Офіційні Правила проведення Акції

«#Відкрий красу наново» (далі за текстом «Правила»)

 

1. Терміни та загальні положення Правил:

1. Організатор Акції - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (Юридична адреса: вул. Миколи Грінченка, 4, Київ, 03680, Україна, тел./факс: (044) 3905515/13, код ЄДРПОУ 33239599.), далі – (далі – Замовник; Організатор).

2. Виконавець - ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ», (код ЄДРПОУ 42015454, 01001, м.Київ, вулиця Еспланадна, будинок 32 В).

3. Партнер – ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» (код ЄДРПОУ 32049199, м. Київ, пр. Григоренка 43).

4. Акція - Акція під назвою «#Відкрий красу наново» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою популяризації серед існуючих та потенційних споживачів продукції, що реалізується під торговельною маркою «LOreal Paris» і перелік якої зазначено у Доповненні № 2 до даних Правил (далі – «продукція» або «продукція ТМ «LOreal Paris»), реклами такої продукції та підвищення споживчого інтересу до неї,  та стимулювання її продажів.

5. Територія - Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території              (АРК та окремі райони Донецької та Луганської областей) і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, в торгівельних центрах  «Метро» згідно Адресної програми, вказаної в Доповненні №1 до даних Правил (далі – «торгові центри  «Метро»).

6. Період проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції та який триває з 00:01 год. 02 вересня 2020 року по 23:59 год. 29 вересня 2020 року включно.

6.1. Період проведення Акції складається з чотирьох акційних тижнів, а саме:

4.2.1. Акційний тиждень № 1 триває з 00:01 год.  02.09.2020р по 23:59 год. 08.09.2020р;

4.2.2. Акційний тиждень № 2 триває з 00:01 год.  09.09.2020р по 23:59 год. 15.09.2020р;

4.2.3. Акційний тиждень № 3 триває з 00:01 год.  16.09.2020р по 23:59 год. 22.09.2020р;

4.2.4. Акційний тиждень № 4 триває з 00:01 год.  23.09.2020р по 23:59 год. 29.09.2020р,

що в тексті даних Правил разом визначаються як «Акційні тижні», а кожен окремо – «Акційний тиждень».

 

7. Подарунковий фонд Акції:

7.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – «Подарунки», а кожен окремо – «Подарунок»))  включає в себе:

- Смартфон - Apple iPhone 11 64 GB (надалі – «Подарунок 1») – всього 4 (чотири) одиниці;

- Набори продукції «РІЧНИЙ ЗАПАС ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТА ФАРБ ВІД L’OREAL.», в кількості 10 наборів, кожен набір складається з:

Casting Crème Gloss фарба –  6 шт.;  

Elseve Full Resist Arginine шампунь 400 мл – 6 шт.;  

Elseve Full Resist Arginine бальзам 200 мл – 12 шт. ; 

Elseve Full Resist Arginine крем-догляд 200 мл – 6 шт.,  надалі – «Подарунок 2») – всього 10 (десять) одиниць;

7.2. Подарунки та/або їх характеристики визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор, Виконавець, Партнер Акції не несуть гарантійних зобов’язань щодо якості, строку придатності, строку служби Подарунків.

7.3. Організатор, Виконавець, Партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Акції після отримання таких Подарунків Переможцями, та не відповідають за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

7.4. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Виконавця як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб / військового збору.

7.5. Виконавець купує за власний рахунок та вручає Подарунки Переможцям Акції, а також є платником податків/зборів, пов’язаних з врученням Подарунків.

7.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

 

8. Графік визначення Переможців (етапи):

8.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до розділу 8 цих Правил, з використанням системи генерування випадкового вибору переможців  www.random.org, проводить визначення переможців серед Учасників Акції, після чого такі Учасники отримують статус Переможців (в тексті даних правил іменуються разом «Переможцями», а кожен окремо – «Переможець»), та публікує результати розіграшу на Сайті:

8.1.1. До 17.00 год. 09.09.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №1;

8.1.2. До 17.00 год. 16.09.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №2;

8.1.3. До 17.00 год. 23.09.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №3;

8.1.4. До 17.00 год. 30.09.2020р – результати визначення Переможців серед Учасників Акції, які зареєструвались в період Акційного тижня №4.

 

9. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

9.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, які проживають на території України, та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даних Правил (в тексті даних Правил іменуються  – «Учасники Акції» або «Учасники»).

