Підпишіться на розсилку акційних пропозицій від METRO

Підписатися

Знайдеш дешевше-тобі КЕШ

13_Resize_Dnepr_S-940x200

Любий клієнте,

METRO максимально працює над задоволенням усіх Ваших потреб. Тому ми регулярно перевіряємо ціни на 1500 товарів у магазинах Вашого міста і гарантуємо для Вас найнижчі ціни в METRO. Якщо після купівлі, протягом 7 днів знайдете дешевше -  ми повернемо Вам вартість придбаного в торгівельному центрі МЕТРО товару.

Для отримання Подарунку Акції необхідно звернутися до свого Торговельного Центру. Звернення щодо надання Подарунків Акції приймаються з 8:00 до 20:00 щоденно. При цьому, на момент звернення за отриманням Подарунку Учасник має надати/мати при собі:

1. фіскальний касовий чек, який підтверджує покупку Акційного товару у відповідному Торговельному центрі Організатора;

2. фіскальний касовий чек, який підтверджує покупку Ідентичного товару в Іншому об’єкті торгівлі за ціною, нижче ніж в Організатора. При цьому, для отримання Подарунку Акції, діє фіскальний чек Іншого об’єкту торгівлі, у адміністративних межах відповідного населеного пункту, де була здійснена покупка акційного товару;

3. оригінал та копію (сторінки: 1, 2 та із відміткою місця реєстрації (прописки)) паспорту Учасника Акції;

4. оригінал та копію ІПН Учасника Акції.

 

Деталі та список товарів, що беруть участь в Акції Ви можете знайти в Офіційних правилах, що розміщенні нижче.

Приходьте, тільки у METRO Дніпро! 

 

 

1.      Визначення термінів

1.1.  Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», адреса: просп. Григоренка, 43, 02140, м. Київ, Україна, тел./факс: 044 492 11/1000, код в ЄДРПОУ 32049199 (надалі - «Організатор акції»).

1.2.  Подарунок – знижка в розмірі 10% (під 10% мається на увазі знижка 75 грн. з ПДВ), яка надається в період проведення Акції за умови придбання одним чеком товарів в торгівельних центрах Організатора на суму від 750 грн. з ПДВ.

При купівлі відповідних товарів в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» ваучери, що надають право на знижку, не сумуються. Знижка надається від регулярної ціни товарів в торгівельних центрах Організатора.

1.3.   МЕТРО - мережа торговельних центрів ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», які знаходяться на території проведення Акції.

2.     Мета проведення Акції

2.1.  Метою проведення Акції є підвищення лояльності покупців до мережі торгівельних центрів МЕТРО на території України за рахунок проведення даної рекламної Акції.

3.     Учасники Акції

3.1.    До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які є уповноваженими представниками клієнтів Організатора (фізичні особи),фізичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у центрах оптової торгівлі МЕТРО (далі - «Учасники»).

3.2.    Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

-     власники та працівники партнерів Організатора, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

-     іноземці та особи без громадянства;

-     участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.      Період проведення Акції


4.1. Акція триває протягом 8 календарних днів, а саме – протягом 4 календарних днів до дати дня народження Учасника, протягом дати дня народження Учасника та 3 календарних днів після дати дня народження Учасника.

4.2. Акція триває з 1 липня 2016 року по 30 червня 2017 року.

5. Територія проведення Акції

Акція проводиться у 23 (двадцяти трьох) центрах оптової торгівлі METRO на території України (далі - «Місце проведення Акції»), а саме:

 
 
 

6.      Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.metro.ua та/або за телефоном контактного центру +380 800 501 401 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на території України, з мобільних - за тарифами мобільних операторів) протягом Періоду проведення Акції.

7.      Порядок і спосіб інформування Учасників про Акцію

Інформування Учасників проводиться шляхом розповсюдження листівок в торговельних центрах ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», смс повідомлень та електронної розсилки.

8.      Умови участі в Акції

8.1.    Учаснику акції надається можливість отримати Подарунок до свого дня народження–за умови дотримання умов, передбачених цими Правилами.

