одноразові підгузники-трусики Premium Care Pants Midi (6-11кг) Экономич Упаковка 48

8001090759795

Pampers

PAMPERS Дитячі одноразові підгузники-трусики Premium Care Pants Maxi (9-15кг) Экономич Упаковка 38

8001090759832

Pampers

PAMPERS Дитячі одноразові підгузн-трусики PremiumCare Pants Junior (12-17кг) Экономич Упаковка 34

8001090759870

Pampers