9.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця, Партнера, та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції і їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

9.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

10. Порядок участі в Акції 

10.1. Для участі в Акції, Учасники - особи які відповідають вимогам розділу 9 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж кожного окремо взятого Акційного тижня, один раз впродовж такого Акційного тижня мають здійснити наступні дії в наступній послідовності:

10.1.1. Придбати у торговому центрі  «Метро» від однієї одиниці  продукції, торгівельних  марок «Elseve», «Casting», «Excellence», «Preference». При купівлі 1 (однієї) одиниці  продукції, торгівельних  марок «Elseve», «Casting», «Excellence», «Preference» отримує знижку  -25% , при купівлі від  двух одиниць продукції отримує знижку -30%  та отримує  можливість прийняти участь у розіграші одного з 4-х айфонів 11 та 10 наборів  «РІЧНОГО ЗАПАСУ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ ТА ФАРБ ВІД L’OREAL».

10.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції beautymetro.com.ua   (надалі – «Сайт») та зареєструватися в якості Учасника (чим підтвердити свою участь у Акції), шляхом заповнення поля реєстраційної форми для Учасників Акції, і зареєструвати чек, що підтверджує здійснення купівлі від одної одиниці продукції ТМ «Elseve», «Casting», «Excellence», «Preference». у відповідному торговому центрі «Метро». Кожен такий чек можна зареєструвати лише один раз, а Учасник Акції має право зареєструвати лише один чек протягом одного Акційного тижня. Оригінал чека має бути збережений Учасником Акції.

10.2. Учасники, що виконають вимоги п. 10.1.1, п. 10.1.2 даних Правил здобувають право на участь у розіграші одного з Подарунків в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

10.3. Реєструючи чек у порядку, передбаченому п. 10.1.2 даних Правил, Учасник фактом такої реєстрації заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 9.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 9.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

10.4. За кожним Акційним тижнем Виконавець серед всіх Учасників Акції, які в такому Акційному тижні зареєстрували на Сайті чек на купівлю продукції, розігрує Подарунки у порядку, встановленому цими Правилами, та визначає 3 (три) Переможця Акції, в перший, другий та третій Акційні тижні,  та 5 (п’ять) Переможців Акції, в четвертий Акційний тиждень, кожен з яких (Переможців) має можливість отримати визначені даними Правилами Подарунок 1, Подарунок 2, у порядку, передбаченому даними Правилами,  

10.5. Розіграш Подарунків серед Учасників Акції, за дорученням Організатора Акції, проводиться Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.

10.6. В кожному розіграші Подарунків, що проводиться щодо кожного Акційного тижня, може брати участь тільки Учасник, який впродовж такого Акційного тижня здійснив покупку продукції ТМ «Elseve», «Casting», «Excellence», «Preference» та зареєстрував чек на Сайті.

 

11. Визначення переможця:

11.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до цих Правил, проводить визначення Переможців серед учасників Акції з використанням системи генерування випадкового вибору www.random.org.

11.2. Визначення Переможців Акції буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У таких спеціальному обладнанні / спеціальній комп’ютерній програмі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції. Визначення Переможців буде знято на відео, яке буде доступне для перегляду на Сайті.

11.3.   Визначення Переможців відбувається:

11.3.1. 09.09.2020 року визначається 3 Переможця:

1 (перший) Переможець (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил) отримує можливість одержати Подарунок 1; 2 (другий) та 3 (третій) Переможець – отримує можливість одержати Подарунок 2;

11.3.2. 16.09.2020 року визначається 3 Переможця:

1 (перший) Переможець (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил) отримує можливість одержати Подарунок 1; 2 (другий) та 3 (третій) Переможець – отримує можливість одержати Подарунок 2;

11.3.3. 23.09.2020 року визначається 3 Переможця:

1 (перший) Переможець (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил) отримує можливість одержати Подарунок 1; 2 (другий) та 3 (третій) Переможець – отримуює можливість одержати Подарунок 2;

11.3.4. 30.09.2020 року визначається 5 Переможців:

1 (перший) Переможець (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил) отримує можливість одержати Подарунок 1; 2 (другий) та 3 (третій), 4 (четвертий) та 5 (п’ятий) Переможець – отримує можливість одержати Подарунок 2;

11.4. Виконавець публікує відео визначення Переможців Акції та список Переможців Акції на Сайті до 18:00 в день визначення Переможців Акції, а саме: 09.09.2020 року; 16.09.2020 року; 23.09.2020 року; 30.09.2020 року.  