8.2.    Днем народження вважається дата, вказана учасником при заповненні анкети клієнта.

8.3.    Учасник акції може використати Подарунок, починаючи з дати за 4 календарні дні до дати дня народження, у  день народження та 3 календарні дні після дати дня народження. Тривалість дії Подарунку не може перевищувати 8 календарних днів.

8.4.   Інформування Учасника про можливість отримання Подарунку буде проводитись за 7 календарних днів до  дати початку проведення Акції.

8.5.   Подарунок не може бути використаний разом із будь-якими іншими ваучерами та знижками на товари. Подарунок не підлягає передачі іншим особам та обміну на гроші (інший еквівалент). Подарунок не є засобом платежу, а надає право на знижку. Невикористані Подарунки жодній компенсації не підлягають. Подарунок не може бути використаний на товари за спеціальними оптовими цінами. При застосуванні на касі подарунки не сумуються.

8.6.   Працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) (далі разом - «Працівники») в рамках дії цієї Акції діють як незалежні клієнти МЕТРО і не мають будь-яких преференцій та переваг перед іншими Учасниками Акції. В разі виявлення будь-яких зловживань (підозр у зловживанні) Працівників своїм правом на отримання Подарунку, Організатор має право за своїм одноосібним рішенням, без надання будь-якої аргументації та надання будь-якого роду компенсації, відмовити Працівнику в праві отримання Подарунку або повернути Подарунок, який вже був раніше отриманий Працівником.

9.Персональні дані

9.1. Збір персональних даних проводиться відповідно до правил реєстрації нових клієнтів ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».

10. Інші умови

10.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

10.2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

10.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайтіwww.metro.ua.

10.5. Обробка персональних даних клієнтів проводиться протягом 45 днів. У випадку, ящо клієнт надав персональні дані і його день народження припадає на період 45 днів з моменту подачі інформації, отримання Подарунку не гарантується.

10.6. Відповідно до цих Правил Організатор/Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс­мажору).

Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора/Виконавця, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора/Виконавця.

10.7. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання Подарунка, що отримали Учасники, які висувають претензії.

10.8. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку, що зазначений в цих Правилах, після їх одержання Учасниками.

10.9. Оподаткування вартості Подарунка проводиться відповідно до чинного законодавства Організатором Акції.

10.10. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/ Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

Начальник Управління з маркетингу ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»

Оксана Кулікова


04_EDLP_400x400
01_EDLP_400x400

02_EDLP_400x400
03_EDLP_400x400

Офіційні правила участі

у рекламній Акції ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

під назвою «Дешевше не знайдеш! Знайдеш — тобі кеш»

(надалі – Акція)

 

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” (мережа центрів оптової торгівлі METRO, далі – «Організатор»).

Місцезнаходження Організатора: пр. П. Григоренка, 43, 02140, Київ, Україна,

тел./факс:044 492 11/1000, код ЄДРПОУ32049199.

 

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є збільшення кількості візитів покупців, оновлення даних в базі клієнтів та підвищення лояльності покупців до мережі торгівельних центрів МЕТRO за рахунок проведення даної  Акції.

 

3. Учасники Акції

3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які є уповноваженими представниками клієнтів Організатора (фізичні особи), громадяни та фізичні особи-підприємці, які мають право здійснювати закупівлю товарів у центрах оптової торгівлі МЕТRO (далі – «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Період проведення Акції

4.1. Акція триватиме з «01» травня 2018 р.  року по «30» червня 2018 року включно (далі – «Період проведення Акції»).

 

5. Територія проведення Акції

5.1. Акція проводиться в торгівельних центрах МЕТRO (далі – «Місце проведення Акції»), а саме:

 

Торгівельний центр

Адреса торгівельного центру (місця проведення акції)

1

ТЦ №14

м. Дніпро, Запорізьке шосе 63,49041

2

ТЦ №26

смт. Ювілейне, вул. Каштанова 1,52005

 

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

6.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у центрах оптової торгівлі – Організатора (у Місці проведення Акції) протягом Періоду проведення Акції та на сайті www.metro.ua .

