Знижки для гурманів від METRO!

Офіційні правила участі в Акції під умовною назвою «Знижки для гурманів від METRO!» (надалі – Правила /Офіційні правила)

 

Дані Офіційні правила визначають офіційні умови проведення Акції під умовною назвою «Знижки для гурманів від METRO!» (надалі – Акція) для нижче вказаних клієнтів МЕТРО Кеш енд Кері Україна.   

Мета Акції – збільшити кількість візитів та суми закупівель клієнтів ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна».

1. Організатор і Виконавець Акції

 1.1.Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 201-203, 02121, м. Київ, Україна, тел./факс: 044 492 11/1000, код в ЄДРПОУ 32049199 (надалі - «Організатор Акції», або «МЕТРО»).       

2. Учасники Акції

2.1. До участі в Акції запрошуються фізичні особи, дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (далі – Учасники), та які одночасно відповідають нижчезазначеним умовам:

- які є зареєстрованими клієнтами Організатора Акції та мають діючу картку клієнта ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»;

- які здійснили візит в ТЦ METRO у період 24 липня - 2 серпня 2020 року із сумою чеку, що перевищує 700 грн з ПДВ та наявністю в чеку одного зі списку артикулів*, зазначеного у Додатку 1.       

 

2.2. Перераховані нижче особи Учасниками не визнаються та не мають права брати участь в Акції:

- власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції;

- іноземці й особи без громадянства.Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.          

3. Період проведення Акції 

3.1.Загальний період проведення Акції: з 24 липня 2020 р. по 15 серпня 2020 р. (включно) (далі – «Період проведення Акції»).          

4. Територія проведення Акції та Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції       

4.1. Акція проводиться у всіх центрах оптової торгівлі (торговельних центрах) METRO (далі – «Місце проведення Акції»)

4.2. Акція не проводиться у ТЦ «Бери-Вези». 

4.3.  Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення цих Правил Акції у центрах оптової торгівлі Організатора (у Місці проведення Акції) протягом Періоду проведення Акції, а додатково (за бажанням Організатора) за допомогою Viber/SMS комунікації. Інформування про результати Акції (а саме – можливість Учасника отримати вказаний в цих Правилах Промо-код) здійснюється за допомогою Viber/SMS комунікації.          

4.4. Ці Правила Акції набувають чинності з дати початку Акції (вказаної в п.3.1 цих Правил Акції). Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом всього строку проведення Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

5. Види заохочень

5.1. Учасникам Акції надається можливість отримати в рамках проведення Акції Промо-код на знижку, який можна буде використати в конкретно зазначений Організатором акції період на конкретний перелік товарів, визначений у Додатку 2 до цих Правил.

5.2. Промо-код дає право на додаткову Знижку 15% на сири ТМ METRO Chef на покупку у ТЦ METRO (в Місці проведення Акції) в період 14 днів з моменту отримання кодів, але не пізніше ніж 15 серпня 2020 року включно, за умови наявності акційного товару.

5.3. Фонд акції становить 50 000 промо-кодів на знижки на товари відповідно до переліку в Додатку 2 до цих Правил. Промо-коди діють лише в місці проведення Акції зазначеному в п. 4.1. та за умов наявності акційного товару.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінювати промо-код Акції та їх кількість, або включити у Акцію інші промо-коди, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбуватимуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.

5.5. Промо-коди можуть відрізнятися від зображених на рекламних матеріалах та замінюватися на розсуд Організатора.

5.6. Фонд акції є обмеженим і становить вищевказану кількість промо-кодів. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості промо-к

6. Умови участі у Акції та умоодів, передбачених п.7.1. цих Правил.

5.7. Промо-коди, які залишилися не витребуваними використовуються Організатором на його власний розсуд.

5.8. У разі використання всього фонду промо-кодів на знижки, на власний розсуд Організатора  Акція може бути:

- достроково припинена,

- подовжена за рахунок наданні додаткового фонду промо-кодів на знижки. 

6. Умови участі у Акції та умови використання Промо-коду

6.1. Особі, що відповідає вимогам п.2 Правил, для участі у Акції необхідно в період дії Акції:  

6.1.1.в період з 24 липня по 2 серпня 2020 року (включно) зробити покупку одним чеком на загальну суму від 700 грн. з ПДВ в місці проведення Акції з наявністю одного з артикулів зі списку у Додатку 1.   

6.1.2. отримати у разі виконання вимог п. 6.1.1 (про що буде повідомлено Організатором Акції) цих Правил знижку за промо кодом 15% на сири ТМ METRO Chef.6.2. Умови використання Промо-коду:     

6.2.1. Для того, щоб скористатись Промо-кодом необхідно в період дії Промо-коду (який зазначено у повідомленні) на знижку, в період 14 днів з моменту отримання (активації) коду зробити покупку в ТЦ METRO та використати промо-код на знижки на товари, що беруть участь в акції, в місці проведення акції, якщо акційний товар є у наявності (Додаток 2) . Надати Промо-код на знижку касиру потрібно до початку сканування товарів. Кожним Промо-кодом на знижку можна скористатися лише один раз.          

6.2.2. Промо-код не може бути використаний разом із будь-якими іншими Промо-кодами в тому числі, в рамках проведення інших Акцій чи спеціальних пропозицій (знижок) від Організатора. Промо-код не є засобом платежу, а надає право на знижку. Невикористаний Промо-код жодній компенсації не підлягає.   

 6.2.3. При застосуванні на касі Промо-коди не сумуються.     

6.2.4. Промо-код має бути використаний у зазначений строк. В разі невикористання Промо-коду в зазначений строк він втрачає свою силу та анулюється (клієнт втрачає право на зазначену знижку).     

6.2.5. Невикористаний Промо-код жодній компенсації не підлягає. Промо-код не може бути використаний на товари за спеціальними оптовими цінами (передбачені окремими договорами, укладеними між учасником та Організатором). При застосуванні на касі Промо-код не cумується з іншими. Промо-код для одного клієнта діє тільки один раз протягом всього періоду дії акції. Власник Промо-коду не може передавати права на Промо-код іншим особам.   

6.2.6. Заміна Промо-коду грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 

7. Інші умови

7.1. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Акції обмежується сумою вартості Промо-коду, передбаченого Правилами Акції.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Акції остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем, яке не підлягає оскарженню.

7.3. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення щодо Правил Акції приймається Організатором/Виконавцем.

7.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, умови отримання Промо-коду тощо.

7.5. Додатковий збір та/або обробка персональних даних в рамках проведення цієї акції не проводиться. Використовуючи промо-код кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Промо-коду, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.6. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.