Після публікації списку Переможців Акції на Сайті, Виконавець Акції протягом трьох робочих днів зв’язується з кожним Переможцем Акції у телефонному режимі.

11.5. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками.

11.6. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику Виконавець Акції приймає за умови невиконання Учасником його зобов’язань, вказаних у цих Правилах та/або порушення Учасником вимог і умов даних Правил. Таке рішення Виконавця є остаточним, роз’ясненням, обґрунтуванням оскарженню не підлягає.

11.7 У разі відмови Учасника ввід вручення Подарунку,  право на отримання Подарунку Акції здобуває 4 (четвертий) Переможець, (з переліку визначеного в порядку, передбаченому п. 11.2 цих правил).

 

12. Офіційна сторінка:

12.1.  Поширення узагальненої стислої інформації про проведення Акції здійснюється шляхом розповсюдження промо-матеріалів.

12.2. Правила Акції та детальна інформація про Акцію, в т.ч. інформація про будь-які зміни, розміщуються для ознайомлення на Сайті. Безпосереднім місцем розміщення такої інформації є акційна сторінка Сайту.

 

13. Подарунки Акції та порядок їх отримання.

13.1. Результати розіграшу Подарунків Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. При цьому, Переможцям, які здобули право на отримання Подарунків, Виконавцем буде надана інформація щодо порядку отримання Подарунку за телефоном, який Переможець зазначив як контактний при реєстрації на Сайті.

13.2. Переможець Акції (визначений таким, що має право на отримання Подарунка), який виявить бажання отримати Подарунок, повинен протягом 10 календарних днів після отримання телефонного дзвінка від Виконавця з повідомленням про право отримати відповідний Подарунок, повідомити Виконавцю адресу доставки Подарунку (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).

Кожен Переможець Акції повинен відправити на мобільний номер +38(050) 468-76-20  застосунку «Viber» Виконавцю Акції фотографію чека, першої сторінки паспорта громадянина України  та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків. Фото чека, який став виграшним, що буде підтвердженням того, що це дійсно чек Переможця Акції. Фотографія чеку, який став виграшним, та документів Переможця має бути чіткою та розбірливою. Чек, який став виграшним, має бути зображений на фотографії повністю.   

Доставка Подарунка буде здійснюватися за допомогою кур'єрської служби «Нова Пошта» до відділення, яке повідомить Переможець Акції.

 

Кожен Переможець Акції повинен під час одержання Призу надати працівнику служби доставки «Нова Пошта»:

 

- копія першої, другої сторінки внутрішнього паспорта громадянина України (Учасника Акції) та сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання (або паспорту у формі ID-картки);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків Учасника Акції (у разі наявності); 

-  оригінал виграшного чеку, фотографія якого була направлена Переможцем Акції Виконавцю, за умови що такий чек відповідає вимогам, встановленим п. 10.1.2. Правил;

- заповнити акт про вручення Подарунку, який Переможцю Акції надасть для заповнення працівник служби доставки «Нова Пошта».  

 

Відправлення Подарунку кур’єрською службою «Нова Пошта» Переможцям Акції здійснюється за рахунок Організатора Акції. Всі витрати на транспортування Подарунку з відділення «Нова Пошта» до дому Переможця Акції, Переможець Акції несе самостійно.

Подарунок Акції отримує лише Учасник Акції, який отримав статус Переможця та виконав умови цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 

13.3. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний в пункту 13.2 Правил строк та не надасть Виконавцю інформацію/документи, вказані в п.13.2 Правил та/або якщо Переможець Акції вчасно не отримає Подарунок від кур’єрської служби доставки «Нова Пошта» (в тому числі внаслідок відсутності Переможця за місцем доставки Подарунку в момент такої доставки), то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

13.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.

13.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

13.6. Виконавець/Організатор Акції мають право:

13.6.1. Відмовити у видачі Подарунку Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;

13.6.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець вказав недостовірну інформацію про себе.

13.7. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми, пов’язані з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу (в тому числі будь-які помилки) Інтернет-сайтів та операторів зв’язку, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасник (Переможець) Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків Акції.

13.8. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

13.9. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції та/або будь-яких інших осіб, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

13.10. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції або будь-яких інших осіб скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

13.11. Виконавець, Організатор, Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Організатор, Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Подарунків Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції спільно з Замовником і таке рішення оскарженню не підлягає.