 

7. Товари, які приймають участь в Акції

 

7.1. В Акції приймають участь  Товари, позначені спеціальними цінниками «Дешевше не знайдеш! Знайдеш — тобі кеш» (надалі по тексту також – «Акційні товари»)

 

7.2. Детальний перелік Товарів, які беруть участь в Акції, розміщений та доступний для ознайомлення на сайті: www.metro.ua, а також в Додатку №1 Офіційних правил акції

 

7.3. Перелік Товарів, які беруть участь в Акції, може змінюватися Організатором. Актуальний перелік Товарів (в діючій редакції) розміщується на сайті: www.metro.ua.

8. Порядок участі в Акції

 

8.1. В Акції може взяти участь будь-який учасник акції зазначений в п.3.1, який в період проведення Акції придбав в одному з торговельних центрів Організатора (із вказаних в п.5.1 цих Правил) товар, з переліку товарів (актуального на дату придбання), що приймають участь в акції протягом строку дії Акції.

 

8.2. У випадку придбання Ідентичного товару в іншому об’єкті торгівлі дешевше в порівнянні з ціною, за якою товар був придбаний в місці проведення Акції не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів з моменту придбання такого товару в Організатора Акції, Учасник акції матиме право на отримання Подарунку акції (згідно з умовами, вказаними в п.9 нижче).

 

Під «Ідентичним товаром» мається на увазі товар, який повністю співпадає з Акційним товаром, тобто  такої самої торгової марки, штрих-коду та інших характеристик товару залежно від виду, зокрема: вага, вид, жирність, об’єм, колір, та повністю співпадати з Акційними товарами по іншим характеристикам, та одночасно при цьому такий Ідентичний товар:

  • має бути новим, без дефектівта у непошкодженій оригінальній упаковці;
  • має продаватися Учаснику за повну вартість;
  • придбаний на території м. Дніпро та смт. Ювілейне.

 

Не надає право Учаснику на отримання Подарунку Акції придбання та є Придбанням Ідентичних товарів в розумінні цих Правил придбання товарів в Інших об’єктах торгівлі на спеціальних умовах, зокрема:

  • за спеціальними, акційними цінами, чи зі знижкою;
  • якщо товари приймалиучасть в будь-яких рекламних акціях та/або будь-яких рекламних пропозиціях Інших об’єктів торгівлі;
  • продавалися за попереднім замовленням;
  • за спеціальною ціну, в тому числі через те, що є останнім екземпляром або ж вітринним екземпляром;
  • продаватися в комплекті з іншим товаром.

 

9. Подарунки Акції

 

9.1. Під «Подарунком акції» мається на увазі здійснення компенсація Учаснику Акції в розмірі вартості придбаного в торгівельному центрі МЕТРО товару (який приймає участь в акції) відповідно до наданого згідно з умовами цієї Акції фіскального чеку.

 

9.2. Один Учасник має право отримати кількість подарунків, що дорівнює кількості придбаній і вказаній в чеці (щодо товарів, що приймають участь в Акції), але не більше 3 (трьох) Подарунків акції протягом одного календарного тижня (за одним з Акційних товарів). Один Учасник може звернутись за отриманням подарунку не частіше, ніж 1 раз на тиждень, тільки з одним із акційних продуктів з чеку (в кількості не більше 3 (трьох одиниць) як вказано вище), і лише в один із торгівельних центрів МЕТRO, вказаних в п.5.1.

 

9.3. З метою визначення розміру компенсації, Організатор приймає до уваги  ціни, вказані на фіскальному чеку чеках, що підтверджують придбання Акційного товару  у Організатора.