13.12. Виконавець, Організатор, Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

13.13. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Подарунку, перемогу в Акції.

12.14. Заміна Подарунку Акції будь-яким іншим благом, в тому числі грошима, не допускається. Грошовий еквівалент Подарунків не видається.

13.14. Зовнішній вигляд Подарунків Акції, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду Подарунків, які можуть отримати Переможці.

13.15. Отримання Подарунків допускається лише Переможцями Акції, що здобули право на їх отримання. Не допускаються будь-які дії, операції, правочини, де Подарунок або право на його отримання є предметом правочину, засобом платежу чи предметом забезпечення виконання будь-яких зобов’язань.

13.16. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).

 

14. Персональні дані

14.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, на обробку та використання його персональних даних Організатором, Виконавцем, Партнером Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності, попередньо повідомивши Організатора, Виконавця, Партнера про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами продукції Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

14.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

14.2.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Замовник;

14.2.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

14.2.3. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасника / Переможця, тощо;

14.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

14.2.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, або залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

14.2.6. Персональні дані Учасників / Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 14.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

14.2.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 14.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

14.2.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Замовнику письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.

14.3.  Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника (як володільця персональних даних Учасника) та Організатора (як розпорядника персональних даних Учасника);

- вимагати від Замовника і Організатора, як від володільців і розпорядників його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

14.4. Обробка персональних даних Учасника / Переможця Акції може здійснюватися Виконавцем / Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.5. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Виконавця / Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

15. Технічні умови

15.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

 

16. Додаткові умови:

16.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

16.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Переможець Акції надає Організатору, Виконавцеві, Партнеру Акції та/або залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції (фактом своєї реєстрації на Сайті) Учасник Акції підтверджує достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання у обсязі, передбаченому даними Правилами. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

16.3. Організатор, Виконавець, Партнер  Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

16.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

16.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

16.6. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

16.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

16.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору, Виконавцю, Партнеру Акції свою  згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

16.9. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим погоджується що будь-які можливі наслідки отримання Подарунка Учасником Акції, в тому числі і можливі наслідки в разі оформлення соціальних виплат, субсидій і т.п. повинні зважуватись Учасником Акції самостійно. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є його доходом та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи – Переможця Акції, та сум утриманого з нього податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.

16.10. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

 

 

 

Офіційні Правила проведення Акції

«#Відкрий красу наново»

Доповнення №1

 

Адресна програма

 

№п/п

Місто

Торговий центр

Адреса

1

Дніпро

Метро Кеш енд Кері

Запорізьке шосе 63

2

Дніпро

Метро Кеш енд Кері

п. Ювілейний, вул. Каштанова, 1

3

Запоріжжя

Метро Кеш енд Кері

Оріхівське  шосе

4

Київ

Метро Кеш енд Кері

пр.Григоренка, 43

5

Київ

Метро Кеш енд Кері

Кільцева дорога 1 В

6

Київ

Метро Кеш енд Кері

вул. Сабурова, 2а

7

Київ

Метро Кеш енд Кері

пр.Степана Бандери,26В

8

Кривий Ріг

Метро Кеш енд Кері

вул. Бикова, 31

9

Львів

Метро Кеш енд Кері

вул. Городоцька, 300

10

Львів

Метро Кеш енд Кері

вул. Джорджа Вашингтона, 8

11

Одеса

Метро Кеш енд Кері

вул. Аеропортівська, 29

12

Одеса

Метро Кеш енд Кері

вул. М. Жукова, 101

13

Одеса

Метро Кеш енд Кері

Миколаївська дорога №307

14

Харків

Метро Кеш енд Кері

пр. Гагаріна, 187\1

15

Харків

Метро Кеш енд Кері

вул. Окружна дорога, 8

16

Маріуполь

Метро Кеш енд Кері

Володарське шосе, 4

17

Полтава

Метро Кеш енд Кері

пгт Супрунівка, вул. Київське шосе, 1а

18

Вінниця

Метро Кеш енд Кері

Хмельницьке шосе, 0,5 км

19

Івано Франківськ

Метро Кеш енд Кері

вул. Вовчинецька, 225м

20

Миколаїв

Метро Кеш енд Кері

пр. Героїв Сталінгрвда, 9д

21

Чернівці

Метро Кеш енд Кері

Вул. Вільшини 1

22

Житомир

Метро Кеш енд Кері

вул. Ватутіна, 55 в

23

Рівне

Метро Кеш енд Кері

Вул, Макарова, 21

24

Луцьк

Метро Кеш енд Кері

вул. Електроапартна, 3

25

Тернопіль

Метро Кеш енд Кері

15го Квітня, 6

26

Чернігів

Метро Кеш енд Кері

Вул Старобілоуська, 77

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні Правила проведення Акції

«#Відкрий красу наново»

Доповнення №2

 

Продукція ТМ Лореаль, що бере участь у акції

№ п/п

Найменування

Артикул

Штрих код

1

ELSEVE ШАМП.ЭКСТРИМ 400МЛ

326339

3600522400950

2

ELSEVE БАЛЬЗ.ЭКСТРИМ 200 МЛ

326392

3600522351818

3

ELSEVE М/ АРГІН Д/СЛ.В.300МЛ

333792

3600522158332

4

ELSEVE ОЛІЯ Д/ВОЛ.100МЛ

336468

3600522215813

5

ELSEVE ШАМП.РОЗКІШ 6ОЛІЙ 250

361752

3600523909346

6

ELSEVE ШАМП.РОЗКІШ 6ОЛІЙ 400

361753

3600523909384

7

ELSEVE БАЛЬЗ РОЗКІШ 6ОЛІЙ200

361754

3600523908905

8

ELSEVE МАСК РОЗКІШ 6ОЛІЙ 300М

361755

3600523632893

9

ELSEVE БАЛЬЗ ПОВНЕ ВІДН200МЛ

369544

3600521706626

10

ELSEVE ЕКСП КОНДИЦ 200 МЛ

372062

3600523086283

11

ELSEVE ЕКСП КОНДИЦ 200 МЛ

372064

3600523086306

12

ELSEVE ШАМП.Д/ВОЛ ГЛИНА 250М

382736

3600523366224

13

ELSEVE БАЛЬЗАМ Д/ВОЛ ГЛИНА

382738

3600523366187

14

ELSEVE ШАМП.Д/ВОЛ ГЛИНА 400М

382740

3600523366149

15

ELSEVE ШАМ.КОЛ.ТА БЛ.400МЛ

232531

3600521238653

16

ELSEVE ШАМП Б/СУЛЬФ 400МЛ

396817

3600523581634

17

ELSEVE ШАМП Б/СУЛЬФ 400МЛ

396819

3600523581641

18

ELSEVE ШАМП Б/СУЛЬФ 400МЛ

396821

3600523581627

19

ELSEVE ЦИКА КРЕМ 150МЛ

400385

3600523597024

20

ELSEVE ШАМП.ПОВН.ВІДН.400МЛ

250446

3600521705872

21

ELSEVE ШАМП.ПОВНЕ ВІДН.250М

312702

3600521704820

22

ELSEVE ШАМПУНЬ ДРІМ ЛОНГ 250

410930

3600523759484

23

ELSEVE БАЛЬЗ ДРІМ ЛОНГ 200МЛ

410931

3600523759569

24

ELSEVE ШАМПУНЬ ДРІМ ЛОНГ 400

410932

3600523759521

25

ELSEVE КРЕМ-ДОГЛ ДРІМ ЛОНГ 20

410933

3600523756278

26

ELSEVE МАС Д/ВОЛ ДРІМ ЛОНГ 30

410934

3600523756308

27

ELSEVE ШАМП КОКОС 250МЛ

423603

3600523713158

28

ELSEVE БАЛЬЗ КОКОС 200МЛ

423604

3600523713134

29

ELSEVE ШАМП PURPLE 200МЛ

423606

3600523699162

30

ELSEVE ШАМП КОКОС 400МЛ

423607

3600523713141

31

ELSEVE КРЕМ Д/ВОЛ АРГІНІН 200М

423618

3600523883899

32

ELSEVE МАСКА PURPLE 150МЛ

423620

3600523912612

33

ELSEVE МАСКА КОКОС 300МЛ

423621

3600523629770

34

ELSEVE КОЛІР ТА БЛИСК Д/ФАРБ.