 

9.4. Для отримання Подарунку Акції, Учаснику необхідно звернутися до відповідного Торговельного Центру Організатора, який вказаний в п.5.1. Звернення щодо надання Подарунків Акції приймаються з 8:00 до 20:00 щоденно. При цьому, на момент звернення за отриманням Подарунку Учасник має надати/мати при собі:

(1) фіскальний касовий чек, який підтверджує покупку Акційного товару у відповідному Торговельному центрі Організатора;

(2) фіскальний касовий чек, який підтверджує покупку Ідентичного товару в Іншому об’єкті торгівлі за ціною, нижче ніж в Організатора. При цьому, для отримання Подарунку Акції, діє фіскальний чек Іншого об’єкту торгівлі, у адміністративних межах відповідного населеного пункту, де була здійснена покупка акційного товару;

(3) оригінал та копію (сторінки: 1, 2 та із відміткою місця реєстрації (прописки)) паспорту Учасника Акції;

(4) оригінал та копію ІПН Учасника Акції.

 

9.4.1. Документи вказані в пп.1 та 2 п.9.4. (обидва фіскальні чеки) повинні мати дату не більше ніж 7 (сім) днів до моменту звернення за отриманням Подарунку акції та вони обмінюються Організатором Акції на Подарунок Акції. При цьому, Організатор Акції залишає собі копію вказаних чеків та на фіскальному чеку Організатор, ставиться відмітка про видачу Подарунку.

 

9.4.2. Копії документів, вказаних в пп.3. та 4. цих Правил залишаються в Організатора Акції. У випадку відсутності в Учасника вказаних копій, вони можуть звернутися до співробітників відповідного торговельного центра Організатора з проханням виготовити копії з наданих Учасником оригіналів. На копіях таких документів Учасник має власноручно зробити напис: «Згідно з оригіналом» та вказати свої прізвище, ім’я, по-батькові, зазначити дату здійснення напису та поставити власноручний підпис.

 

9.5. Подарунок надається Організатором. Оподаткування вартості Подарунка проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції проводить нарахування та сплату податку з доходів фізичної особи  та військового збору - Учасника Акції, що отримав Подарунок. В подальшому Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Учасників Акції, які отримали Подарунки, щодо  сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

 

Увага!

Кількість Подарунків, що можуть бути отримані Учасниками обмежена кількістю зазначеною в цих Правилах.

 

9.6. Подарунок акції видається Організатором як грошова компенсація, шляхом оформлення на касі Торговельного центру організатора касового ордеру.

9.7. Організатор не відшкодовує Власнику Подарунку вартість проїзду за Подарунком та його подальше транспортування.

9.8.  Власник Подарунку не може передавати права на Подарунок іншим особам.

9.9. У випадку, якщо Власник Подарунку, за певними причинами незалежними від Організатора, не має можливості одержати Подарунок, або відмовляється від Подарунку, та/або відмовляється від підписання документів, що підтверджують його отримання. Або відмовляються надати документи, вказані в п.9.4. він втрачає право на отримання Подарунку та  не має права на одержання будь-якої компенсації.

 

10. Інші умови

10.1. Відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю Подарунку, що отримав Учасник, який висуває претензії.

10.3. Всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

10.4. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників та Власників Подарунків.

10.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

10.6. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку, що зазначений в цих Правилах, після їх одержання Власниками Подарунків.

10.7. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв’язку та кур'єрських служб, пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

10.8. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, умови отримання Подарунку та перелік Акційних товарів.

10.10 У випадку виникнення ситуації, яка заважає видачі Подарунку в момент звернення, Організатор приймає та може змінити дати видачі Подарунку. Організатор не відшкодовує Учасникам вартість проїзду в разі зміни дати видачі подарунку.

10.11.  Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою однозначну згоду на використання наданої персональної інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам, які мають відповідні правовідносини із Організатором/Виконавцем Акції), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається згодою у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

 

 

Весь перелік товарів Ви можете завантажити тут

 

 Ціни дійсні станом на 3.05.2018 та діють лише в торговельних центрах METRO в м. Дніпро. Ціни та розмір знижки на деякі товари можуть відрізнятися, актуальні ціни дізнавайтеся в торговельних центрах METRO-Дніпро.