312530

3600521238561

35

ELSEVE БАЛ КОЛІР ТА БЛИ200МЛ

312533

3600521364536

36

ELSEVE АРГІНІН Б.Д/СЛАБК.В.200

318762

3600523897933

37

ELSEVE АРГІНІН ШАМ.Д/СЛАБК.В.2

318763

3600523897896

38

ELSEVE АРГІНІН ШАМ.Д/СЛАБК.В.4

318764

3600523898183

39

CASTING.ФАРБ.№200 1ШТ

218176

3600521119501

40

CASTING ФАРБ.№400 1ШТ

218177

3600521119518

41

CASTING.ФАРБ.№415 1ШТ

218178

3600521119525

42

CASTING ФАРБА №600 1ШТ

218181

3600521119563

43

CASTING.ФАР.№810 1ШТ

218182

3600521119617

44

CASTING ФАРБ.№535 1ШТ

218184

3600521190012

45

CASTING ФАРБ.№323 1ШТ

218187

3600521366738

46

CASTING КРЕМ-ФАРБ.,515

261591

3600521126974

47

CASTING ФАРБ Д/ВОЛ 1021

261594

3600521831755

48

CASTING КРЕМ-ФАРБА,1010

261595

3600521831762

49

CASTING ФАРБА Д/ВОЛ 910

261596

3600521831786

50

Ф Д/В CASTING CREME GLOSS100

312578

3600522151395

51

CASTING ФАРБ Д/ВОЛ 412

312580

3600521988756

52

Ф Д/В CASTING CREME GLOSS613

312583

3600521988770

53

CASTING CREME GLOSS Ф Д/В210

333798

3600522418139

54

CASTING CREME  ФАРБА  Д/ВОЛ

385853

3600521988763

55

CASTING CREME  ФАРБА  Д/ВОЛ

385854

3600521119600

56

CASTING CREME  ФАРБА  Д/ВОЛ

385856

3600523281510

57

CASTING CREME  ФАРБА  Д/ВОЛ

385857

3600523327621

58

CASTING CREME ФАРБА Д/ВОЛ

391779

3600523806911

59

CASTING CREME ФАРБА Д/ВОЛ

391780

3600523806928

60

CASTING CREME ФАРБА Д/ВОЛ

391781

3600523806935

61

PREFERENCE ФАРБА ДЛЯ ВОЛ №

285330

3600520248790

62

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН9.

285344

3600520248844

63

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН4.

285363

3600520248912

64

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ.ТОН5.

285396

3600520248929

65

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН6.

285399

3600520248967

66

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН0

285400

3600520249834

67

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН8.

285413

3600523577606

68

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ,ТОН9.

285416

3600520248837

69

PREFERENCE ФАРБ Д/ВОЛ ТОН10.

285417

3600521042687

70

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН3

285419

3600521355312

71

RECITAL ФАРБА Д/ВОЛОССЯ 1

312562

3600521916551

72

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ.74

326334

3600521410370

73

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ 9_23

356087

3600523577613

74

PREFERENCE ФАРБ Д/ВОЛ 6.21

369539

3600523018284

75

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ 11_11

369541

3600523018277

76

PREFERENCE ФАРБА  Д/ВОЛ

385858

3600521916636

77

PREFERENCE ФАРБА  Д/ВОЛ

385859

3600521916704

78

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ

391782

3600523421930

79

PREFERENCE ФАРБА Д/ВОЛ ТОН5.

396634

3600523577583

80

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 10.21 СВІ

312566

3600523781225

81

ФАРБА Д/В EXCELLENCE  НАДСВІ

312568

3600523781140

82

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 5.15 МОР

312572

3600523799343

83

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 7. РУСЯВ

312573

3600523781201

84

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 6.13 ТЕМ

312574

3600523781256

85

EXCELLENCE ФАРБА Д/ВОЛ 7

312575

3600523781164

86

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 8.1 СВІТ

312576

3600523781171

87

ФАРБА Д/В EXCELLENCE 7.43 РУС

312577

3600523781270

88

ФАРБА Д/В EXCELLENCE CREME

341119

3600523781249

89

EXCELLENCE ФАРБ Д/ВОЛ 8.12

369538

3600523781300

90

EXCELLENCE ФАРБА BLOND 03

376124

3600523781157

91

EXCELLENCE ФАРБА  Д/ВОЛ

385849

3600523781287

92

EXCELLENCE ФАРБА  Д/ВОЛ

385850

3600523781218

93

EXCELLENCE ФАРБА  Д/ВОЛ

385852

3600523781126

94

EXCELLENCE ФАРБА Д/ВОЛ

391777

3600523781324

95

EXCELLENCE ФАРБА Д/ВОЛ

391778

3600523781348

 

Картка
Ще не маєте картки клієнта?
Стати клієнтом
Customer Card
ПРомо
Акційні пропозиції
Переглянути
Offers